Manlighetskoden – ny bok av Ulrika Sedell

26 sep 2019

Hur förändrar vi förlegade normer och strukturer på våra arbetsplatser? Hur gör vi upp med machokulturen? Trots att det mesta i vår omgivning uppdateras och optimeras för det här århundradet premieras utdaterade mans- och ledarskapsideal. Det är med andra ord hög tid att förändra bilden av vad en framgångsrik ledare är och gör. Ulrika Sedell och Jonas Nyman visar på framgångsrika exempel i boken Manlighetskoden – ledarskapets 7 dygder (SoutsideStories 2019).

Manlighetskoden bygger på samtal med 15 framgångsrika män och en kvinna, som tidigare levt som man i 50 år, vilka alla på olika sätt har brutit med traditionella förväntningar på vad det innebär att vara man i en ledande position. Ur deras berättelser framträder vägar att skapa ett inkluderande klimat och ett inspirerande, medvetet och hållbart mans- och ledarskapsideal.

Framgångsfaktorerna kallar författarna för ”Ledarskapets 7 dygder”. I boken och tillhörande föreläsning visar Ulrika Sedell vägen från förlegade ideal och matchokultur till en inkluderande miljö med ett medvetet och hållbart ledarskap. Vad är utmaningarna? Hur har lösningarna sett ut och vilket ledarskap krävs för att lyckas? Under föreläsningen redogörs bokens slutsatser om de 7 dygderna, bland andra att leva sin vision, öka sin självinsikt och att visa såväl sårbarhet som civilkurage som ledare.

Boka en föreläsning med Ulrika Sedell författare till Manlighetskoden!

Ulrika Sedell är ledarskapscoach, beteendevetare, författare och föreläsare. Hon är även författare till böckerna Bortom Glastaket samt Vägar till innanförskap. Ulrika Sedell är en mycket omtyckt föreläsare med snitt 4,8 av 5! Boka en föreläsning med Ulrika Sedell om ledarskap, jämställdhet och mångfald här.

Läs mer och boka Ulrika Sedells föreläsningar här

Boka en föreläsning med Ulrika Sedell författare till boken Bortom Glastaket, om jämställdhet, ledarskap, värderingar, arbetsmiljö och stress.