Eva Gyllensvaan

Expert på kundbemötande och interkulturell kommunikation

Eva Gyllensvaan är legitimerad psykolog och har mer än 20 års erfarenhet av kundrelationer i internationell miljö genom sitt arbete på SAS. Som föreläsare talar hon inspirerande om interkulturell kommunikation, kundservice, teambuilding och effekten av att skapa stimulerande arbetsglädje. Hon kan också tala om olika perspektiv på psykisk ohälsa. Eva föreläser pedagogiskt och lättsamt sätt om sina expertområden där fakta blandas med anekdoter, kreativa övningar, glada skratt och aha-upplevelser.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Interkulturell kommunikation – att förstå andra kulturer
 • Kulturmöten – att lyckas i mötet med människor från andra kulturer
 • Lagom-landet Sverige i andras ögon
 • Teambuilding- Arbetsgrupputveckling
 • Kundbemötande – framtidens viktigaste konkurrensvapen
 • Bättre kundbemötande – vägen till större arbetsglädje
 • Besvärliga kunder eller kunder med besvär?
 • Att lyckas i kundmötet
 • Psykisk ohälsa - perspektiv på stress, sociala relationer, arbetsglädje, npf eller annat

Presentation

Eva Gyllensvaan har 20 års erfarenhet av kundrelationer i internationell miljö genom sitt arbete på SAS och SAS Flight Academy. Där byggde hon upp och ansvarade för produktområdet Human Relations Training Services, som bl.a. utbildar inom området interkulturella relationer och kommunikation.

Tidigare räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte, idag måste man förstå människor från hela världen. Denna kunskap är ett av de viktigaste strategiska verktygen för att organisationer ska lyckas i framtiden. Det handlar både om möten på hemmaplan och ute i världen. Att förstå och hantera medarbetare från andra kulturer, att känna till seder och traditioner i leverantörens kultur, eller att veta hur kunderna på andra sidan jorden resonerar, blir nödvändiga kunskaper i vår multietniska värld. Att förstå sitt eget kulturella beteende är en annan viktig aspekt. Hur gör man för att skapa ett gott intryck och undvika att trampa i klaveret i internationella sammanhang? Genom att känna till de utmärkande dragen i den svenska kulturen och hur den ter sig i jämförelse med andra kulturer, blir man tryggare i det interkulturella mötet.

I en värld där både konsumtionen och konkurrensen ökar är förmågan att bemöta kunden på ett professionellt sätt ett av framtidens viktigaste konkurrensvapen. För att vara konkurrenskraftig krävs att man förstår kundernas behov och önskemål. Att vara ”kundbemötare” eller ”servicegivare” är ett av de tuffaste jobben i vårt samhälle, det kräver kunskaper, vilja och entusiasm. Man måste vara säljare, pedagog, skådespelare och organisationens ambassadör på en och samma gång!

Eva Gyllensvaan har också en teoretisk bakgrund, bl.a. har hon studerat olika beteendevetenskaper t.ex. psykologi på universitetet. Genom åren har hon utbildat ett stort antal personer i teambuilding och hur man skapar arbetsglädje, både inom privat och offentlig sektor. Föreläsningar blandas med praktiska övningar, diskussioner och självtester. Lär dig skapa och utveckla ett framgångsrikt team, få samspelet att fungera, ta tillvara människors olika kompetenser och resurser och framför allt – skapa arbetsglädje!

Evas Gyllensvaans föredrag sammanfattar och presenterar aktuella rön på ett pedagogiskt och lättsamt sätt. Praktiska kunskaper att använda i sitt arbete varje dag. Fakta blandas med anekdoter, kreativa övningar, glada skratt och aha–upplevelser, allt i ett medryckande tempo där ingen kan sitta oberörd!

Foto: Magnus Aronson

Kundbemötande/kundvård
Inom området kundbemötande/ kundvård får man t.ex. veta hur man utvecklar kundbemötandet, hur man bemöter olika typer av kunder och hur man hanterar ”besvärliga kunder”. I en värld där både konsumtionen och konkurrensen ökar är förmågan att bemöta kunden på ett professionellt sätt ett av framtidens viktigaste konkurrensvapen. För att vara konkurrenskraftig krävs att man förstår kundernas behov och önskemål. Dagens kunder är krävande men framtidens kunder kommer att ställa ännu högre krav!

