100 sociala innovationer – ny bok av Erika Augustinsson

25 apr 2018

Bibliotek, brandkår, mödravård, a-kassa, förskola, folktandvård. Det är bara några exempel på sociala innovationer som uppstått ur ett behov. Stadsodlingar, delningsekonomin, Fair Trade, Wikipedia eller Creative Commons är andra sociala innovationer. Nu har Erika Augustinsson samlat 100 nutida sociala innovationer som kan förändra Sverige i en ny bok!

Stora komplexa och globala samhällsutmaningar såsom utanförskap, klimatförändringar och en åldrande befolkning kräver nya lösningar. Varken näringsliv, offentlig sektor eller idéburen sektor kan klara utmaningarna på egen hand. Det krävs nya former av samarbeten som i sin tur kan leda till nya lösningar, innovationer och idéer.

Sociala entreprenörer och innovatörer fokuserar på nya lösningar och deras metod bygger på att använda innovationens, företagandet och entreprenörskapets logik för att lösa samhällsutmaningar på ett mer effektivt sätt. I boken 100 sociala innovationer som kan förändra Sverige får vi träffa personerna – pionjärerna och utmanarna – bakom projekten. Du känner kanske igen Missing People, Make Equal eller Idrott utan gränser.

Sociala innovationer uppstår inte av sig själv. All innovation kräver en struktur och stödsystem som fångar upp och växlar upp de bra idéerna. Men hur ser ett sånt stöd ut? Och hur ska vi göra för att stötta framväxten av framtidens bibliotek, mödravård och förskola? Det är några av frågorna som ställs i boken 100 sociala innovationer.

Erika Augustinsson är författare till boken tillsammans med Mötesplats Social Innovation där hon arbetar med kommunikation och omvärldsbevakning. Erika är journalist, globalist, aktivist och föreläsare. Hon har arbetat som kommunikationsansvarig för flera stora organisationer samt har en bakgrund som reporter på stora svenska mediehus. Hennes expertkunskap finns inom social innovation och samhällsentreprenörskap där hon även har skrivit flera böcker på temat.

Boka Erika Augustinsson på teman kring sociala innovationer, hållbar utveckling, socialt entreprenörskap och framtid på 031-780 32 35.

Läs mer och boka en föreläsning med Erika Augustinsson här

Föreläsare Erika Augustinsson är författare till boken 100 sociala innovationer.