Lena Skogholm

Författare till Bemötandekoden

Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog med specialisering i hur vi kan dra nytta av hjärnforskning i vår egen vardag. Hon är författare till succéböckerna Livskoden enligt hjärnan samt Bemötandekoden. Lenas föreläsningar ger er verktyg för ett proffsigare bemötande, hjärnsmart ledarskap och en bra social arbetsmiljö. Boka en inspirerande föreläsning med Lena Skogholm på teman kring arbetsglädje, medarbetarskap, stress, hjärnan och kommunikation. Vinnare av Stora Talarpriset 2021!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Livskoden enligt hjärnan
 • Hjärnsmart bemötande - Talkmap
 • Hjärnsmart ledarskap - Neuroledarskap
 • Hjärnsmart självledarskap
 • Hjärnsmart medarbetarskap
 • Hjärnsmart stresshantering
 • Hjärn-ergonomi
 • Få en airbag mot stress och oro – med hjärnans hjälp!
 • Kommunikationsstilar 2.0
 • Bra social arbetsmiljö - hur gör man?
 • Svåra samtal
 • Smartare än din smartphone
 • Koden till tonårshjärnan - Konsten att förstå sig på tonåringen och få en bättre relation och dialog

Presentation

Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, en av få med specialisering på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen på ett mycket konkret sätt. Lena är även fd pastor som lämnade kyrkans värld och bytte ut predikstolen till föreläsningsscenen men har behållit det goda budskapet om att vi ska behandla varandra väl. Lena Skogholm är utsedd till en av Sveriges 100 populäraste föreläsare och vinnare av Stora Talarpriset 2021.

Har du träffat en negativ person som dränerat dig på energi? Eller varit med om missförstånd och undrat vad som hänt? Hur möter man personer med mycket upprörda känslor på ett bra sätt? Ja hur fungerar vi människor och vad kan jag göra för att utveckla bra relationer? Lena Skogholm tar med dig på en spännande upptäcktsfärd i hjärnans fantastiska landskap. Du får förklaringar till vad som kan hända i våra relationer och konkreta tips på hur du kan göra i olika situationer för att det ska bli bra. När vi möter varandra utifrån vår hjärnas förutsättningar blir resultatet bättre. Hemma. På jobbet. I privata relationer, med medarbetare och i kundkontakt.

Lena Skogholm har tidigare arbetat som strateg för Stockholm Stad och examinatorsledare för Nordens största kvalitetsutmärkelse, men hon har även en bred yrkeserfarenhet från media, teater och pedagogik – vilket gör henne till en mycket fängslande talare. Hennes föreläsningar kännetecknas av stor kunskap och hög igenkänningsfaktor som lockar till skratt. Lena Skogholm kan konsten att omvandla tung hjärnforskning till en bruksanvisning i fickformat – du får en praktisk guide till din egen och andras hjärna.

Boka en eftertraktad föreläsning med Lena Skogholm på teman kring bemötande, ledarskap, kommunikation, medarbetarskap, hjärnan, stress och arbetsmiljö.

Hjärnsmart bemötande – Talkmap®
När vi vet hur människor fungerar kan vi också bemöta dem på bästa sätt. Lena Skogholm bjuder i den här föreläsningen på en pratets mindmap – en Talkmap– som guidar dig i kommunikation och bemötande. Du får ta del av kunskap om människor och hjärnforskning som förklarar varför vi beter oss som vi gör och hur vi kan bemöta det på bästa sätt.

Finns det verkligen besvärliga människor, eller kan det vara så att vi alla kan vara besvärliga i vissa situationer? Lena Skogholm går igenom vad som händer i våra hjärnor vid stress, missförstånd, otrygghet, olika förväntningar och negativa situationer. På så vis får du en ökad förståelse för den du möter och blir bättre rustad att möta en person som går till attack, hamnar i affekt och låser fast sig i negativitet. Din empatiska förmåga ökar samtidigt som du kan bemöta kunder och kollegor på ett mer professionellt sätt.

