Frida Ingha

Ett gott liv på annorlunda villkor

Frida Ingha lever med dövblindhet och flera neurologiska funktionsvariationer som symtom på den genetiska sjukdomen PHARC. Hon är en av ca 20 personer i världen med den diagnosen. Frida är yrkesverksam, ensamstående förälder varannan vecka och lever med assistans dygnet runt. Som föreläsare levererar hon humor, berättelser från sitt eget liv och kunskap som inte kan hittas i några läroböcker. Boka en föreläsning med Frida Ingha här!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Independent livings utmaningar
 • Syntolkning  - vill jag verkligen veta färgen på din tröja?
 • Sex som funkar!
 • Workshop (läs mer under fliken Om föreläsningarna nedan)

Presentation

Frida Ingha är framstående som föreläsare, konstnär, journalist och queer funkisaktivist. Ett av hennes mål är att utmana sig själv och utöka representationen av funktionsminoriteten inom media, mode, konst och politik. Hon gör det genom att både lyfta fram sin egen och andra normbrytares röster. Utöver föreläsningar erbjuder hon också stand up och tar uppdrag som moderator och offentlig talare.

Frida Ingha lever med den genetiska sjukdomen PHARC, vars symtom innebär spasmer, dålig balans och progressiv dövblindhet i kombination med försämrad känsel i armar och ben. Det är ca 20 personer i världen med den diagnosen och i Sverige är Frida helt ensam. Hennes vardag innebär att leva med assistans dygnet runt och förflyttning i elrullstol med ledsagning via handrörelser.

Som föreläsare levererar Frida Ingha humor, berättelser från sitt eget liv och kunskaper som inte kan hittas i några läroböcker. Än vill säga. Hon delar erfarenheten av att existera i det svenska samhället med dövblindhet, rullstol och personlig assistans idag. Hon lever självbestämmande, driver ett eget företag och arbetsleder sina egna assistenter. Hon gör det inte genom att vara stark och inte allting själv. Hon gör det genom att vara påhittig och ta väldigt mycket stöd och insatser. Det är mänskliga rättigheter som varje dag hotas att dras in. Om hon kan prata om det, kan fler förstå de utmaningar som minoritetsgruppen utsätts för idag. Hennes mål är att väcka insikt, ilska och ideér för förändring så alla människorättskonventioner blir svensk lag.

Vid föreläsningar använder Frida Ingha starka bilder och utdrag ur bloggtexter som hon skrivit under sina livsomställningar.

Lokalen (och om det finns scen) måste vara tillgänglig för rullstol. Frida använder sig av PowerPoint och iPad – och kopplar den med hjälp av en VGA-sladd till projektor och ev högtalare. Frida Ingha har assistenter med sig och bokar dövblindtolk som arbetsförmedlingen bekostar.

Till arvodet tillkommer resekostnad som milersättning för bil eller tågbiljetter plus ev hotellövernattning för Frida samt 2 assistenter.

Independent livings utmaningar
En föreläsning om komplexiteten i LSS och Independent living..

Min assistententers roll är inte att förändra eller förbättra mitt liv. Däremot kan deras roll vara att assistera på ett sätt att mina skador eller funktionshinder (så långt det är möjligt) inte hindrar mig i min vardag, orsakar onödig smärta eller dränerar mig på energi. Det i sig ger mig möjligheten att förändra eller förbättra mitt liv. Att leva på det sätt jag vill och DET är innebörden av Independent living i min assistans.   I slutändan förändrar det inte att jag under regelbundna perioder är för sjuk för att arbetsleda. Då kastas förutsättningarna om och min assistans måste anpassas därefter. Hur förändras min assistans när  jag som användare inte har förmågan ta egna beslut?

Är LSS och independent living en omöjlig illusion eller är den värd att kämpa för? Hur kom de till och kan det som lahstadgades för nästan 30 år sen tillämpas idag?

Syntolkning  – vill jag verkligen veta färgen på din tröja?
Syntolkning har en tendens att ske väldigt fyrkantigt och tråkigt. Framförallt tappas viktig information längst vägen. För att kunna göra en riktigt bra syntolkning behöven den som ska tolka förstå vilken information avläsaren behöver eller har intresse av. Den som avläser behöver ha kompetensen att sätta ord på sina önskemål och behov. Det är inte lätt då man inte ser det som ska baeskrivas. Under den här utbildningen får du en grund för ett kreativt och medvetet sätt att syntolka. Den riktar sig till både användare, tolkar, anhöriga och allmänt nyfikna. Vi varvar teoretisk information med att analysera situationer och bilder tillsammans under samtal. Mycket av den här utbildningen har jag tagit från mina erfaren heter av att välja ut och beskriva bilder i dagspressen samt min egen frustration när synen blivit sämre och sämre.

