Vad kostar en föreläsare?

27 mar 2017

En vanlig fråga vi som talarförmedling får är: vad kostar en föreläsare? Ofta en svår fråga att svara på utan att ha mer information om uppdragets förutsättningar. Här är några faktorer som kan påverka priset vid föreläsningar, underhållning eller moderatorsuppdrag.

Faktorer som kan påverka priset
– Hur långt är framträdandet?
– Krävs det förmöten eller andra extra förberedelser?
– Ska mycket av materialet vara specialskrivet?
– Om moderatorsuppdrag, finns det färdigt manus?
– Ska framträdandet vara på ett annat språk än svenska?
– Antal i publiken?
– Krävs det övernattning/lång resa?
– Är framträdandet en del av ett längre uppdrag?

Det som främst påverkar priset för en föreläsning är dock efterfrågan och föreläsarens varumärke. Är det en känd talare med fullbokad kalender är priset högre än för en föreläsare som är i början av sin karriär.

Prisnivå som ger en indikation på arvodet
Men. Som kund vill man gärna veta om en intressant talare ens är aktuell för den budget man har. Så från starten, och som första talarförmedling i Sverige, har vi valt att vara så öppna som möjligt. På vår hemsida anger vi en prisindikation för våra talare så att du som kund ska få en fingervisning (OBS! Exakt pris går först att säga när vi vet uppdragets karaktär). Vi har delat in priserna i fyra olika nivåer (se cirklar i bild) där prisintervallet visas om du för musen över cirkeln när du söker föreläsare, moderator eller underhållare.

Prisnivå på talares arvode på hemsidan.

Symbolerna indikerar följande priser för en standardföreläsning:
Kvarts cirkel – upp till 15 000 kr
Halv cirkel – 15.000 kr till 25 000 kr
Trekvarts cirkel – 25.000 kr till 40 000 kr
Helcirkel – 40 000 kr och uppåt

För att ta ett exempel
Ett vanlig föreläsning är normalt är 1-3 timmar. Ofta är priset detsamma om föreläsaren ska uppträda 20 minuter eller 2 timmar. För tänk på att det inte bara är tiden på scenen ni betalar för. Personen ni bokar lägger ner många timmar på att förbereda sig inför genomförandet och resa till/från uppdraget – för att inte tala om den unika kunskap som just den här talaren har samlat på sig under många år / forskat kring / analyserat / förpackat osv. Om en föreläsare som har en standardföreläsning på en timma vid något tillfälle ska uppträda i 20 minuter lägger hon förmodligen ner mer tid på 20-minutersföreläsningen då hennes material måste omarbetas på ett helt annat sätt.

Annat viktigt kring arvode
– Alla priser anges alltid exklusive moms plus resa och ev. logi.
– Arvodet faktureras normalt efter genomförandet
– Timpris är mycket sällan något som våra talare tillämpar utan arvodet är fast utan överraskningar
– Som talarförmedling skriver vi alltid avtal för den föreläsning som har bokats. Det är en trygghet för alla parter och reglerar även avbokningsvillkor.

Så vad kostar din favoritföreläsare? Sök på föreläsarens namn här så ser du även prisnivån för talaren. Vill du veta exakt pris på vad en talare kostar så behöver du kunna beskriva uppdragets karaktär. Hör av dig till oss på 031-780 32 35 så hjälper vi dig snabbt att ta fram ett exakt pris för talaren ni vill anlita.

Vad kostar en föreläsare, moderator eller underhållare?