Ta del av inspirerande och tankeväckande kunskap om oss människor, verktyg du kan använda i din vardag och möjlighet att agera enligt ny hjärnforskning. Ett effektivt sätt att nå bättre resultat!

Hjärnsmart ledarskap – Neuroledarskap
Kan ny hjärnforskning guida dig som chef till att leda mot bättre resultat? Absolut! I den här föreläsningen kokar Lena Skogholm ner de tunga forskningsrönen till konkreta och igenkännande verktyg du kan använda i din vardag.
Du får ta del av kunskap om hur vi människor beter oss, vilka typer av ledarskap vi svarar på bäst i olika situationer och hur du kan leda i linje med både ny hjärnforskning och Arbetsmiljöverkets riktlinjer för den sociala arbetsmiljön.

Ju mer du vet om hur du själv och dina medarbetare fungerar, desto lättare är det att vara proffsig. Du blir säkrare i din roll som ledare, du gör färre misstag och kan lättare navigera i svåra situationer och förändringar. På så vis minskar din stress, samtidigt som din arbetsglädje ökar och du uppnår målet med nöjdare kunder och medarbetare.

Hjärnsmart självledarskap
Den sista tiden har den psykiska ohälsan ökat enormt. Beräkningar visar på att den psykiska ohälsan kopplat till arbete har ökat med 50-70 % de senaste två åren. Det är svårt att ta in. Så här kan vi inte ha det. Det är dags att ta ett hjärnsmart självledarskap och bygga styrka inifrån.

Här tar vi upp matnyttiga kunskaper om hur hjärnan fungerar och ny psykologi så att vi förstår vad som händer med oss vid påfrestningar och hur vi istället kan bygga en inre styrka. En styrka som är rena vaccinet mot psykisk ohälsa. Vi lyfter också fram verktyg som du dagligen kan använda både för egen del och i relation till andra  för att motverka stress, utmattning och psykisk ohälsa genom att samarbeta med hjärnan. Du får helt enkelt reda vad som händer med oss när vi råkar ut för psykisk ohälsa och hur vi kan förebygga det i vardagen.

De konkreta verktyg du får under denna föreläsning ger dig en riktigt bra psykisk friskvård. De skapar en mental airbag runt omkring oss och när vi stöter emot livets kantigheter som vi alla drabbas av, slår vi inte i så hårt. Vi har en stötdämpare.

Hjärnsmart medarbetarskap
Mer info kommer snart

Hjärnsmart stresshantering
Vi ska hålla ett helt arbetsliv – fyll det med arbetsglädje. Inspirerande föreläsning som ger dig nycklar till att stå med ett stadigt inre ankare så att du kan leva ett hållbart liv och arbetsliv.  Vi utgår från hjärnforskning som förklarar hur vi människor fungerar i livets olika skeden där stressen blir påtaglig och förändringar många. Det blir stor igenkänning som många gånger leder till skratt. Dessutom, när vi får koll på stressen kommer arbetsglädjen tillbaka! Och det är också först då vi kan medvetet arbete för ökad arbetsglädje på ett långsiktigt sätt.

Inte en enda person till ska behöva bli utbränd. Vi tittar på vad stress gör med vår hjärna utifrån flera perspektiv. Detta kopplas till vardagen så att vi tydligt ser vilken påverkan det har för vårt dagliga arbete. Därefter knyter konkreta verktyg till det för att kunna skapa ett hållbart arbetsliv med arbetsglädje och bra resultat. När vi samarbetar med hjärnans förutsättningar leder det till mindre stress, bättre social arbetsmiljö, mer arbetsglädje och bättre resultat. Det blir en naturlig följd.

