Wiktoria Wittboldt

Omvärldsanalytiker och diplomat

Wiktoria Wittboldt har en lång internationell karriär från FN, EU och ICJ - de senaste 15 åren som diplomat vid UD. Idag tar hon uppdrag som omvärlds- och riskanalytiker i näringslivet. Wiktorias föreläsningar ger er de internationella ramverken med både makro- och mikroperspektiv. Hur påverkas svenska företag av det som händer i Kina, Ryssland och USA? Vilka möjligheter och risker finns vid en nyetablering i annat land? Wiktoria anpassar föreläsningen efter bolag / bransch / marknader.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Omvärldsperspektiv med riskanalys
  • Kulturella och religiösa hinder och möjligheter
  • Ha koll på lokala politiken!
  • Hur kan krigsmaterielexport bli ett klavertramp?
  • Flyktingar o gränsdragningar
  • Viktigt att ha koll på för din tjänsteresa – hur undviker vi fara?
  • Livet som diplomat - med nedslag i en lång internationell karriär
  • Wiktoria anpassar föreläsningen efter kund, bransch, marknad etc

Presentation

Alla internationella företag måste ha en överblick över de stora politiska skeendena – de ger både information om nya affärsmöjligheter och minskar risken. Wiktoria Wittboldt hjälper er att bredda perspektiven.

Exempel på risk: Efter reaktorolyckan i Japan bestämde sig Angela Merkel för att fasa ut all kärnkraft i Tyskland till 2022 – Vattenfall hade investerat miljarder – nu såg det investeringen exproprieras.

Exempel på möjlighet: Den nyligen avgjorda domen i Indien som legaliserar homosexuellas rättigheter – öppnar upp för en ny kundkrets på ca 55 (!) miljoner personer inom tex hotell och restaurang, husförsäljning etc.

Exempel på kulturella/religiösa komplikationer: Ett svenskt företag skickar sin kvinnliga chef och hennes kvinnliga kollega till Saudi Arabien. Ingen man var med. De kunde inte ens ta en taxi från flygplatsen utan fick åka hem igen.

Wiktoria Wittboldts föreläsningar ger er de stora politiska frågorna och de lokala sedvänjorna. Vad händer om den amerikanska marknaden blir överhettad pga skattelättnader? Vad får det för effekt på de svenska företagens villkor. Spelar sanktionerna för Iran någon roll? Vad spelar den lokala politiken för roll vid en nyetablering i ett annat land? Hur påverkar religiösa och kulturella frågor? Wiktoria anpassar föredraget efter kunden och ger många exempel så att innehållet blir konkret användbart.

Wiktoria Wittboldt har en internationell bakgrund från FN, EU och ICJ – de senaste femton åren som diplomat vid UD. Idag tar hon uppdrag som omvärlds- och riskanalytiker i näringslivet. Förutom att föreläsa för företag har hon varit lärare vid Masters Programmet vid Lunds Universitet, skrivit ett stort antal tal under åren (åt utrikesministern och statsministern) och hållit många anföranden själv i internationell miljö.

Boka en föreläsning med Wiktoria Wittboldt på teman kring omvärld, internationella relationer, politik, kultur och religion.

Längd: 2 tim inkl kort paus
Språk: Svenska, engelska, franska
Målgrupp: Tex företag i en utvecklingsfas som inbegriper nya marknader

Exempel på innehåll:

Makroperspektiv – De stora geopolitiska svepet, Kina, Ryssland, USA, t.ex. skattelättnaderna i USA – vad händer om den amerikanska marknaden blir överhettad? Höjer Fed räntorna då? Vad får det för effekt på de svenska företagens villkor? Säkerhetsfrågornas betydelse för näringslivet – spelar sanktionerna för Iran någon roll?

Mikroperspektiv – De lokala sedvänjorna – t.ex. vid en nyetablering i annat land – vad spelar de politiska spelet för roll? Hur påverkar religiösa och kulturella frågor? Vad bör man tänka på för personalen ur ett säkerhetsperspektiv?

Boka en föreläsning med Wiktoria Wittbolt på teman kring internationella relationer, politik, omvärld, kultur och religion på 031-780 32 35.

Kommerskollegium
Sjunde Apfonden

– Medlem i Styrelseakademien Stockholm/Uppsala
– Överklaganderådgivare, (Appeals Counsellor) , flyktingläger UNHCR, Hong kong
– Ekonomisk konsult, Kartellbildningar, EU KOM Bryssel
– Styrelseledamot och Programansvarig, Internationella Juristkommissionen, St Petersburg
– Deputy Director och svensk representant i OECD’s arbetsgrupp för Fragile States, Paris
– Ordförande för Rådsarbetsgruppen (WPDU), 27 länder deltar, EU Bryssel under det svenska EU-ordförandeskapet
– Bitr Ambassadör, Sveriges ambassad i Rabat, Marocko
– Deputy Director och ansvarig för delar av underlag till Sveriges arbete under medlemskapet i FN:s Säkerhetsråd.