Nu öppnar Stockholms Kvinnohistoriska!

4 mar 2019

Det svenska kulturlivets nya tillskott är ett museum om ”halva mänsklighetens historia”. Syftet med Stockholms Kvinnohistoriska är att synliggöra kvinnors roll i samhällsutvecklingen och motverka förminskningen av kvinnan i historieskrivningen genom att visa respekt för kvinnors liv och arbete. Äntligen får kvinnan plats i historien!

Stockholms Kvinnohistoriska har till skillnad från ett traditionellt museum ingen egen permanent byggnad. Det verkar istället i det offentliga rummet, digitalt och i andra kulturorganisationer och museers lokaler. Museet dyker upp i olika skepnader runt om i Stockholm – med visningar, vandringar, samtal och utställningar, för att visa hur kvinnohistorien kan ta plats i vardagen och vara en del av allmänbildningen.

”Det är omöjligt att rymma halva mänsklighetens historia inom fyra väggar, därför ska vårt museum genomsyra hela staden. Det är precis lika omöjligt att lansera ett nytt kvinnohistoriskt museum på en dag. Därför inviger vi vårt 187 160 000 kvadratmeter stora museum under en hel månad, i en 28 kvadratmeter stor lokal på Hökens gata (och på många andra ställen)”, säger arrangörerna.

Hela mars månad invigs museet och dagliga aktiviteter utgår då från en publik lokal på Hökens Gata 11 vid Mosebacke i Stockholm.

Boka en föreläsning med Lina Thomsgård grundare av Stockholms Kvinnohistoriska museum.

Stockholms Kvinnohistoriska är en ideell förening som bygger på samverkan. Medlemmar består av museer, arkiv, akademikerföreningar, historiker och kulturaktörer som också erbjuder en historisk expertis, unika samlingar, lokaler och en bred erfarenhet av publika arrangemang. Bland medlemmarna bakom Stockholms Kvinnohistoriska finns bland annat Hallwylska museet, Nordiska museet, Södra teatern och Stadsarkivet.

Skaparna av Stockholms Kvinnohistoriska har noterat ett ökat intresse för kvinnohistoria.

”Det syns överallt, också i kulturen. Och ska Sverige vara ett föregångsland i världen när det gäller jämställdhet så bör vi ju verkligen förmedla all denna kunskap om vad kvinnor har uträttat och inte kunnat uträtta i historien” säger Lina Thomsgård till DN.

Lina Thomsgård är chef och medgrundare till Stockholms Kvinnohistoriska. Lina har arbetat med etablering och utveckling av kulturverksamheter i många år, ofta med jämställdhetsfokus. Bland annat med Amnestyfestivalen, Rättviseförmedlingen, teknikfestivalen Tekla med Robyn och KTH, demokratiutbildningen Höj Rösten och musikbranschinitiativet Skapelsen. År 2017 gav Lina Thomsgård ut den kvinnohistoriska antologin “En annan historia” (Volante). På fritiden driver hon vetenskapspodden Dumma Människor. Lina Thomsgård är också en mycket uppskattad föreläsare på teman kring jämställdhet. Läs mer om Lina Thomsgård här

Och missa för allt i världen inte ett besök på Stockholms Kvinnohistoriska!