Vad är skillnaden mellan moderator och konferencier?

12 feb 2018

Det är inte helt lätt att veta om det är en moderator eller konferencier man behöver till sin planerade konferens eller event. Deras uppgifter är olika men kan för den ovana verka vara likadana. Vi reder ut skillnaden mellan moderator och konferencier – så vet du vem du behöver på er scen.

Så vad är skillnaden mellan moderator och konferencier?

Detta gör en moderator
En moderator är länken mellan arrangören, talarna och publiken. Moderatorn kommer under konferensen att leda olika typer av diskussioner och se till att dessa hålls lugna och sakliga. Moderatorn ställer frågor till deltagarna i paneldiskussioner och ser till att alla får tillfälle att prata.

En rutinerad moderator ser till att snabbt sätta sig in i vad arrangören har tänkt med sin konferens och ser till att syftet med arrangemanget är tydligt och att målen nås. Det kan vara något specifikt budskap som ska kommuniceras, ny kunskap som ska läras ut eller att en teamkänsla ska skapas.

Det är viktigt att moderatorn är väl insatt i ämnet för konferensen, lyssnar aktivt i diskussionerna, ställer relevanta uppföljningsfrågor och gör tydliga sammanfattningar av samtalen som skett. Moderatorns uppgift är också att skapa rätt energi i rummet och se till att deltagarnas intresse bibehålls genom hela konferensen.

Det finns aldrig ett standardpris på en moderation eftersom alla upplägg ser olika ut. Därför är det viktigt att vi och moderatorn får del av så mycket information som möjligt kring programmet och planeringen för att kunna sätta ett korrekt arvode.

Detta gör en konferencier
En konferencier är en person som presenterar något för en publik. Det kan vara talare eller ett musikframträdande. Konferenciern för konferensen framåt och ser till att hålla publiken i rätt sinnestämning. Konferenciern ser också till att publiken känner sig välkomna och får relevant information, och att hålltider följs.

För en konferencier handlar det mer om att presentera medverkande i konferensen och hur detta ska göras bestäms mellan arrangören och konferenciern. Självklart ska även en konferencier vara väl insatt i ämnet för konferensen så att presentationerna sker på ett rätt sätt men också, om det passar sig, ett roligt sätt.

En konferenciers jobb är oftast ”lättare” än moderatorns kunskapsintensiva uppdrag.

Vad behöver du?
På din konferens kanske du behöver en moderator eller en konferencier men ibland kan du behöva både och. Konferenciern tar då hand om presentationerna och moderatorn tar hand om paneldiskussionerna. Det blir mer variation för publiken om det är en lång dag.

Tänk noga igenom ert program. Är det saker som ska diskuteras på scenen? Paneldebatt? Hur många i panelen? Eller räcker det med att någon presenterar och tackar talarna som kommer upp på scenen? Allt hänger på programmet.

Vi har både moderatorer och konferencierer
Många önskar kända namn när det väljer konferencierer för att skapa mer intresse kring sitt event. Det är en roll som de flesta klarar av med god förberedelse. Att genomföra en moderation med många diskussioner och frågor kräver dock erfarenhet och mycket förberedelse. Vi har många moderatorer som arbetar heltid med att just moderera. De är de bästa moderatorerna och ofta fullbokade långt i förtid.

Vår mest bokade moderator heter Karin Klingenstierna. Hon ger kunderna trygghet både före och under eventet. Dessutom allmänbildad, snabb i huvudet och extra erfarenhet av känsliga samtal. Hon är en mycket efterfrågad moderator och facilitator som har återkommande kunder år efter år.

Har du fått en klarare bild av skillnaden mellan moderator och konferencier? Slå oss en signal på 031-780 32 35 så hjälper vi dig snabbt att hitta rätt moderator, konferencier, debattledare, facilitator, talare och paneldeltagare till ditt event.

Vad är skillnaden mellan moderator och konferenicer?

Vår mest bokade moderator Karin Klingenstierna har stor andel återkommande kunder tack vare sina fantastiska insatser som moderator.