Mary Juusela

Lika Olika-grundaren om tolerans och utanförskap

En världsunik studie kring mångfald och tolerans ligger till grund för Mary Juuselas föreläsningar om integration, identitet och fördomar. Om vad som gör att människor hamnar utanför och hur det påverkar individens hälsa och potential. Och varför individ, samhälle och Sverige tjänar på att vi tar hand om varandra. Hennes Lika Olika-metod används inom värdegrundsarbete i mer än 130 skolor, företag och kommuner. Boka en föreläsning med Mary Juusela på teman kring mångfald och inkludering här!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Samhället skapas vid ditt köksbord!
 • Tolerans ökar vinsten
 • Mary specialskriver för varje tillfälle så att det passar åhörarna i tonen och vinkling

Presentation

År 2003 påbörjade den då 19-åriga journaliststudenten Mary Juusela vad som skulle bli en världsunik studie kring tolerans och mångfald. För att förstå utanförskap och dess effekter på individ och samhälle bodde hon hemma hos 700 svenska familjer där Mary studerade vad som händer hos barn och vuxna när vi möter intolerans och utanförskap, på individ- och gruppnivå.

Nu, snart femton år senare, har Mary Juusela skapat ett verktyg som hjälper oss att övervinna fördomar och fientlighet. Hennes toleransföreläsningar drar fulla hus och hennes verktyg, Lika Olika-metoden, används bl a. inom värdegrundsarbete i ett 60-tal svenska och åländska skolor, i 40 storföretag och i drygt 30 kommuner, där med fokus på integration av nya svenskar.

Under denna prisbelönta inspirationsföreläsning med mångfalden som hållbarhetsgrund och affärsnytta tar Mary Juusela med sina åhörare på en lärorik och utmanande resa som har fått över 20 000 svenskar att se sig själva och sina medmänniskor med nya ögon.

Boka en föreläsning med Mary Juusela på teman kring mångfald, utanförskap, integration, fördomar, tolerans, psykisk ohälsa, identitet och bemötande.

En kommun för alla
Sverige växer och nya individer tillkommer och ska samsas med etablerade kommuninvånare, samtidigt som dessa ska välkomnas och integreras i förskolor, skolor, arbetsplatser, bostäder och företag växer fram. Såväl i snabbväxande kommuner som i kommuner med en lugnare takt behövs tolerans för att sätta en stark grund att bygga framtiden på. I en kommun ska människor med alla olikheter få plats och få möjlighet att komma fram.

Mary Juusela hjälper kommuner som vill skapa plats för etablerade och nya medborgare. Hon utbildar även tjänstemän i tolerans mellan kollegor och mellan arbetsgrupper. Lika Olika-grundaren erbjuder föreläsningar, workshops och kartläggningar. Utbildning för kommuninvånare att själva ta ansvar då ingen kan vara överallt men alla är någonstans och kan ingripa mot utanförskap och våld.

– Utbildning för tjänstemän som ska bemöta medborgare och även varandra.
– Insikt i den egna makten och de egna möjligheterna
– Verktyg i vardagens situationer och möten
– Holistisk metodik

Får alla medarbetare plats på företaget?
Kommer alla olikheter till tals under personalmötet, ledningsgruppsmötet eller i styrelserummet? Eller är det samma tankar och åsikter som cirkulerar? Får alla ett hej på morgonen, eller endast vissa? I en investering vill du ha maximal ROI (return of investment). Du vill att dina anställda ska prestera och använda sin fulla potential. Varje medarbetare är en investering.

Till företag erbjuder Mary Juusela skräddarsydda föreläsningar, workshops och kartläggningar i attityder, trivsel och tolerans. Utbildningarna sker med fokus på ökad affärsnytta genom att öka enskilda individers potential i sin tur genom gruppens tolerans för mångfald (kring alla olikheter). Hon arbetar med hela organisationer eller med specifik arbetsgrupp/enhet.

En viktig förutsättning för framgång är toleranta kollegor med ett öppet förhållningssätt. Mary Juusela utbildar dig och dina kollegor i affärsnyttan med tolerans.

– Ökad trivsel ökad potential och innovationskraft
– Ökad glädje och energi ger ökad vilja att ge maximal ROI
– Ökad ROI ger ökad omsättning
– Glad personal skapar starkt varumärke
– Starkt varumärke = attraktiv arbetsgivare

Tolerans i skolan och förskolan
Vi föds som rena blad. När vi växer upp under förskole- och skolåren sätts värderingar, attityder och förhållningssätt till olikheter som ett resultat av vad vi får från föräldrar, skolpersonal och andra elever. I kuddrummet, på skolgården och i klassrummet händer saker som lämnar spår många år framåt. Det mänskliga samspelet är igång. Saker sker även i personalrummet, vi vuxna är inget undantag. Först när vi inser att alla har samma grund sker förändring.

