Mary Juusela

Världsunik studie om beteende och bemötande

Mary Juusela är en av Sveriges främsta experter inom värdegrund, tolerans och human hållbarhet. Hon föreläser om mänskliga beteenden och om hur individer och grupper kommer längre genom att vara inkluderande och empatiska. Mary har i en världsunik studie tagit fasta på de mänskliga verktyg vi alla har inom oss för att klara av att arbeta och leva tillsammans. Mary tar med oss på en gripande och inspirerande resa i värderingar, attityder, fördomar, jargonger, tolerans och civilkurage.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Din fulla potential
 • Köksbordstolerans
 • Jag är inte min hudfärg
 • Känslor bygger slutraden
 • Framgång är ingen enmansshow
 • Empatiskt självledarskap – Inkluderande beteenden, goda relationer och involverande lönsamhet
 • Tolerans i skolan och förskolan
 • En kommun för alla
 • Mary specialskriver för varje tillfälle så att det passar åhörarna i tonen och vinkling

Presentation

Visste du att empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet? Eller att affärspotentialen kring en innovationskultur är sprungen ur medmänsklighet och ett sunt självledarskap? Alla medarbetare är investeringar. Som anställd ska man leverera sitt yttersta, varje dag. Men människor är inte robotar. Det måste finnas förutsättningar för att en individ ska klara av att verkställa sitt bästa. Nämligen empati, tolerans och ett inkluderande förhållningssätt.

Tillsammans med föreläsaren Mary Juusela reser ni inåt för att tillsammans peppas och träna på hur du stärker din och andras självledarskap, höjer såväl individ som organisation och levandegör empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.

Mary Juusela är en av Sveriges främsta experter inom värdegrund, tolerans och human hållbarhet. Hon föreläser om mänskliga beteenden och om hur individer och grupper kommer längre genom att vara inkluderande och empatiska. Mer än 60.000 personer på företag, kommuner och skolor över hela Norden har hittills lyssnat på hennes föreläsningar där hon får deltagarna att se sig själva och sin omvärld på ett nytt sätt.

Kunskapen kommer från den världsunika studie då Mary Juusela under 10 år bodde med 700 slumpmässiga svenska familjer för att ta reda på de underliggande psykologiska faktorer som får oss att antingen inkludera eller exkludera andra. Marys resultat visar hur avgörande goda sociala förmågor och bemötanden är för vår nivå av potential, produktivitet och hälsa. Studien är grunden till Lika Olika-metoden i det utbildningsföretag som Mary Juusela grundat och som inspirerar den yngsta generationen till civilkurage, respekt och självledarskap.

Med allvar, humor och värme delar Mary Juusela föreläsningar om dig, om mig och om oss som ger insikter och verktyg som gör oss alla bättre för varandra. Mary har en unik förmåga att beröra sina åhörare. Ledorden är sociala beteenden, värdegrund, empati, tolerans, mångfald och ledarskap.

Längd på grundföreläsning: 60-120 min (inkl. frågestund)

Din fulla potential
En prisbelönad föreläsning om vad som gör att människor hamnar utanför, hur utanförskap känns och påverkar individens hälsa och potential – och hur vi kan bygga på tolerans genom öppna förhållningssätt och kunskap. Och varför individ, samhälle och Sverige tjänar på att vi tar hand om varandra.

Kökbordstolerans
Skräddarsydd påbyggnad från den prisbelönta föreläsningen. Utmanande gruppövningar utifrån er vardag och era utmaningar mellan kollegor, chefer och avdelningar.

Jag är inte min hudfärg
Vår prisbelönta föreläsning, utbildning i tolerans och en skräddarsydd workshop. En rapport som sammanfattar utbildningen lämnas.

