Att leda sig själv och andra i tider av förändring

9 maj 2020

Vi lever i en tid där den snabba tekniska utvecklingen ger oss fantastiska möjligheter för att utveckla våra organisationer och affärer. Samtidigt har människan aldrig varit viktigare än idag. Det är fortfarande människor som gör affärer med människor och de flesta avgörande besluten tas i slutändan av människor. Hur vi jobbar tillsammans blir allt viktigare då företag ska ställa om allt snabbare och vi måste i större utsträckning förstå hur vi människor fungerar, vad som styr oss och hur vi bättre kan leda oss själva och andra i tider av förändring.

Mona Riabacke, Dr. i Risk- & Beslutsanalys, driver sedan 10 år tillbaka Riabacke & Co tillsammans med sin man där de föreläser, håller workshops och hjälper företag och organisationer med ledarskap, förändring och att utveckla grupper. De har skrivit boken Beslutspyramiden – stegen till klokare beslut och driver den populära näringslivspodden Beslutspodden. Här delar Mona några tankar om att leda sig själv och andra i tider av förändring.

Fem snabba tips på bättre ledarskap i tider av förändring:

– Förstå hur hjärnan fungerar!
Att bli mer medveten om hur vi fungerar rent biologiskt, vad som driver oss och att vårt känslostyrda system styr oss i allra högsta grad är viktigt då det får stor påverkan på hur vi fattar beslut, uppfattar och hanterar potentiella hot och risker, ser möjligheter, hur vi tolkar information och hur vi jobbar tillsammans med andra mm.

– Ta ansvar!
För ditt beslutsfattande och din attityd. Vi har alla ett ansvar vad gäller att fatta aktiva beslut, försöka förstå och hantera hur vi själva reagerar, hur vi förhåller oss till förändringar, vårt jobb och våra kollegor. När vi själva jobbar med grupper så får vi ofta höra av medarbetare att det känns otydligt vad gäller vems ansvar olika arbetsuppgifter är och vem som har mandat att fatta beslut om vad. Cheferna tycker ofta att det är glasklart. Tydlighet är A och O för ett väl fungerande team och ansvaret ligger hos båda parter. Tycker du att det är otydligt så är det ditt ansvar att fråga och som ledare är det viktigt att fortsätta kommunicera för att skapa tydlighet.

– Sök andra perspektiv!
Vi ser inte världen som den är, vi ser världen som vi själva är. Det innebär att vi tolkar situationer utifrån våra egna erfarenheter, kunskap mm i en värld som fullkomligt svämmar över av information – något vi har biologiska begränsningar på att hantera. Vårt mentala filter hjälper oss att sålla bland all information vi får till oss, men vi bör vara observanta på att vi lätt undermedvetet söker information som passar in i just ”vårt mönster” och bortser från information som inte gör det. Man kan säga att vi zoomar in på en delmängd av verkligheten. Därför är det ännu viktigare idag, när tillgången är enorm och källorna många, att aktivt söka andra perspektiv för att zooma ut och få en bättre helhetsbild. Förutsatt att vi är öppna för det så klart!

– Skapa tillit!
Av just samma anlednings, det enorma utbudet av information och många olika alternativ, så blir tillit allt viktigare. Människor gillar människor, människor gör affärer med människor och i den digitala världen blir därför relationer allt viktigare. Att skapa tillit till de vi ska jobba tillsammans med är grunden för att jobba tillsammans och inte bara samtidigt, att våga ifrågasätta, komma med nya (galna) idéer, säga när något inte fungerar bra, bekräfta när något fungerar bra och inte minst att våga vara sig själv! Samma gäller relationer till våra kunder. Det som får kunderna i allt högre grad att välja någon över en annan är känslan/tilliten de känner för t.ex. ett varumärke/leverantör. I en digital värld, går vi många gånger allt mer på känslan när vi ska fatta beslut!

– Låt inte dina rädslor styra!
Vårt överdimensionerade system för att upptäcka hot och faror i en värld som aldrig varit säkrare än idag kan lätt förstora risker och hålla oss tillbaka när vi står inför osäkra situationer (vilket förändring ofta innebär). När saker förändras är det lätt hänt att fokusera för mycket på potentiella risker och alldeles för lite på de möjligheter som uppstår. Vi är generellt väldigt bra på att fundera på det värsta som kan hända och fokuserar ofta för lite på det bästa som kan hända! I tider av förändring så måste vi våga prova vägar som är oprövade och riskera att misslyckas – allt för att kunna lyckas!

Mona Riabacke är beslutsexpert och forskare. Vill ni boka henne för en digital föreläsning om att leda sig själv och andra i tider av förändring? Med stor kunskap och erfarenhet från såväl forskarvärlden som näringslivet guidar Mona Riabacke sina åhörare till klokare beslut i en komplex värld med högt tempo. Slå oss en signal på 031-780 32 35.

 

Boka en föreläsning med Mona Riabacke om att leda sig själv och andra i oroliga tider.