Hjärn-Ergonomi
För hälsosam balans i livet, minskad stress, ökad mental styrka och bättre arbetsmiljö som ger ett hållbart (arbets)liv. Din hjärna, en ändlig resurs – vårda den väl. När vi har för mycket stänger delar av hjärnan ner mer eller mindre – ett slag energisparläge för hjärnan. Vad händer och hur kan vi förhålla oss till det både gentemot oss själva och andra? Stress tar död på arbetsglädjen men här tittar vi på dess motgift som skapar en bra stämning på jobbet.

Vad lägger du hjärnkraft på, hur är ditt hjärnklimat? Gör hjärn-klimatsmarta val! Ökad medvetenhet om vad vi lägger vår tid och energi på för att täppa till energiläckage och på så sätt energin och orken. Skapa rutiner som bygger starka hjärnmuskler och som ger motståndsskydd mot ohälsa och utmattning – en mental airbag som gör det mer skonsamt i vardagens påfrestningar.

Du är en viktig person – ta dig själv på allvar och ta hand om dig. När du tar hand om dig själv blir du helt enkelt bättre för din omgivning och är ett föredöme för andra. Resultatet blir att stämningen på jobbet bara blir bättre och bättre. Den här föreläsningen är en upptäcktsfärd i hjärnans landskap som ger oss kunskaper om hur vi behöver ta hand om vår hjärna och konkreta verktyg så att vi gör verkstad av det!

Få en airbag mot stress och oro – med hjärnans hjälp!
En dagsaktuell, inspirerande och forskningsbaserad föreläsning om hur vi med hjärnans hjälp kan skapa stabilitet och glädje i ett arbetsliv fyllt med förändringar och oro. För att må bra och känna inspiration behöver vi en stark hjärna som både ger inre styrka och en airbag mot stress och oro. I dagens samhälle är det hjärnan som löper störst risk att få förslitningsskador och detta blir extra kännbart i tider av instabilitet. Här får ni en genomgång hur fem av hjärnans viktigaste områden kan stärkas på ett enkelt sätt.

Följ med på en spännande resa i hjärnans landskap och få förståelse för hur hjärnans biologiska program styr dig i dag! Hjärnans främsta uppgift är att leta efter faror och hot och i orostider brer hjärnan mer än gärna ut orostankar som vi lätt snubblar på. På bekostnad av glädje, motivation och mening. Vi behöver hjälpa vår hjärna, och därmed även oss själva, på traven och ta kommando över hjärnans styrpulpet istället för att låta gamla program styra oss. I tider med instabilitet är detta extra viktigt för att må bra, både här och nu och på sikt.

I denna motiverande föreläsning fylld med aha-upplevelser får deltagarna konkreta verktyg hur de kan samarbeta med sin hjärna så att den stärks. Resultatet blir en airbag mot stress och oro, mer glädje, inspiration och motivation. Att bygga en stark hjärna är en tvåstegsraket: Dels behöver du bygga en stark hjärna, dels behöver du se till att inte slita på hjärnan i onödan. 

Kommunikationsstilar 2.0
För ökad självinsikt, större förståelse vilket skapar bättre kommunikation och bemötande. Med fler nivåer av förståelse genom hjärnforskning, hur vi kommunicerar vanemässigt, hur stilarna påverkas av stress, jaget vs laget och vad som händer när vi råkar trampa på ömma tår.

Här beskrivs kommunikationsstilar som bygger på extrovert vs introvert och höger vs vänster hjärnhalva. Ett reflektionsverktyg över olika sätt att uttrycka sig, för ökad självinsikt och för att kunna föra en empatisk professionell kommunikation. En del av oss har lätt att hävda sig och ta plats medan andra av oss håller sig tillbaka – hur påverkar det vår kommunikationsstil? Hur göra för att få bra balans mellan jaget och laget? Kommunikation när det hettar till? Ibland kliver vi på ömma tår – vad ligger bakom och hur kan vi förhålla oss till det. Några av oss ser världen i ljusare/mörkare färger än andra av oss och det kan naturligtvis även förändras över tid. Hur påverkas våra kommunikationsstilar av det?