Teambuilding
Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra. I ett väl fungerande team är inte 2 + 2 = 4, nej det är plötsligt 5! Eva ger seminarier och kurser där man snabbt och effektivt får de kunskaper och redskap man behöver för att skapa ett effektivt team. I kursen/seminariet ingår bl.a. kunskap om hur man bygger teamet, teamets utvecklingsfaser, medlemmarnas roller, hur man löser konflikter, motivation, förändringsprocesser, stress, positivt tänkande och hur man ger positiv/negativ feedback. Föreläsningar blandas med praktiska övningar, diskussioner och självtester.

Interkulturell kommunikation
är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Här får man veta hur man möter människor från andra kulturer på ett framgångsrikt sätt och hur man undviker att trampa i klaveret. Tidigare räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte, idag måste man förstå människor från hela världen. Denna kunskap är ett av de viktigaste strategiska verktygen för att organisationer ska lyckas i framtiden. Det handlar både om möten på hemmaplan och ute i världen. Att förstå och hantera medarbetare från andra kulturer, att känna till seder och traditioner i leverantörens kultur, eller att veta hur kunderna på andra sidan jorden resonerar, blir nödvändiga kunskaper i vår multietniska värld. Att förstå sitt eget kulturella beteende är en annan viktig aspekt. Hur gör man för att skapa ett gott intryck i internationella sammanhang? Genom att känna till de utmärkande dragen i den svenska kulturen och hur den ter sig i jämförelse med andra kulturer, blir man tryggare i det interkulturella mötet.

ABB
Ernst & Young
Folksam
Landstinget Halland
Luftfartsverket
Nordea
PEAB
Rikspolisstyrelsen
MEDIA
Dagens Industri
Spirit, SAABs personaltidning
Helga, Botkyrka Kommuns personaltidning
DIK forum
Kvalitetsmagasinet

– Fil.kand, magisterexamen i interkulturell kommunikation
– Leg. psykolog
– 20 års erfarenhet av kundrelationer i internationell miljö
– Byggt upp och ansvarat för produktområdet Human
– Relations Training Services på SAS Flight Academy
– Professionell utbildare och föreläsare sedan 1998

 • Hej Eva och tack för en helt fantastisk dag! Känner mig alldeles glad och upprymd efter, känns som att jag har energi att börja om veckan från början igen! Det är så viktigt att få större insikt i andra människors vardag och tankesätt, bara att hoppas att jag har tagit till mig för en ökad förståelse.

  • Sara Herlitz, Länsförsäkringar Stockholm
 • Ditt föredrag var mycket uppskattat av alla. Kjell har bara hört positiva synpunkter, du hade gjort det på ett mjukt och bra sätt med mycket glädje och humor. Tack än en gång.

  • Eva Lind, Chef Posten
 • Vill bara säga tack för lördagens utbildning, det har surrats en del i dag, väldigt bra surr! Alla hade samma känsla, vi skulle ha kunnat sitta hela dagen, mycket trevligt och alldeles för kort!

  • Hanna Mjövik, Business Support Tetrapac
 • Hej Eva och tack för en helt fantastisk dag! Känner mig alldeles glad och upprymd efter, känns som att jag har energi att börja om veckan från början igen! Det är så viktigt att få större insikt i andra människors vardag och tankesätt, bara att hoppas att jag har tagit till mig för en ökad förståelse.

  • Sara Herlitz, Länsförsäkringar Stockholm
 • Ditt föredrag var mycket uppskattat av alla. Kjell har bara hört positiva synpunkter, du hade gjort det på ett mjukt och bra sätt med mycket glädje och humor. Tack än en gång.

  • Eva Lind, Chef Posten
 • Vill bara säga tack för lördagens utbildning, det har surrats en del i dag, väldigt bra surr! Alla hade samma känsla, vi skulle ha kunnat sitta hela dagen, mycket trevligt och alldeles för kort!

  • Hanna Mjövik, Business Support Tetrapac
Close