Känslor bygger slutraden
När du kliver in på arbetsplatsen gör du det inte som en titel, ett projekt, en medarbetare, en chef eller en lönenivå. Inte heller är det som antal kilogram på vågen, en diagnos eller en sexuell läggning. Istället kommer du till ditt sammanhang med hjärtat bultande i halsgropen om att få bli accepterad, respekterad och framför allt – inkluderad. Vi är alla människor och människor är styrda av sina känslor. Det är därmed våra känslor som avgör vad som slutligen står på sista raden av resultatrapporten. Men hur blir vi vår fulla potential? Och hur kan vi tillsammans stärka resultatet på slutraden?

Föreläsningen lyfter fram individens roll i sammanhanget och därmed hur alla medarbetare har sin del i att skapa en inkluderande och tolerant företagskultur. Tillsammans med Mary påbörjas resan in i det allra mest mänskliga, våra känslor. Hur fungerar människor? Vad är gruppsykologi? Och hur är våra känslor kopplade till hur väl vi når vår fulla potential. Följaktligen vad mina kollegor och chefer har att göra med min nivå av potential, produktivitet och hälsa.

Ni får verktyg för och kunskap om:
– hur de mänskliga behoven kontrollerar din möjlighet att bli din fulla potential.
– hur människor är socialt betingade ockdjur som behöver andra för att nå full ROI.
– hur dina kollegor har mandat över din nivå av produktivitet.
– hur dina känslor antingen hjälper eller stjälper ditt fokus på arbetet.
– varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.
– affärspotentialen kring en innovationskultur sprungen ur medmänsklighet.

Framgång är ingen enmansshow
Människan är ett socialt betingat djur. Tillsammans är vi starka, ensamma är vi – ensamma. Huruvida vi når vår fulla nivå av potential och produktivitet är till stor del kopplat till vilka människor vi dagligen har omkring oss: Chefer, kollegor och kunder. Ändå väljer vi sällan varandra, det gör dem som rekryterar. Men det förväntas att det ska fungera – tillsammansskapandet. I en allt mer självcentrerad värld är det viktigt att påminnas om att ingen arbetsgrupp är starkare än den svagaste länken. Tillväxt och framgång är ingen enmansshow.

Härskartekniker, favorisering, prat bakom ryggen och skämt som sker på bekostnad av andra är vardag på många arbetsplatser. Sociala beteenden som exkluderar, isolerar och hämmar såväl individer som kreativitet, konkurrenskraft och trivsel. Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder Mary oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential. Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när Mary föreläser om hur vi kommer längre – tillsammans.

Ni får verktyg för och kunskap om:
– hur ni kan bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.
– hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla.
– hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential.
-att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.

Jag är inte min hudfärg
Nej, jag vill inte hålla en neger i handen, sa pojken bredvid henne under morgonsamlingen på förskolan. Under 15 års uppväxt gick Mary igenom rasism i alla dess former, och det startade redan på förskolan med pojken som vägrade hålla hennes hand. Rasism är för många ett svårt ämne att beröra, men ändå är det angeläget och aktuellt. Åsikter om människors olika värden skapar olika förutsättningar på arbetsplatser överallt. Vilket i sin tur påverkar såväl trivsel som resultat.

Under föreläsningen får du tillsammans med Mary resa genom rasismens historia fram till dagens datum, ta del av kunskap om internationella och nationella förgrundspersoner, lära dig andemeningen i erkända begrepp och få med dig ett stärkande förhållningssätt att ta med dig om du utsätts för, dras in i eller utövar rasism. Framför allt får du under föreläsningen “känna” hur rasism kan upplevas av den som är mottagare då Mary varvar sakkunskap med självupplevda erfarenheter. På ett inbjudande och emotionellt sätt leder Mary deltagarna genom det allra mest grundläggande kring rasism som alla som arbetar med en mångkulturell mix av kollegor eller kunder har värde av att förstå.

Ni får verktyg för och kunskap om:
– vad rasism är.
– hur rasism känns.
-vad unconscious bias är.
– hur fördomar och värderingar uppkommer.
-vad vi kan göra när rasism sker på arbetsplatsen.
-hur jag stöttar en kollega/chef som blir utsatt för rasism.
– hur vi kan arbeta bort rasism på arbetsplatsen.
– din roll i rasism på arbetsplatsen.