En upptäcktsfärd bland kommunikationsstilar och i hjärnans landskap som ger oss kunskap och verktyg för att förstå oss själva och varandra bättre.

Bra social arbetsmiljö – hur gör man?
En viktig inspirationsföreläsning full av verktyg och kunskaper om hur man som chef och medarbetare kan bidra till en social arbetsmiljö som lyfter hela gruppen och därmed verksamhetens resultat! Föreläsningen bygger, som alltid med Lena Skogholm, på ny hjärnforskning.

Vad är social arbetsmiljö och vilka effekter har den på oss människor? Vad händer med oss i stressade situationer och vid konflikter? Hur kan vi tillsammans lyfta både oss själva, varandra och verksamhetens resultat?

Konkreta vardagssituationer med hög igenkänningsfaktor lockar till både skratt och eftertanke, genomtänkt pedagogik får budskapet att fastna och fokus ligger på hur ni kan göra i just er verksamhet för att lyckas med den sociala arbetsmiljön.

Svåra samtal
Det är inte alltid så lätt att hantera svåra samtal där det kan finnas mycket känslor inblandat, det är helt orimliga förväntningar eller i väldigt pressade situationer.

I denna föreläsning får du reda vad som händer med oss och hur hjärnan reagerar i svåra situationer och vid upprörda känslor. Det ger oss en stor förståelse både för dem vi möter och för oss själva. Till hjärnforskningen knyter vi konkreta verktyg som gör att du på ett säkert och empatiskt sätt kan samarbeta med det som händer i hjärnan och möta personen på ett respektfullt sätt.

När du vet vad som händer, varför och hur du kan hantera situationen minskar din stress och det tar mindre energi från dig att hantera de svåra samtalen. Du agerar både mer empatiskt och mer professionellt. Kunskaperna och verktygen du får kan du använda på jobbet men också i alla livets olika sammanhang.

Smartare än din smartphone
Konsten att må bra och vara smart ihop med din phone. Har du varit i ett sammanhang där du tycker  mobilen  tar  för  mycket  utrymme  eller  blir  ett  störande  moment? Har  du  någon  gång  känt  att  du  borde  lägga  ifrån dig  mobilen men ska  bara  kolla  en  sak  till?

Tillsammans med Micke  Darmell,  författare  till  boken  ”Uppkopplad  eller  avkopplad?” skriver Lena Skogholm boken  ”Smartare  än  din  smartphone? Konsten  att  må  bra  och  vara  smart  ihop  med  din  phone”.  Föreläsningarna syftar till att  lyfta  fram  hjärnforskning  som  beskriver vad som händer med vår hjärna i det uppkopplade läget,  hur det påverkar  våra  beteenden  och  hur  vi  kan  ta  oss  hur  det  beroendeframkallande  tillstånd  som  smartphonen  försätter  oss  i.  Hur  vi  istället kan  vara  smartare  än  vår  smartphone  och  ta  fram  det  bästa  både från oss själva och från smartphonen.

Föreläsningen bjuder  på  insikter,  aha-upplevelser,  skratt  och  även ett  existentiellt  perspektiv:  Hur  kan  vi  leva  våra  liv  så  att  vi  mår  bra, bygger inre styrka och glädje i det uppkopplade livet.

Koden till tonårshjärnan – Konsten att förstå sig på tonåringen och få en bättre relation och dialog
Humor, allvar och konkreta tips! Kan hjärnforskningen bli en guide för vardagen i mötet med tonåringen? Absolut! Det kommer underlätta din vardag betydligt. Vissa saker händer med hjärnan under tonåren och när du kan bemöta och kommunicera med din tonåring utifrån hjärnans förutsättningar blir det bättre för alla parter.

