Cattis Olsén

Arbetsmiljö och trygga grupper

Cattis Olsén är en mångsidig moderator och föreläsare, omtyckt av både arbetsgrupper, skolor och större företag. Med engagemang och djup kunskap talar hon om ledarskap, kommunikation, stresshantering och hur man skapar en kultur för en god arbetsmiljö. Hon föreläser också om barnkonventionen som nu är lag. Cattis är med sin vassa humor en inspiratör värd namnet. Cattis Olsén hjälper Er att skapa de förändringar som behövs för att nå nya mål.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Så blir du en bättre ledare och chef
 • Kommunikation - roligt och svårt
 • Hur vi bygger en kultur för arbetsglädje
 • Helt sjuukt stressad
 • Barnkonventionen i praktiken och som lag
 • Mänskliga rättigheter i praktiken
 • Moderator

Presentation

Cattis Olsén är ledarskapscoach och utbildare inom kommunikation och medvetet ledarskap. Hon leder idag ett större ledarskapsprogram på 5 orter i Sverige med stor framgång. Hon coachar, handleder och utbildar grupper och företag i olika storlekar. Hon arbetar även med specifika kurser i kommunikation och ledarskap för chefer och med längre grupputvecklingsprocesser.

Cattis Olsén föreläser också om hur man skapar en god arbetsmiljö – särskilt kopplat till föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Cattis lyfter specifikt vikten av att det handlar om att skapa goda förutsättningar för att göra ett bra jobb på alla plan, och till det behövs medvetna och kunniga chefer och ledare.

Cattis Olsén har en bakgrund som pedagog och har också uppdrag inom olika kommuner och andra organisationer med att implementera barnkonventionen i praktiken och till den processen hör också föreläsningen om mänskliga rättigheter.

Gemensamt för alla Cattis olika uppdrag finns passionen för människor, utveckling, kommunikation, relationer, beteenden, samspel och att få bidra till att göra skillnad. Att möta och höra Cattis är mer än en upplevelse. Det är både show, skratt, gråt och rena utmaningar. Hon guidar och delar ut verktyg och metoder på ett strukturerad, tydligt och humoristiskt sätt. Det blir både underhållning men också tuffa insikter på vägen.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Målgrupp: Chefer, ledare och skyddsombud
Att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete skapar friska arbetsplatser med presterande medarbetare. Föreläsningen kopplar till den nya föreskriften och hur ditt ledarskap kan bidra till minskad stress och ökad frisknärvaro.

Så blir du en bättre ledare och chef
Målgrupp: Alla som är eller ska bli ledare och/eller chefer
Vad driver dig som ledare? Vilken passion får dig att gå till jobbet varje dag och har du koll på hur du leder dig själv? Den här föreläsningen handlar om hur du leder dig själv för att sedan kunna leda andra. Cattis hjälper dig att bli bättre på att förstå dig själv, ditt ledarskap, medarbetare och kunder. Med Cattis konkreta verktyg kan du på egen hand göra små förändringar som ger resultat i ditt ledarskap.

Kommunikation – roligt och svårt
Målgrupp: Alla som vill bli bättre på att kommunicera.
Den här föreläsningen blandar humor med teori och praktik och fokuserar på vad vi behöver för att kunna kommunicera så vi gör oss förstådda men också att vi förstår andra. Och framförallt är det skönt att få skratta åt sina egna tillkortakommanden för att inte ta sig själv för på allt för stort allvar!
Du kommer få insikter om b.la vilket tillstånd du behöver vara i för att kommunicera och lyssna som bäst, både till dig själv och din omgivning

Hur vi bygger en kultur för arbetsglädje
Målgrupp: Arbetsgrupper av alla slag
Den här föreläsningen handlar om medarbetarskap, arbetsglädje och grupprocesser. Föreläsningen bygger på relevant forskning och beprövade metoder. Hur kollegor, arbetsmiljö och organisation påverkar varandra i det dagliga arbetet. Fokus ligger på grundläggande kunskaper om människor, hjärnans funktioner, SCARF modellen och andra verktyg och metoder. Syftet är att förstå sig själv och andra bättre för att nå välbefinnande och resultat i verksamheten.

Helt sjuukt stressad
Målgrupp: Alla som upplever att stress är ett problem i vardagen.
Det är inte farligt att stressa med det är farligt att inte återhämta sig
Den här föreläsningen blandar teori och praktik och åhörarna får med sig verktyg att använda
i sin vardag. Färdigheter baserade på kunskap om EQ, emotionell intelligens, där Cattis bidrar med konkreta övningar som tränar emotionella förmågor, självkänsla, självhävdelse, känslomedvetenhet, stresstolerans och problemhantering.
Föreläsningen brukar ge många skratt och en hel del tuffa insikter.

Barnkonventionen i praktiken och som lag 1 januari 2020
Målgrupp: Alla som arbetar med en verksamhet eller organisation där barn berörs.
Barnkonventionen ska bli svensk lag den 1 januari 2020. Det ställer nya högre krav på landets kommuner och även andra organisationer som behöver känna till barnets rättigheter och ta hänsyn till detta i sitt arbete, Denna föreläsning och så även längre processledning utgår ifrån alla artiklarna vilket i praktiken innebär både information om barnkonventionen i allmänhet men i synnerhet metoder, verktyg och förhållningssätt för att implementera barnkonventionen så den på ett säkert sätt stannar kvar i organisationens alla processer.

