Vikten av omvärldsanalys med Wiktoria Wittboldt

13 feb 2019

När geopolitiken landar i ditt svenska styrelserum – hur vänder du hot till möjlighet?

Wiktoria D Wittboldt, omvärlds- och riskanalytiker, med 25-års erfarenhet från FN, EU och UD, gör dig medveten om hur storpolitiken kan komma att landa på just ditt skrivbord och hur du kan vända risk till utveckling.

Det globala säkerhetsläget är stabilt instabilt Efter 2008 års finanskris har en stabil världsordning ännu inte etablerats. Gamla trogna partners byts ut för tillfälliga samarbeten. Främjare av demokratiska värden drar sig tillbaka och ser om sitt eget hus. Stora diktaturer lägger under sig mark i alla världsdelar. Protektionismen växer. Därtill de utmaningar som demografi, migration, miljö- och klimat medför. Förändringar sker mycket snabbt och komplexiteten är svår att överblicka.

Samtidigt är en stor del av den västerländska marknaden mättad. Företag vänder sig till nya marknader med stor ekonomisk potential, men också med en hög grad av korruption, politisk osäkerhet och ett volatilt säkerhetsläge. Det finns en högre medvetandegrad bland CEO:s om hur osäkerheten ökat och att det kan påverka affärsklimatet negativt men det återspeglas inte i motsvarande grad i riskstrategierna pga att kompetens saknas.

Varför är en omvärldsanalys väsentlig? En medvetenhet om geopolitiska och/eller lokala förhållanden medför att åtgärder kan vidtas för riskminimering, t.ex. i form av vilka kontakter som etableras, hur kontrakten utformas eller på vilket sätt ett informationsflöde konstrueras. På så sätt kan s.k. spoilers adresseras, klausuler hantera de verkliga utmaningarna och transparensen motverka att ogynnsamma förhållanden kan pågå över längre tid. Geografi, religion, kultur, historia och maktstrukturer utgör fundamental analysinfo.

Exempel på förhållanden som kan påverka ert företag:

– Konsekvenser av Brexit
Vad kan följderna bli för mina affärer i Storbritannien? Kan jag ha min svenska personal kvar? Behöver de alla skaffa visum? Har jag tillgång till ett vettigt kapitalflöde när storbankerna flyttar till Frankfurt? Blir det tull nu på mina produkter som jag exporterar till Storbritannien? Vad gäller för Europeiska patent? Kvarvarande EU-länder får ökade kostnader för t.ex. gränskontroll, vad innebär det för mitt företag? Kommer Brexit ens att bli av? Hur kan jag gardera mig?

– Amerikansk politik är protektionistisk och isolationistisk – Kina tar mark Handelskriget innebär krav på en utökad konsekvensanalys i större utsträckning än förut. Vilka kan bli mina nya affärspartners? Hur får jag tag i mina reservdelar/komponenter? Ska jag utöka mitt kontaktnätverk i Europa? Den isolationistiska politiken främjar inte start-up klimatet. Kanske är det här tillfället att rekrytera talanger från Silicon Valley? Kan Kina fortsätta att leverera? Kina äger nu tjugo hamnar i Europa. Hur säkert är det att låta mina leveranser passera via en av dessa? Bör jag titta på alternativ?

– Klimat, konflikt, oljepris, grön ekonomi
Åtagandena i Parisavtalet, vad väljer regeringen? Effekt för skatter och avgifter? Hur kan mitt företag förekomma? Möjligheter med ett grönt företag? Ska vi göra våra affärsresor på ett nytt sätt? Spara miljö, spara pengar och tjäna goodwill? Konflikter i Mellanöstern, spelar de någon roll för mitt företag? Iran sitter på 40% av den globala oljereserven. Vad betyder ett högre oljepris för konjunkturen i stort? Hur återspeglar det sig på kostnaderna för min tillverkning/transporter? Hur breddar jag alternativen och tryggar mina tillgångar i god tid?

Hinner du inte ha koll? Här finns genvägar!
1. Lyssna på omvärldspoddar när du åker till arbetet
2. Ladda ned appen för några tongivande internationella nyhetsorgan och aktivera
pushnotiser
3. Följ en omvärldsanalytiker på t.ex. LinkedIn
4. Boka en föreläsning om omvärldsanalys med Wiktoria Wittboldt

Wiktoria Wittboldt har en lång internationell karriär från FN, EU och ICJ – de senaste 15 åren som diplomat vid UD. Idag tar hon uppdrag som omvärlds- och riskanalytiker i näringslivet. Wiktorias föreläsningar ger er de internationella ramverken med både makro- och mikroperspektiv. Wiktoria anpassar föreläsningen efter bolag / bransch / marknader.

Boka en omvärldsföreläsning med omvärldsanalys av Wiktoria Wittboldt på 031-780 32 35.

Läs mer och boka omvärldsanalytikern Wiktoria Wittboldt här

Boka en föreläsning med Wiktoria Wittboldt om affärskultur, omvärld, risk, politik, religion och kulturella skillnader.