Annika Helker Lundström

Miljöstrateg

Mer än 30 års erfarenhet inom miljö, klimat, kemikalier, energi och återvinning. Annika Helker Lundström har varit VD på Återvinningsindustrierna och Svensk Vindenergi samt nationell miljömålssamordnare och ansvarat för flera kemikalieutredningar inom regeringskansliet. Annika är även Hedersdoktor i hållbar utveckling vid Mälardalens högskola. Boka miljöexperten Annika Helker Lundström som moderator i sammanhang kring miljö och hållbar utveckling.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Moderator

Presentation

Annika Helker Lundström har arbetat med miljöfrågor sedan 1986 bl.a inom regeringskansliet och som VD för Återvinningsindustrierna och Svensk Vindenergi. Hennes två senaste uppdrag var som regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet och utredare för kunskapscentrum för kemikalier.

I rollen som nationell miljömålssamordnare hade hon uppdraget att inspirera, synliggöra, driva på och ta tillvara näringslivets miljö- och hållbarhetsarbete.

Idag arbetar Annika Helker Lundström i egen verksamhet med framförallt styrelseuppdrag och moderatorsuppdrag. Hon är ordförande i IVL Svenska Miljöinstitutet och ledamot för Återvinningsindustrierna. Annika Helker Lundström är även utsedd Hedersdoktor i hållbar utveckling vid Mälardalens högskola.

Annika Helker Lundström är en van föredragshållare och erfaren moderator. Hon har i sina tidigare roller varit moderator i många sammanhang, till exempel när Regeringskansliet och Naturvårdsverket haft konferens.

Boka miljöstrategen Annika Helker Lundström som moderator eller paneldeltagare vid arrangemang kring hållbar utveckling – Agenda 2030, miljömål, klimat, kemikalier, energi och återvinning.

Fotograf: Baldur Bragason

Handelskammaren
Vattenfall
Westander
Naturvårdsverket
SVN Sweden
Re:textile
Sustainability Day
Företagarna

– Hedersdoktor Hållbar utveckling Mälardalens högskola
– Medlem i Reinfeldts Hållbarhetskommission 2007- 2009
– Styrelseordförande i IVL Svenska Miljöinstitutet och ledamot för Återvinningsindustrierna
– Varit vd i 17 år