Madeleine Opira

Generation Integration

Madeleine Opira har en examen i juridik och mångårig erfarenhet av arbete med jämlika förutsättningar i utsatta områden. Hon är författare till Generation Integration och grundare av A Million Minds som jobbar för att förbättra förutsättningarna för unga i förorten och för att förorten ska få en mer nyanserad bild i media. Madeleine är utsedd till Årets Uppstickare och en av Sveriges framtida mäktigaste personer. Boka en föreläsning med Madeleine Opira om mångfald, integration och demokrati här!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Vi måste skapa den värld vi vill leva i
  • Jag är ett nummer
  • Hur att drömma, kan motivera unga och hur du blir en del av det
  • Madeleine föreläser om förorten i media, stigmatiseringen av miljonprogrammets unga och tillväxtpotentialen i förorten

Presentation

Madeleine Opira har en Msc i Social Business & Entrepreneurship från London School of Economics samt en examen i juridik från Leicester University. Hon är författare av boken Generation Integration och grundare av tankesmedjan A Million Minds. Madeleine har drivit flera satsningar för ungdomar och har internationell erfarenhet efter vistelser och studier i Spanien, England, USA och Frankrike. Madeleine arbetar mycket med problemlösning av komplexa frågeställningar ur ett möjlighetsperspektiv. Hon har en stark tro på att förändring endast kommer till genom hårt arbete.

A Million Minds är en tankesmedja som arbetar för att ändra förutsättningarna och förbättra framtidstron för unga som bor i miljonprogrammen. Madeleine Opira föreläser om hur unga från miljonprogrammen i Sverige faller offer för stigmatisering och hur media målar upp en orättvis bild av de segregerade förorterna. Barn i förorterna har inte samma möjligheter som barn i andra områden. Det finns brist på föräldrastöd, brist på förebilder att se upp till, diskriminering, en känsla av att inte riktigt höra till och en brist på politiskt engagemang i dessa områden. Skolorna uppfyller inte de krav som ställs och har låga förväntningar på barnen. Detta kan resultera i att barnen inte når sin fulla potential, löper större risk att begå brott och får låg självkänsla.

Madeleine Opira’s vision är att genom en tankesmedja förändra sättet på vilket miljonprogrammen ses och förbättra omständigheterna och möjligheterna för ungdomar inom dessa områden. Madeleine strävar efter att skapa ett samhälle där individens förutsättningar inte är beroende av var du bor eller var du kommer ifrån. A Million Minds arbetar aktivt för att stärka barn och ungdomar, få dem att tro på sin framtid, ge dem en känsla av delaktighet och se deras möjligheter att göra skillnad.

För sitt uthålliga arbete har Madeleine Opira utsetts till Årets Uppstickare av Shortcut och en av Sveriges framtida mäktigaste personer under kategorin alternativa opinionsbildare av TCO. Hon är dessutom utvald som change leader av Reach for change.

Boka en föreläsning med Madeleine Opira om mångfald, integration och demokrati här!

Längd: 1 timme
Språk: Svenska

1) Vi måste skapa den värld vi vill leva i
2) Jag är ett nummer

Boka en föreläsning med Madeleine Opira om mångfald, integration och demokrati på 031-780 32 35.

– Grundare A Million minds
– Författare till Generation Integration
– Medförfattare i antologierna ”Bildningsresan” utgiven av Bertil Ohlin Institutet och ”Inte en främling” utgiven av Teskedsordern
– Utsedd till en av Sveriges framtida mäktigaste personer år 2015 under kategorin, alternativa opinionsbildare av TCO
– Utsedd till en av årets uppstickare av Shortcut vid flera tillfällen
– Styrelsemedlem Mitt Liv
– Examen i juridik från Leicester University i LLB law with French Law and Language
– Sångerska och låtskrivare