Så använder ni gamification på ert event

8 maj 2019

Att spela dataspel är inget ovanligt men vad har ett dataspel med en föreläsning eller en workshop att göra? Jo, genom att använda komponenter ur dataspelets värld som undervisningsmetod kan du öka motivationen hos publiken. Ibland kan ett ämne vara svårt att ta till sig och då kan ett spelmoment eller en tävling hjälpa till.

Vad är gamification?
Gamification är ett sätt att med hjälp av spel, tävling och kreativitet öka lärandet. Man använder spelmoment för att ta deltagarna genom en process eller ett inlärningsmoment men kan också användas vi planering eller brainstorming i början av ett projekt.

Hur kan vi skapa ett spelmoment på vårt event?
I ett spel är det inte ovanligt att du ska ta dig från en nivå till en annan och medan du gör det så behöver du agera på olika sätt. Det kan vara att du ska lösa gåtor, ta dig från en plats till en annan eller plocka en viss mängd guldpengar. Detta kan göras under en workshop också om man är riktigt innovativ.

Här är några av de spelelement som kan användas:

Mål – du tar dig fram till något. Det finns en tydlig början och ett tydligt slut.

Märken – någon sorts symbol som visar att du tagit framåt och/eller erövrat en viss kunskap eller färdighet.

Avancera – du tar dig upp från en nivå till en annan vilket under till exempel en strategiworkshop skulle kunna vara att ha avancerat från idé till att faktiskt planera tillvägagångsätt.

Tävling – du kämpar för att uppnå eller vinna något vilket skulle kunna vara genom en frågesport kring ett specifikt ämne eller vem som kommer på den bästa lösningen på ett problem.

Samarbete – du måste arbeta tillsammans med andra för att nå ett mål som bestämts av arrangören. Under en workshop kan deltagarna delas in i grupper där alla arbetar med olika eller samma moment och sedan delger sitt resultat. Resultatet används sedan i vidare arbete.

Poäng – du får poäng för handlingar du utför eller antal gånger du kläcker en ny idé eller kommer med en lösning. 

Varför använda gamification?
Det finns många anledningar till att använda sig av spelifiering under ert event men framför allt är det roligt och ger en krydda till hela sammanhanget. Anledningarna till att använda gamification på ert nästa event är framförallt för att göra moment roliga, föra processer framåt eller för att ni vill förmedla information på ett annorlunda sätt.

Vågar Ni testa?