Liberta Mehmedi

Äldres hälsa och livskvalitet i fokus

Boxning, minihästar och happy hour. Liberta Mehmedi har en magister i gerontologi, är folkhälsovetare och hälsocoach med ett stort engagemang för äldres hälsa och livskvalitet. Hon har många års erfarenhet av äldreomsorg och är en av de ledande rösterna för det hälsofrämjande arbetet som sker idag. Hennes nytänkande idéer har uppmärksammats stort även i media. Boka en inspirerande föreläsning med Liberta Mehmedi på teman kring hälsa, bemötande, ålderdom och livskvalitet!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Se det friska och väcka lusten – en föreläsning som inspirerar till nytänkande

Presentation

Liberta Mehmedi är utbildad folkhälsovetare och hälsocoach med fördjupning i hälsopsykologi. Hon har en magister i gerontologi och har fått sin studie om lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet publiceras i äldre i centrums vetenskapliga supplement. I grunden har hon även 3-årigt omvårdnadsprogram. Liberta har den största delen av sitt arbetsliv engagerat sig i äldre och deras hälsa. De senaste åren som nytänkande hälsocoach på äldreboenden, en roll som gjort henne till en av de ledande rösterna för det hälsofrämjande arbetet som sker inom äldreomsorgen idag.

Liberta har alltid trivts och känt mycket för årsrika. Hon tror själv att det kan ha avstamp i saknaden efter en nära relation till sina mor-och farföräldrar då hon var åtta år när hon flyttade till Sverige från Balkan.

Arbetet inom äldreomsorgen har lett till en djupare förståelse för såväl de äldre, vårdpersonal samt ledning. Liberta Mehmedis mål är att skapa en förnyad syn på äldre och deras plats i samhället, genom att våga se det friska, utmana normer för vad äldre klarar och i längden skapa en ny yrkesroll inom äldreomsorgen.

Förutom att höja de äldres livskvalitet med bl.a boxning, sittcirkus, minihästar, nedcabbat och happy hour så har Liberta Mehmedi varit framgångsrik i att göra de äldre delaktiga när det kommer till att använda smartphones, Facebook, Youtube och Instagram – verktyg för att kunna medverka och delta i samhället fullt ut. Hon berättar om glädjen från både de äldre och deras anhöriga, men även hur personalen och deras engagemang synliggörs tack vare sociala medier.

Liberta Mehmedis föreläsningar är mycket efterfrågade hos kommuner, vårdföretag, skolor och pensionärsorganisationer. Hennes nytänkande idéer och stora engagemang för äldre ger publiken motivation och energi i arbetet med att skapa ett långt och meningsfullt liv för våra äldre.

Boka en föreläsning med Liberta Mehmedi om hälsa, attityder, bemötande, ålderdom, sociala medier och livskvalitet.

Se det friska och väcka lusten – en föreläsning som inspirerar till nytänkande

Inspirationsföreläsning om att se det friska och väcka lusten inom vården och omsorgen om äldre. Med lyckade erfarenheter som hälsocoach i äldreomsorgen syftar föreläsningen till att ge nya perspektiv och förändringskraft i att öka fokus på det friska, skapa meningsfullhet.

Boka en föreläsning med Liberta Mehmedi på 031-780 32 35.

SKL (Sveriges kommuner och landsting)
Karlskrona Kommun
Stockholm stad
Gislaved Kommun
Aleris Omsorg
Demensföreningen i Sollentuna
Frivilligcentralen i Sollentuna

– Folkhälsovetare
– Magister i gerontologi
– Publicerad studie om lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet
– Hälsocoach
– 15 års erfarenhet inom äldreomsorgen
– Tävlat i taekwondo

 • Jag har hört Liberta Mehmedi föreläsa ett antal gånger senast var på ett nätverksmöte i Solna för Leg personal. Man blir alltid lika berörd och glad över Libertas fantastiska engagemang och arbete med de äldre.

  • Eva Backlund, Aleris Omsorg
 • Föreläsningen är fantastiskt inspirerande, känslomässig berg o dalbana och tron på att även äldre mår bra av att utmana sig själva blir bevisad (evidensbaserad) av din långvariga dokumentation av deras dagliga liv. Man blir också glad av att en ung driven person med brinnande engagemang och lust vill lägga sina resurser på att förändra synen hos oss som möter de äldre. Vi måste se personerna och resurserna de besitter för att vi ska kunna möta de kommande behoven av omsorg. Vi skulle behöva träffa dig en gång om året för att inte tappa!

  • Anna Hedlund, Karlskrona kommun
 • Vi bjöd in dig till Gislaveds kommun för att ge ett nytt perspektiv på åldrande och vad som är möjligt. Det är viktigt att ändra synsättet på ålder och äldre. Att det är våra egna fördomar och föreställningar som sätter hinder för vad för typ av aktiviteter som är möjliga att genomföra. Efter föreläsningen har vi fått flera positiva reaktioner från de som deltog. Du har ett sätt att engagera på och ett sätt som gör att det känns möjligt att genomföra även om vi inte är du!

  • Hanna Larsdotter, Gislaveds kommun
 • Jag har hört Liberta Mehmedi föreläsa ett antal gånger senast var på ett nätverksmöte i Solna för Leg personal. Man blir alltid lika berörd och glad över Libertas fantastiska engagemang och arbete med de äldre.

  • Eva Backlund, Aleris Omsorg
 • Föreläsningen är fantastiskt inspirerande, känslomässig berg o dalbana och tron på att även äldre mår bra av att utmana sig själva blir bevisad (evidensbaserad) av din långvariga dokumentation av deras dagliga liv. Man blir också glad av att en ung driven person med brinnande engagemang och lust vill lägga sina resurser på att förändra synen hos oss som möter de äldre. Vi måste se personerna och resurserna de besitter för att vi ska kunna möta de kommande behoven av omsorg. Vi skulle behöva träffa dig en gång om året för att inte tappa!

  • Anna Hedlund, Karlskrona kommun
 • Vi bjöd in dig till Gislaveds kommun för att ge ett nytt perspektiv på åldrande och vad som är möjligt. Det är viktigt att ändra synsättet på ålder och äldre. Att det är våra egna fördomar och föreställningar som sätter hinder för vad för typ av aktiviteter som är möjliga att genomföra. Efter föreläsningen har vi fått flera positiva reaktioner från de som deltog. Du har ett sätt att engagera på och ett sätt som gör att det känns möjligt att genomföra även om vi inte är du!

  • Hanna Larsdotter, Gislaveds kommun
Close