Tillsammans med den här föreläsningen kan jag också föreläsa om könsneutralt språk och konsten att uttrycka sig politiskt korrekt utan att försämra texten eller samtalet.

Sex som funkar!
All you need is love -och personlig assistans.-

För att få personlig assistans ska minuter och sekunder I vardagen utforskas under lupp, men kring behoven för att kunna ha intima relationer eller onanera är det knäpptyst. Att få hjälpmedel att klara de delarna av livet är det inte heller tal om. Det är deprimerande lågt antal av svenska pridefestivaler som informerar om tillgängligheten på sin hemsida eller inkluderar queera funkisar i sina värdegrunder.

Vad säger det oss, er och om samtiden vi lever i? Hur styrs vi av normer och hur kan vi påverka dem? Vad säger det om vad som egentligen får  ingå i våra liv? Personer med normbrytande funktionsvariation tenderar att avkönas och avsexualiseras.

Hur fri vågar jag egentligen vara när jag lever på samhällets nåd för självbestämmande?

Följ med i en föreläsning kring komplicerade frågor och oblyga svar.

Funktionsseparatistiska workshops:

Över en fika
Jag dukar upp ett fikabord. Jag bygger medvetet upp ett tryggt rum genom att  leda samtalet med frågor, delar med mig av händelser från mitt eget liv och läsa utdrag ur bloggtexter.

Workshopens syfte är att skapa en start för gemenskap mellan deltagarna som kan spridas och fortsätta även efter eventet. Sätta ord på våra egna utmaningar, möjligheter, rättigheter och behov. Prata om självbestämmande och funktionsrättskonventionen.

Presentation av workshop:
Funktionsseparatistiskt forum för de som identifierar sig som person utanför funktionsnormen. Ett tryggt rum att samtala kring identitet, läggning, dejting, relationer, familjeliv och livsstilar. Att lyfta egna frågor och funderingar är självklart också välkommet. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor anonymt för den som inte vill outa sig för gruppen. Igenkänning och gemenskap är en stark kraft när man vill förstå,   jobba med sig själv

Att eventet anges som ”funktionsseparatistiskt” innebär att de som följer funktionsnormaten ger oss oss funkisar att träffas enskilt utan er inblandning så långt det är möjligt. Om en deltagare är i behov av att ha dig inne i rummet ska du självklart vara det, men det är deltagarens behov som styr och deltagarens mening som ska höras.
Jag har själv med skrivtolk och personlig assistent för att kunna vara leda samtalet och vara delaktig fullt ut.

Workshopen är framtagen som en funktionssepaaratistiisk workshop, men kan även anpassaas och anordnas för:

– personal som arbetar och bemöter personer utanför funktionsnormen.

– Politiker

-skolklasser

Förslag på andra workshops:

 • Testa att se med min synnedsättning med hjälp av fingerad synoptik.
 • Blindfrukost/blindfika. Jobba två och två för att turas om att ta mat/fika och äta utan syn. Vilka preferenser har du som du aldrig tidigare tänkt på?
 • Testa min ledsagningsteknik ”leda med handrörelser” med ögonbindel och lös praktiska uppgifter.
 • Diskussioner kring fallbeskrivningar som jag kan plocka utifrån min egen vardag, er verksamhet eller fiktiva fall.
 • Jag modererar och anordnar panelsamtal och debatter.

Diskussioner kring funktionsmaktsordningen, andra makthierkier och hur vi kan förhålla oss till dem, både  som priviligierade och förtryckta.

Workshop för dig som anordnar allmänna event
Hur gör man ett evenemang tillgängligt för så många som möjligt? Vilken information bör stå i information till eventet? Kan vem som helst beställa teckenspråkstolk?  Hur vet jag om en lokal är framkomlig för rullstol?

Boka en föreläsning med Frida Ingha på 031-780 32 35.

 • Tack för en fantastisk föreläsning i Piteå idag!! Jag är överväldigad och rörd på djupet av din fina berättelse om ditt liv! Lärde mig mycket!!! Tusen tack!

  • Ulla, åhörare
 • Tack för en fantastisk föreläsning i Piteå idag!! Jag är överväldigad och rörd på djupet av din fina berättelse om ditt liv! Lärde mig mycket!!! Tusen tack!

  • Ulla, åhörare
Close