Ny talare: Hanna Gerdes

14 maj 2018

Människorättsjuristen Hanna Gerdes är talaren och författaren som på kort tid blivit en mycket eftertraktad föreläsare. Hanna har en unik förmåga att på ett underhållande och pedagogiskt sätt förklara när värdering blir diskriminering, vad det innebär att barnkonventionen snart ska bli svensk lag och vad mänskliga rättigheter har med din verksamhet att göra. Hanna tar juridiken bortom krångliga paragrafer och är föreläsaren och moderatorn för allt som har med rättighetsfrågor att göra.

Hanna Gerdes har fortbildat drygt 20.000 chefer, medarbetare och förtroendevalda inom såväl privat och offentlig sektor. Hanna har bred erfarenhet av internationellt arbete och är van vid att föreläsa på både svenska och engelska.

Exempel på föreläsningar med människorättsjuristen Hanna Gerdes:
– När värdering blir diskriminering – en guide till diskrimineringslagstiftningen
– Förebyggande arbete bortom #metoo – aktiva åtgärder och arbetsgivares ansvar
– Barnkonventionen blir lag – vad innebär det för din verksamhet?
– Är det en mänsklig rättighet att bo i villa och spela dataspel? En praktikers introduktion till mänskliga rättigheter.
– En omsorg som kväver – funktionsrättskonventionen och självbestämmande
– Religionsfrihet – vår tids mest omdiskuterade mänskliga rättighet
– Rätten till utbildning – en mänsklig rättighet med många nyanser
– Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet med många nyanser

Hanna Gerdes har tidigare arbetat som jurist hos Diskrimineringsombudsmannen, verksamhetsansvarig på Byrån mot Diskriminering, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten, utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter och sakkunnig med ansvar för EU-politik och demokratifrågor på Rosenbad. Idag är hon samhällsentreprenör med eget företag.

Boka människorättsjuristen Hanna Gerdes som moderator eller för en föreläsning på tema kring mänskliga rättigheter, diskriminering, demokrati, inkludering, mångfald och jämställdhet på 031-780 32 35.

Läs mer och boka en föreläsning med Hanna Gerdes här

Människorättsjuristen Hanna Gerdes föreläser om mänskliga rättigheter, diskriminering och barnkonventionen.