Karin Klingenstierna moderator för turnén Idélandet

9 sep 2016

Sveriges Ingenjörer letar idéerna som utvecklar Sverige! Evenemanget Idélandet Sverige landar i hela 20 regioner för att samla in nya idéer om utveckling och lösningar på lokala problem. Tillsammans med sina medlemmar skapar Sveriges Ingenjörer en idébank för framtiden – om hur tillväxten kan öka och fler jobb skapas i dagens globala konkurrens.

Tänktanken är en idéverkstad där deltagarna samlas för att hitta kreativa lösningar på regionala utmaningar. Resultatet kan vara visionärt eller mer handfast och alla idéer sparas i en idébank.

Idélandet Sverige har hittills varit i bla Sundsvall, Södertälje, Halmstad, Örebro Uppsala, Göteborg och Luleå. Med på turnéns alla stopp är moderator Karin Klingenstierna.

För kunskapsintensiva event inom alla branscher är Karin Klingenstierna rätt moderator. Hon är både vår mest bokade moderator och den med flest återkommande kunder. Karin har stor erfarenhet från både ”tunga” uppdrag och event som kräver särskilda avvägningar. Kunder / tillfällen där Karin Klingenstierna har anlitats som moderator, debattledare eller facilitator är tex:

– Kommunal Teknik årskonferens
– Nationella Patientsäkerhetskonferensen
– Räddningsmissionen konferens om utsatta EUmedborgare
– Sweden Urban Arena, om morgondagens mötes- och handelsplatser
– E-legitmationsdagen
– Kvalitetsregister konferensen
– Nordisk workshop om energieffektivisering
– Världskongressen Surgicon International Conference

Med stor kunskap, förståelse, värme, humor och lyhördhet har Karin blivit kundernas favorit. Du kan med trygghet boka Karin Klingenstierna som konferencier, moderator eller facilitator i alla sammanhang.

>> Läs mer och boka Karin Klingenstierna här

Boka Karin Klingenstierna som moderator, debattledare, konferencier, facilitator för kunskapsintensiva event.