Tänk på att variera din röst när du talar

23 nov 2017

Som talare eller föreläsare vill du hålla kvar kontakten med din publik genom hela föreläsningen. Det finns många knep för detta och ett enkelt sådant är att se till att variera din röst. Alltså att inte prata med samma montona röst hela tiden.

När du presenterar och talar behöver du variera rösten för att bibehålla uppmärksamheten och intresset hos lyssnarna. Här får du fyra tips av retoriker Klara Härgestam på hur du kan göra det.

Använd din röstvolym
Anpassa din röst utifrån hur rummet ser ut och hur långt du har till publiken. Höj och sänk rösten beroende på vad du pratar om och vilket intryck du vill skapa. Om du till exempel plötsligt sänker rösten kommer lyssnaren att anstränga sig för att lyssna och kommer att förstå att detta är extra viktigt att ta till sig och när du sedan höjer rösten igen så förstår lyssnaren att du övergår till ny information.

Byt tonläge
Ofta pratar vi på det sätt som matchar vår publik. Vi vill att de ska känna igen sig och därför använder vi samma tonläge. Det är inte fel att göra det men genom att ändra tonläge skapar du stämningar och kan också framställa andra personer eller grupper. Det blir intressant att lyssna till.

Olika betoning
Hur du betonar ord markerar dess innebörd och hur viktigt det du säger är. Om du betonar alla ord som viktiga blir det svårt för publiken att avgöra vad som är det relevanta i föreläsningen och det finns risk att de slutar lyssna. Betona olika när det viktigt, spännande, intressant eller roligt.

Tänk på ditt tempo
Om du pratar snabbt och dessutom otydligt kommer du inte uppfattas som seriös. Du kan tala snabbt men då behöver du vara tydlig. Tydlighet är alltid viktigast.

Snabbt tempo ger effekt på sina ställen och ett långsamt på andra. Om du vill markera att någon är exalterad så är ett snabbt tempo att föredra men vill betona att det du pratar om är extra viktig så sakta ner ditt tempo.

Prova dig fram, variera din röst och hitta en talarstil som är din egen! Fler retoriktips får du av retoriker Klara Härgestam här.

Här hittar du fler artiklar för dig som är föreläsare

Talartips - variera din röst när du talar så behåller du publikens intresse.