Empatiskt självledarskap – Inkluderande beteenden, goda relationer och involverande lönsamhet
Dags att gå från att vara bättre ÄN, till att bli bättre FÖR. Under flera år så har begrepp som organisationskultur, agilt ledarskap, innovation och självledarskap varit givna nycklar för lönsamhet, men få organisationer har lyckats bemästra kraften och potentialen som finns i att bygga fungerande team och självdrivande medarbetare. Få organisationer jobbar så agilt som är önskvärt och allt för få nyttjar innovationskraften som kommer inifrån organisationen.

Varför? Jo, för att vi:

– Har byggt in ett skevt förhållningssätt av att tänka JAG istället för VI
– Applicerar toppstyrning samtidigt som vi önskar engagemang underifrån
– Har byggt in strukturer som inte välkomnar nytänkande
– Ofta har en osynlig mobbingkultur istället för stärkande medarbetarkultur

Du får en grundläggande insikt i varför vi gör som vi gör och vad vi bör göra för att bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.

En kommun för alla
Sverige växer och nya individer tillkommer och ska samsas med etablerade kommuninvånare, samtidigt som dessa ska välkomnas och integreras i förskolor, skolor, arbetsplatser, bostäder och företag växer fram. Såväl i snabbväxande kommuner som i kommuner med en lugnare takt behövs tolerans för att sätta en stark grund att bygga framtiden på. I en kommun ska människor med alla olikheter få plats och få möjlighet att komma fram.

Mary Juusela hjälper kommuner som vill skapa plats för etablerade och nya medborgare. Hon utbildar även tjänstemän i tolerans mellan kollegor och mellan arbetsgrupper. Lika Olika-grundaren erbjuder föreläsningar, workshops och kartläggningar. Utbildning för kommuninvånare att själva ta ansvar då ingen kan vara överallt men alla är någonstans och kan ingripa mot utanförskap och våld.

– Utbildning för tjänstemän som ska bemöta medborgare och även varandra.
– Insikt i den egna makten och de egna möjligheterna
– Verktyg i vardagens situationer och möten
– Holistisk metodik

Tolerans i skolan och förskolan
Vi föds som rena blad. När vi växer upp under förskole- och skolåren sätts värderingar, attityder och förhållningssätt till olikheter som ett resultat av vad vi får från föräldrar, skolpersonal och andra elever. I kuddrummet, på skolgården och i klassrummet händer saker som lämnar spår många år framåt. Det mänskliga samspelet är igång. Saker sker även i personalrummet, vi vuxna är inget undantag. Först när vi inser att alla har samma grund sker förändring.

I förskolor, skolor och högskolor/universitet erbjuder Mary Juusela utbildningar åt personal, elever och föräldrar. Detta sker via målgruppsanpassade föreläsningar, workshops och kartläggningar. I förskolan erbjuder hon terminsbaserade övningar för förskolebarnen. I arbetet på förskola utbildas först pedagogerna för att först därefter ta arbetet till barnen. Avslutningsvis utbildas föräldrar. I grundskola och gymnasium arbetar Mary främst med det uppskattade koncept Temadag Plus där skolpersonal, elever och föräldrar utbildas holistiskt i tolerans, attityder och inkludering. Utbildningarna innehåller alltid skräddarsydda element anpassade till varje personalgrupp, klass och/eller skola.

– Utmanande och roligt
– Situationsanpassade verktyg
– Arbete med vardagliga situationer
– Holistiskt, vuxna och barn tillsammans
– Mätbar förändring
– Skräddarsytt

Boka en föreläsning, workshop eller utbildning med Mary Juusela på 031-780 32 35.