Ju mer kunskaper vi har om hur tonåringen fungerar desto lättare att kommunicera och bemöta på ett bra sätt. vi gör färre misstag, vi blir mer säkra och vi når bättre resultat på ett smidigare sätt.
Med tanke på hur det ser ut med den psykiska ohälsan för våra barn och ungdomar är detta ovärderlig kunskap. Vi kan i våra samtal och möten med tonåringar helt klart bidra till ett bättre mående. Vi kan också hjälpa till att bygga en stark tonårshjärna som får utvecklas på ett gynnsamt sätt.

————————————————

Boka en föreläsning med Lena Skogholm på tema bemötande, neuroledarskap, hjärnan, medarbetarskap och social arbetsmiljö på 031-780 32 35.

AstraZeneca AB
Bollnäs kommun
Combitech AB
Stockholm Stad
Landsarkivet Lund
Ljusdals kommun
Personalutvecklingsmässan AB
Regionhälsan Örebro
Stora Enso AB
Studieförbundet vuxenskola
Svenska Kyrkan
Södertälje kommun
Talentum AB
Tandlaget
Uppsala kommun

– Författare till Bemötandekoden, Livskoden enligt hjärnan samt Koden till tonårshjärnan
– Vinnare av Stora Talarpriset 2021
– Beteendevetare och pedagog
– Fd pastor
– Tidigare examinator och examinatorsledare i Nordens största kvalitetsutmärkelse
– Medlem i National Speakers Association Sweden

 • Stort, tusen och miljoner tack för föreläsningen! Deltagarna var så nöjda och vi lika så! Du gav dem inte bara en tankeställare utan kunskap och verktyg att hantera och aktivt påverka sin egen vardag och livssituation såväl som arbetsmiljön och andra direkta miljöer. Du har satt i gång många viktiga processer.

  • Anna-Karin Olsson, Atvexa AB
 • Tack Lena Skogholm för en magiskt bra temadag, både jag och medarbetarna ger dig högsta betyg. Så mycket klokskap och vetenskap lättförståeligt och roligt förpackat.

  • Kristina Löfdahl, Västerbottens läns landsting
 • Vi vill bara säga tusen tack! för en superbra föreläsning! Vi fick under eftermiddagen och kvällen så mycket positivt från våra medarbetare, de tyckte bl.a. att dina exempel från verkligheten var så bra ”det är sånt man kommer att komma ihåg” Det var en föreläsning som inte bara innehöll en massa ord utan gav tid för eftertanke.

  • Jaana Andersson, Universitetssjukhuset Örebro
 • Fantastisk och givande föreläsning som framförs på ett spirituellt, humoristiskt och visuellt sätt! Fakta blandat med konkreta tips utifrån verkligheten som skapar både igenkänning och vilja till förändring.

  • Annika Berlin, Visma Enterprise AB
 • Stort, tusen och miljoner tack för föreläsningen! Deltagarna var så nöjda och vi lika så! Du gav dem inte bara en tankeställare utan kunskap och verktyg att hantera och aktivt påverka sin egen vardag och livssituation såväl som arbetsmiljön och andra direkta miljöer. Du har satt i gång många viktiga processer.

  • Anna-Karin Olsson, Atvexa AB
 • Tack Lena Skogholm för en magiskt bra temadag, både jag och medarbetarna ger dig högsta betyg. Så mycket klokskap och vetenskap lättförståeligt och roligt förpackat.

  • Kristina Löfdahl, Västerbottens läns landsting
 • Vi vill bara säga tusen tack! för en superbra föreläsning! Vi fick under eftermiddagen och kvällen så mycket positivt från våra medarbetare, de tyckte bl.a. att dina exempel från verkligheten var så bra ”det är sånt man kommer att komma ihåg” Det var en föreläsning som inte bara innehöll en massa ord utan gav tid för eftertanke.

  • Jaana Andersson, Universitetssjukhuset Örebro
 • Fantastisk och givande föreläsning som framförs på ett spirituellt, humoristiskt och visuellt sätt! Fakta blandat med konkreta tips utifrån verkligheten som skapar både igenkänning och vilja till förändring.

  • Annika Berlin, Visma Enterprise AB
Close