Carina Bång

Beteendevetare och anhörigterapeut

Motivation, livsstilsförändringar och svåra samtal för yrkesverksamma inom socialtjänst, landsting och behandlingshem. Carina Bång är beteendevetare och certifierad CRAFT-terapeut/anhörigterapeut. Hon har tidigare arbetat i över 10 år på fängelse med individuella samtal och motivationsgrupper för personer med kriminalitet och beroendeproblematik. Carina behandlar allvarliga ämnen på ett både inkännande och underhållande sätt. Boka en föreläsning med Carina Bång här.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Vad är motivation? Vad krävs för att en förändring ska ske och hur kan vi påverka motivationen?
 • Att vara anhörig ”medberoende” till en person med missbruks- och beroendeproblematik. Utifrån programmet CRAFT och Carinas bok ”Släpp kontrollen – Vinn friheten”
 • Bemötande och verktyg för yrkesverksamma som möter anhöriga till en person med missbruk- och beroendeproblematik

Presentation

Carina Bång är en skicklig och erfaren föreläsare som behandlar allvarliga ämnen på ett både inkännande och underhållande sätt. Hon inspirerar och manar till eftertanke. Hennes djupa teoretiska kunskap och långa praktiska erfarenhet av att arbeta med livsstils- och beteendeförändringar tillsammans med ett brinnande engagemang har gjort att hon alltmer inriktat sig på att stödja anhöriga till personer med missbruk- och beroendeproblematik. Carina Bång är författare till boken Släpp kontrollen – Vinn friheten för anhöriga.

Carina leder kurser i MI – motiverande samtal och kom att bli den första terapeuten i Norden att certifiera sig inom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). Metoden ger anhöriga till missbrukare verktyg att tackla de konsekvenser ett missbruk för med sig. Carina är också utbildad konflikt- och självskyddsinstruktör inom Kriminalvården. Carina Bång föreläser också om kommunikationsstilen och förhållningssättet Motiverande samtal utifrån många olika livsstils- och beteendeförändringar och hur vi kan motivera andra till förändring.

Med engagemang, humor och empati förmedlar Carina Bång en gedigen teoretisk kunskap på ett lättfattligt och personligt sätt. Hon ger tillgång till konkreta verktyg för personligt förändringsarbete, inspirerar till nya infallsvinklar och bjuder på många aha-upplevelser.

Socialtjänsten
Stockholms Stad
Uppsala landsting
Mittuniversitetet Sundsvall
Sundbo ungdomshem

– 10 år erfarenhet av att motivera missbrukare att förändra sitt liv
– Utbildad konflikt- och självskyddsinstruktör
– Utbildad i CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training)
– Utbildad beteendevetare och Associate Certified Coach (ACC) enligt ICF – International Coach Federation
– Certifierad handledare i Sorgbearbetning (Svenska Institutet för Sorgbearbetning)

 • Fantastiskt sätt att locka fram förändringsarbete. Fantastisk föreläsare!

 • Carina, du är så pedagogisk, trygg, konkret och humoristiskt. Får oss att reflektera och tänka efter.

 • Lärt mig mycket, känner mig glad för att jag har fått verktyg att jobba med. Du är härlig att lyssna på och tror på det du lär ut.

 • Nytt förhållningssätt. Suverän föreläsare!

 • Fantastiskt sätt att locka fram förändringsarbete. Fantastisk föreläsare!

 • Carina, du är så pedagogisk, trygg, konkret och humoristiskt. Får oss att reflektera och tänka efter.

 • Lärt mig mycket, känner mig glad för att jag har fått verktyg att jobba med. Du är härlig att lyssna på och tror på det du lär ut.

 • Nytt förhållningssätt. Suverän föreläsare!

Close