 

Scandic
HSB
Bilprovningen
Scania
Länsförsäkringar
Riksbyggen
Forsmark Kraftgrupp
Arbetsförmedlingen
Uppsala kommun
IBM Sverige
Tibro kommun

– Har genomfört den världsunika studien Stulen identitet (2003-2013) Högskolan i Kristianstad
– Författare till Banden som gör oss till familj (Nordstedts Förlag, 2010) och Den stora återresan (Miller&Books, 2014)
– Nationellt uppdrag att utbilda den svenska fastighetsbranschen i tolerans (2016)
– Master of Science in General Management från Handelshögskolan i Stockholm
– Tidigare anställd på riskkapitalbolaget Swedfund International ägs av Utrikesdepartementet med uppdrag att minska fattigdomen i de allra fattigaste länderna
– Anställd som Director på stiftelsen AiDucatius (AiDucatius Foundation) med syfte att stötta utsatta barn- och ungdomars utbildning i Tanzania, Gambia, Ecuador och Brasilien.

 • Det är en av de bästa föreläsningar jag varit på. Sättet som Mary inspirerar, konkretiserar och motiverar är unikt. Alla förstår och ingen lämnas oberörd av föreläsningen. Jag har tagit in Mary för att föreläsa till nya avdelningar inom Länsförsäkringar, och alla säger likadant, fantastiskt, roligt, gripande och påläst.

  • Ursula Jarl, HR-chef på Länsförsäkringar
 • Jag är in i hjärtat berörd av denna föreläsning. Mary, vilken föreläsare och tankeväckare! 90 minuters föreläsning om hur tolerans skapas vid mitt köksbord gav mig och mina kollegor en ordentlig insikt i hur lite som krävs för att göra skillnad. Marys föreläsning har bidragit
  till stort värde och jag har redan rekommenderat henne vidare i mina hr-nätverk.

  • Ulrika Wennerkull, HR-chef Tibro kommun
 • Tusen tusen TACK för allt! Det har varit några fantastiska dagar! Aldrig förr har jag upplevt att mina kollegor har varit så positiva till fortbildning eller temadagar. Många har hälsat och tackat. Eller se 360 elever stå tysta och engagerade.

  • Monica Lind, Kyrkby Högstadium, Åland
 • Mary har blivit anlitad många gånger i Forsmark för att inspirera och utbilda oss i värdegrund och varför mångfald är grundläggande för vår verksamhets framgång. Hon är unik på att ta publiken och att få med alla, även dem som annars inte tar till sig gillar och budskapet. Mary är modig, kunnig och empatisk. Medarbetarna ville bara ha mer, trots att vi satt i nästan två timmar.

  • Karin Westlund, avdelningschef Vattenfall Forsmark
 • Det är en av de bästa föreläsningar jag varit på. Sättet som Mary inspirerar, konkretiserar och motiverar är unikt. Alla förstår och ingen lämnas oberörd av föreläsningen. Jag har tagit in Mary för att föreläsa till nya avdelningar inom Länsförsäkringar, och alla säger likadant, fantastiskt, roligt, gripande och påläst.

  • Ursula Jarl, HR-chef på Länsförsäkringar
 • Jag är in i hjärtat berörd av denna föreläsning. Mary, vilken föreläsare och tankeväckare! 90 minuters föreläsning om hur tolerans skapas vid mitt köksbord gav mig och mina kollegor en ordentlig insikt i hur lite som krävs för att göra skillnad. Marys föreläsning har bidragit
  till stort värde och jag har redan rekommenderat henne vidare i mina hr-nätverk.

  • Ulrika Wennerkull, HR-chef Tibro kommun
 • Tusen tusen TACK för allt! Det har varit några fantastiska dagar! Aldrig förr har jag upplevt att mina kollegor har varit så positiva till fortbildning eller temadagar. Många har hälsat och tackat. Eller se 360 elever stå tysta och engagerade.

  • Monica Lind, Kyrkby Högstadium, Åland
 • Mary har blivit anlitad många gånger i Forsmark för att inspirera och utbilda oss i värdegrund och varför mångfald är grundläggande för vår verksamhets framgång. Hon är unik på att ta publiken och att få med alla, även dem som annars inte tar till sig gillar och budskapet. Mary är modig, kunnig och empatisk. Medarbetarna ville bara ha mer, trots att vi satt i nästan två timmar.

  • Karin Westlund, avdelningschef Vattenfall Forsmark
Close