I förskolor, skolor och högskolor/universitet erbjuder Mary Juusela utbildningar åt personal, elever och föräldrar. Detta sker via målgruppsanpassade föreläsningar, workshops och kartläggningar. I förskolan erbjuder hon terminsbaserade övningar för förskolebarnen. I arbetet på förskola utbildas först pedagogerna för att först därefter ta arbetet till barnen. Avslutningsvis utbildas föräldrar. I grundskola och gymnasium arbetar Mary främst med det uppskattade koncept Temadag Plus där skolpersonal, elever och föräldrar utbildas holistiskt i tolerans, attityder och inkludering. Utbildningarna innehåller alltid skräddarsydda element anpassade till varje personalgrupp, klass och/eller skola.

– Utmanande och roligt
– Situationsanpassade verktyg
– Arbete med vardagliga situationer
– Holistiskt, vuxna och barn tillsammans
– Mätbar förändring
– Skräddarsytt

Boka en föreläsning, workshop eller utbildning med Mary Juusela på 031-780 32 35.

 

HSB
Bilprovningen
Scania
Länsförsäkringar
Riksbyggen
Forsmark Kraftgrupp
Arbetsförmedlingen
Uppsala kommun
IBM Sverige

– Har genomfört den världsunika studien Stulen identitet (2003-2013) Högskolan i Kristianstad
– Författare till Banden som gör oss till familj (Nordstedts Förlag, 2010) och Den stora återresan (Miller&Books, 2014)
– Nationellt uppdrag att utbilda den svenska fastighetsbranschen i tolerans (2016)
– Master of Science in General Management från Handelshögskolan i Stockholm
– Tidigare anställd på riskkapitalbolaget Swedfund International ägs av Utrikesdepartementet med uppdrag att minska fattigdomen i de allra fattigaste länderna
– Anställd som Director på stiftelsen AiDucatius (AiDucatius Foundation) med syfte att stötta utsatta barn- och ungdomars utbildning i Tanzania, Gambia, Ecuador och Brasilien.

 • Tusen tusen TACK för allt! Det har varit några fantastiska dagar! Aldrig förr har jag upplevt att mina kollegor har varit så positiva till fortbildning eller temadagar. Många har hälsat och tackat. Eller se 360 elever stå tysta och engagerade.

  • Monica Lind, Kyrkby Högstadium, Åland
 • Föreläsningen med Lika Olika och Mary gav oss alla på Scandic Anglais en tankeställare kring tolerans och mångfald. Många kände igen sig och andra började förstå att de faktiskt kan påverka och göra skillnad i vardagen för att ännu bättre inkludera olikheter som finns bland såväl personal och kunder.

  • Petra Lindholm, hotelldirektör Scandic Anglais
 • Vi vill rikta ett varmt tack till Mary och hennes medarbetare i LikaOlika för ett bra samarbete och en fantastiskt givande dag kring viktiga och ständigt aktuella frågor. Vi har fått en bra knuff i rätt riktning för att kunna jobba vidare.

  • Johan Lantz Rektor, Kung Karls skola 79
 • Tusen tusen TACK för allt! Det har varit några fantastiska dagar! Aldrig förr har jag upplevt att mina kollegor har varit så positiva till fortbildning eller temadagar. Många har hälsat och tackat. Eller se 360 elever stå tysta och engagerade.

  • Monica Lind, Kyrkby Högstadium, Åland
 • Föreläsningen med Lika Olika och Mary gav oss alla på Scandic Anglais en tankeställare kring tolerans och mångfald. Många kände igen sig och andra började förstå att de faktiskt kan påverka och göra skillnad i vardagen för att ännu bättre inkludera olikheter som finns bland såväl personal och kunder.

  • Petra Lindholm, hotelldirektör Scandic Anglais
 • Vi vill rikta ett varmt tack till Mary och hennes medarbetare i LikaOlika för ett bra samarbete och en fantastiskt givande dag kring viktiga och ständigt aktuella frågor. Vi har fått en bra knuff i rätt riktning för att kunna jobba vidare.

  • Johan Lantz Rektor, Kung Karls skola 79
Close