Ronia Virginia

Expert på Indien

Lär dig förstå Indiens kulturkoder! Arbetar du med indiska företag? Ska du anlita kompetens från Indien? Har du IT-offshoring i Indien? Eller vill du lära dig mer om Indien i största allmänhet? Kulturell förståelse är nyckeln till framgång, i affärer, i interaktion mellan människor och i kommunikation mellan länder. Ronia Virginia gör dig redo att möta Indien!

Rubriker

 • Introduktion till Indien
 • Att göra affärer i Indien
 • Förberedelser för utlandsjobbet!
 • Kulturella workshops med fokus på offshoring och outsourcing företag
 • Utbildning av indisk personal som ska arbeta i Sverige
 • Indien – sanningar och myter
 • Den indiska kvinnan – länken mellan det traditionella och det moderna Indien

Presentation

Ronia Virginia började sin karriär inom Indiens IT-industri där hon arbetade med Senior Executives och vilken senare förde henne till Sverige. Ronia är idag specialiserad inom interkulturell kommunikation och en efterfrågad föreläsare och utbildare gällande kulturella skillnader mellan Indien och Sverige.

Ronia guidar dig förbi vanliga fallgropar och förbereder dig för skillnader inom den indiska subkontinenten. Ronia lär dig även att uppskatta kulturella skillnader samt att förstå, inte bara hur motparten präglas utifrån sin kulturella bakgrund utan öppnar upp för förståelse för hur din egna kultur präglar dig.

Genom kulturell förståelse undviks missförstånd, bra beslut fattas och målen uppnås. Företagen och projekten fungerar. Det handlar om komplexa ting som kunskap, tro, moral, värderingar, lagar och sedvänjor. Om förmågan att lyssna, lära, respektera, undvika generande situationer och inte minst förstå – på djupet.

ntroduktion till Indien – målet är att ge en djupare inblick i det indiska samhället, tex viktiga värden i det indiska samhället, vad som fungerar/fungerar inte, Indien idag
Att göra affärer i Indien – Att förstå bla beslutsfattarstilar, begreppet tid, utmaningar vid affärer, motivationskrafter som driver indiska företag, hur vi bäst interagerar på företags- respektive social nivå, ”The Indian way of doing it”
Förberedelser för utlandsjobbet! – vänder sig till er som ska arbeta i Indien en längre tid. Få en inblick i bla arbetsmiljön, livsstilen och det sociala systemet
Kulturella workshops med fokus på offshoring och outsourcing företag – riktar sig till er som förbereder för bla kommunikation mellan olika leverantörer och partners, gruppsamordningar, hantera relationer, hierarki, tillit och tro, feedback-processen
Utbildning av indisk personal som ska arbeta i Sverige – att lära sig viktiga värden i det svenska samhället, vad som fungerar/fungerar inte, praktiska råd och tips.
Indien – sanningar och myter
Den indiska kvinnan – länken mellan det traditionella och det moderna Indien

Make IT in India
GE Money Bank
Linköping University
Uppsala Folkuniversitet
Stockholms Internationella Handelsskola

Är med och driver företaget Synergy Partner Sweden, som förutom utbildning i interkulturell kommunikation, arbetar med att etablera svensk miljöteknik i Indien
Examen från BS National Institute of IT India
Examen från Södertörns Högskola (Cultures of Scandinavia)
Utbildare i interkulturell kommunikation för Make IT in India
Utbildat flera stora företagsledare
Medlem i SIBC (Sweden India Business Council)

 • Jag rekommenderar att lyssna på och utnyttja möjligheten till ett utbyte med Ronia Virginia för att förbereda, förbättra och fördjupa förståelsen för likheter och skillnader av betydelse i affärsrelationerna mellan Indien och Sverige.

  • Karin Sharma, interkulturell specialist
 • Ronia has a winning manner and a friendly attitude towards not always as simple subject as cross-cultural communication. She uses many practical cases and always involves the listener, which speeds up learning considerably. She sometimes takes herself the freedom to make fun of her own culture, but always with a twinkle in her eye and impeccable professionalism.

  • Christer Barosen, Make it in India
 • Jag rekommenderar att lyssna på och utnyttja möjligheten till ett utbyte med Ronia Virginia för att förbereda, förbättra och fördjupa förståelsen för likheter och skillnader av betydelse i affärsrelationerna mellan Indien och Sverige.

  • Karin Sharma, interkulturell specialist
 • Ronia has a winning manner and a friendly attitude towards not always as simple subject as cross-cultural communication. She uses many practical cases and always involves the listener, which speeds up learning considerably. She sometimes takes herself the freedom to make fun of her own culture, but always with a twinkle in her eye and impeccable professionalism.

  • Christer Barosen, Make it in India
Close