Metoder för att också kunna utveckla sitt sätt att arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela organisationen, vilket innebär att alla personer som arbetar i en organisation ska känna till barnets rättigheter och ta hänsyn till detta i sitt arbete. Föreläsningen och processledningen handlar om hur det går till att lyckas med ett förändringsarbete, både utifrån mål, värdegrund, vision, mission, och ambition.
Hur organisationer genom ett medvetet ledarskap både kvalitetssäkrar och säkerställer att implementeringen av barnkonventionen är på plats – för alltid

Mänskliga rättigheter i praktiken
Målgrupp: Alla som vill lära sig mer om normer och inkludering
Alla människor är födda fria i värde och rättighet och ingen får göra något som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter som anges i förklaringen.
Den här föreläsningen/seminariet handlar om historien bakom, nuläget och vad du kan göra i din vardag för att bidra till och upprätthålla de mänskliga rättigheterna

Kan du leda en häst kan du leda dig själv och andra
Målgrupp: chefer och ledare
En övning i kommunikation och ledarskap där hästen och ditt ledarskap står i centrum. Att kommunicera med djur, och inte minst hästar kräver tydlighet, upprepning, feedback och uthållighet. Att öva sig i kommunikation med hjälp av hästar är en utmaning som kan hjälpa dig att bli tydligare i ditt ledarskap och i din kommunikation. Du blir bättre på att hantera människor med hjälp av hästen och du kommer bli förvånad över hur rätt hästen har om dig!

Vi anpassar upplägg och innehåll efter just era önskemål och behov. Övningarna sker från marken. Eventet inleds med en timmes föreläsning. Aktiviteten kan göras på Finnkärrsgården i Åkersberga, på Siggesta Gård på Värmdö eller annan lämplig plats.

Nacka kommun
Haninge kommun
Coompanion Sverige
Botkyrka kommun
Siggesta Gård
Athene Arbetsgivarservice
Kompetensteamet
Absolut Vodka
Hesselby Slott
Mäklarsamfundet
Stockholm stad

– Teaterregissör och skådespelare
– NVC -Non Violent Communikation
– Certifierad integrative coach
– Certifierad inom NLP och medvetet ledarskap,
– Certified Next Generation Entrepreneur Venture Consultant

 • Med en fantastisk scennärvaro, ett underbart sätt att använda rösten och inspirerande glöd levererade Cattis Olsén en föreläsning som var både tankeväckande och informativ. Ett ämne som stress och arbetsmiljö kan lätt bli lite torrt och tråkigt men Cattis lyfter både ämnet och oss in i sin värme, jag tittar inte på klockan en enda gång, skrattar mycket och känner en gemenskap med alla i rummet. Alla smittas av Cattis närvaro och det känns som att alla faktiskt är där även mentalt. Eventet blev mycket uppskattat av våra medlemmar och vi är så glada över att vi valde just Cattis att prata om dessa frågor. Stort tack för en fin kväll!

  • Mia Axelsson, SRAT
 • Det blev en mycket lyckad konferens, där Cattis såg till att både inspirera och ge praktiska verktyg till gruppens förändring och utveckling.

  • Nina Engel, Stockholms stad serviceförvaltningen
 • Cattis är en helt fantastisk moderator som ser till att alla verkligen är med, och hon har en säregen förmåga att ställa bra frågor.

  • Stina Wallster, Mäklarsamfundet
 • Riktigt riktigt bra. Hon var ett verkligt proffs och fick igång tankeverksamheten i hur jag fungerar och funderar i mitt tankesätt.

  • Pernilla Helmersson, Kompetensteamet Musiklärardagen
 • Med en fantastisk scennärvaro, ett underbart sätt att använda rösten och inspirerande glöd levererade Cattis Olsén en föreläsning som var både tankeväckande och informativ. Ett ämne som stress och arbetsmiljö kan lätt bli lite torrt och tråkigt men Cattis lyfter både ämnet och oss in i sin värme, jag tittar inte på klockan en enda gång, skrattar mycket och känner en gemenskap med alla i rummet. Alla smittas av Cattis närvaro och det känns som att alla faktiskt är där även mentalt. Eventet blev mycket uppskattat av våra medlemmar och vi är så glada över att vi valde just Cattis att prata om dessa frågor. Stort tack för en fin kväll!

  • Mia Axelsson, SRAT
 • Det blev en mycket lyckad konferens, där Cattis såg till att både inspirera och ge praktiska verktyg till gruppens förändring och utveckling.

  • Nina Engel, Stockholms stad serviceförvaltningen
 • Cattis är en helt fantastisk moderator som ser till att alla verkligen är med, och hon har en säregen förmåga att ställa bra frågor.

  • Stina Wallster, Mäklarsamfundet
 • Riktigt riktigt bra. Hon var ett verkligt proffs och fick igång tankeverksamheten i hur jag fungerar och funderar i mitt tankesätt.

  • Pernilla Helmersson, Kompetensteamet Musiklärardagen
Close