Elsa Lidén

Ledarskap och organisationsutveckling

Utforskande, kreativt och lekfullt kring ledarskap och trygga arbetsplatser! Elsa Lidén har över 30 års erfarenhet av utvecklingsarbete inom näringslivet. Hon föreläser bla om hur familjemönster, livsroller och syskonskap återupprepas i arbetsgruppen och hur det påverkar gruppens effektivitet och resultat. Elsa har även uppmärksammats stort för sin hästbaserade ledarutveckling. Boka en utbildning med Elsa Lidén när ett balanserat yrkesliv med glädje, mod och kraft är viktigt för Er.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Direkt - Kontakt

Rubriker

  • Hästbaserad ledarutveckling
  • Släktsystem, relations/familjemönster, livsroller och syskonskap i ett organisationsperspektiv
  • Trauma/stress, nervsystem och anknytningsstilar

Presentation

Elsa Lidén är utbildad ledarskaps- och organisationskonsult inom gestaltpsykoterapi vid Derby University i London, där hon även är examinerad inom coaching och chefshandledning. Sedan 25 år driver hon en utbildningsverksamhet som förenar trivsel, hälsa och lönsamhet på arbetsplatser. Hon leder processinriktade utvecklingsinsatser, föreläsningar och praktiskt upplagda workshops för chefer och arbetsgrupper inom privata företag och offentliga förvaltningar. Hon arbetar gärna med ledare och medarbetare som är redo för ett utforskande förhållningssätt, där givna hypoteser kan undersökas på ett kreativt sätt utan pekpinnar och rätt/fel- tänkande. Här skapas utrymme för deltagarna att bidra med sina viktigaste insatser, en öppenhet för ett tillitsfullt lärande som på djupet skapar mening och ger goda, hållbara effekter inom såväl privata som professionella relationer.

Elsa Lidén erbjuder utvecklingsinsatser inom ett flertal områden bl.a om hur släktsystem, relations/familjemönster, livsroller och syskonskap återupprepas i arbetsgruppen och hur detta påverkar gruppens uppdrag, effektivitet och resultat. Under föreläsningen får deltagarna kännedom om vilka situationer som startar såväl destruktiva, som framgångsrika mönster i gruppen och exempel på lösningar hur gruppen tar kontroll över detta fenomen.

Sedan flera år tillbaka samarbetar Elsa med professionella ridterapeuter för att utforska ledarskap med ett lärande utöver det vanliga genom hästbaserad utbildning. Insatsen syftar till att konkret träna färdigheter vad gäller tydlighet, relationsbyggande, kommunikation, trygghet, tillit, beroende, självständighet etc. Kunskap som lyfts in i arbetsvardagen och ger ledarförmågan extra kraft och ny dimension. Under föreläsningen visar hon exempel på hur de insikter vi skapar i relation med hästen kan komma till användning inom andra yrkesrelaterade sammanhang.

KONTAKT
Elsa Lidén
070-343 75 85
elsa.liden@coachpool.se
www.coachpool.se

Hästbaserad ledarutveckling. För chefer/ledare/medarbetare som är redo att på ett tydligt och respektfullt sätt utforska sina färdigheter inom personligt ledarskap, och vill träna på att skapa balans mellan fysisk, mental och känslomässig förmåga att nå ut med ett tydligt budskap.

Innehåll:
Hur hästbaserad utbildning kan bidra till kundnytta inom näringslivet
Lyhördhet
Tydlighet
Tillit/förtroende
Hästens sätt att spegla ledarskapet
Kontakt/medvetenhet i mötet med hästen
Balans mellan de mentala/fysiska/emotionella resurserna med hjälp av hästen
Närvaro i nuet genom hästen
Chefers erfarenheter av ledarskap till häst

Släktsystem, relations/familjemönster, livsroller och syskonskap i ett organisationsperspektiv.
För chefer vars medarbetare tenderar att identifiera sig med småsyskon, eller för arbetsgrupper, projektgrupper där föräldrar/syskon och andra nära anhöriga plötsligt dyker upp bland gruppmedlemmarna. När intentionen/viljan och det som kommer ur munnen inte riktigt stämmer överens.

Trauma/stress, nervsystem och anknytningsstilar. Olika strategier för att reglera nervsystem i balans och hur olika anknytningsstilar påverkar beslutsfattande och beteende. Träning på att medvetet guida sig tillbaka till måbra-läge.  För chefer/ledare/medarbetare.

Ericsson
Ledarna
Norrtälje kommun
Chefsnätverk Qleader
Sumero
Crane
Karolinska
Slottsdalens läkarhus
Kvinnokompetensen
Föreningar och nätverk för företagande kvinnor

– GDQ, Group Development Questionnarie, Susan Wheelan
– Appreciative Inquiry, styrkebaserat förbättringsarbete
– Gestaltmetodik, meningsskapande förändringsprocesser, konfliktlösning och utvecklingsarbete, feedback
– CG Jungs personlighetsanalys (MBTI), Social Styles, personlig stil (IDI)
– Släktsystem, familjemönster och syskonskap i arbetsgruppen, Bowen, Lewin
– Hästbaserad utbildning, chefs- och ledarutveckling