Linda Törner

Integration i praktiken

Hur skapar vi framtidstro för människor i utsatta områden? Linda Törner driver flera uppmärksammade integrationsprojekt där satsningar på skolan respektive kvinnor är nyckeln till att hjälpa nyanlända familjer in i samhället och ut på arbetsmarknaden. Aktuell som integrationsexpert i SVT:s Sveriges bästa arbetsförmedling. I sina föreläsningar berättar Linda Törner på ett inspirerande sätt om hur det är möjligt att med små och stora insatser i vardagen göra stor skillnad för andra människor.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Vi behöver er tid, inte era pengar
  • Så här skapar vi likvärdiga förutsättningar på våra skolor
  • Linda Törner skräddarsyr varje föreläsning i samråd med beställaren

Presentation

År 2012 då debatten i Sverige handlade om hur många flyktingar som landet skulle ta emot så bestämde sig Linda Törner för att fokusera på och försöka lösa en annan fråga – hur kan vi hjälpa människor som nyligen har kommit hit att få riktiga jobb? En idé var att utgå ifrån kvinnor då de verkade ha ett stort intresse av att vilja förändra sin situation.

Kommer du ihåg hur du fick ditt första jobb – kanske ett sommarjobb eller en praktikplats? Hur kommer det sig att du valde utbildningen du gick? De allra vanligaste svaren på den frågan är att man har fått hjälp av någon ur ett kontaktnät med personer som både kan och vill hjälpa till – kanske en släkting, granne eller bekant. När man kommer till ett nytt land så är förutsättningarna annorlunda och nätverket saknas eller består av personer som inte är etablerade i samhället.

I föreläsningen ”Integration med kvinnorna i fokus – vi behöver er tid, inte era pengar” berättar Linda Törner om hur hon startade nätverket ”Women on Wednesday” och hur de hjälper kvinnor och deras familjer att hitta jobb och utbildningar. Det stora värdet som etablerade kvinnor bidrar med är sitt engagemang – och kontaktnät.

I föreläsningen – ”Skolor i utsatta områden – så skapar vi framtidstro och likvärdiga förutsättningar” berättar Linda Törner om sina erfarenheter från projektet ”Skolan mitt i Byn” som hon utformade och ledde under två år. Projektet hade som syfte att ta fram metoder för att skapa mer likvärdiga förutsättningar i en låg- och mellanstadieskola i ett utsatt område i Halmstad. Föreläsningen handlar om hur man gick tillväga för att skapa engagemang, fullsatta föräldramöten, samarbete kring app-utveckling med högskolan och hur kommunen använde ”elevens val” som en plattform för integrationsarbete mellan skolor. Målet med föreläsningen är att inspirera och ge exempel på hur man kan gå till väga för att skapa en känsla av att allt är möjligt.

Det finns inte många personer som har så mycket praktisk erfarenhet av integrationsfrågor som Linda Törner. Hennes stora engagemang smittar av sig och inspirerar publiken till att känna att allt är möjligt. Boka en föreläsning med Linda Törner på teman kring integration, mångfald, kulturmöten och arbete.

Vi behöver er tid, inte era pengar
Inspirationsföreläsning med berättelser om hur integration fungerar i Sverige idag och hur enkelt det faktiskt är att hjälpa någon att få ett jobb. Genom att vara många som gör lite kan vi åstadkomma stora förändringar.

Så här skapar vi likvärdiga förutsättningar på våra skolor
Föreläsning om hur skolor i socioekonomiskt utsatta områden kan arbeta för att skapa mer likvärdiga förutsättningar och därigenom öka måluppfyllelsen för eleverna. Föreläsningen är baserad på erfarenheter och resultat från projektet Skolan Mitt I Byn samt pågående projekt i matematik.

Boka en föreläsning med Linda Törner på 031-780 32 35.

Halmstads kommun
Lions
Göteborgs kommun
Rotary
Zonta

– Initiativtagare och ledare av WOW – Women On Wednesday
– Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademin
– Mottagare IRIS-stipendiet
– Stipendium ”Leadership for Rolemodels”
– Ekonomie Magisterexamen (Nationalekonomi) Handelshögskolan, Göteborgs Universitet (2000-2005)
– Teknologie Kandidatexamen (Kemiteknik) Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg (1998-2000, 2003-2004)