Viktoria Saxby

Expert inom inkludering och jämställdhet

Med 30 års erfarenhet av mångfald, inkludering och jämställdhetsarbete - i 50+ länder och alla tänkbara sektorer - så vet Viktoria Saxby vilka konkreta verktyg och praktiska steg som leder till ett framgångsrikt inkluderingsarbete. Hon har varit delaktig i globala kampanjer som spridits till FN, EU och Världsbanken samt utbildat alltifrån svenska Försvarsmakten till filmbolag i USA. Boka en inspirerande och kunskapshöjande föreläsning med Viktoria Saxby som ger win-win för alla!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Inkludering – så gör det oss ännu bättre (The Business Case for Diversity & Inclusion)
 • Modernt ledarskap = Inkluderande ledarskap (Modern leadership = Inclusive leadership)
 • Inkluderande kommunikation – så här lyckas du (Successful inclusive communication)
 • Jämställdhet – bra för män & pojkar! (Gender equality – good for men & boys!)
 • Unbiased AI - gör AI oss bättre eller sämre på inkludering?
 • Social hållbarhet - inkludering i centrum för företagets utveckling
 • Diversity, Equity, Inclusion & Belonging – DEIB Framgångsmodell – lyckas med inkludering!

Presentation

Viktoria Saxby är jämställdhets- och mångfaldskonsulten som brinner för att tala om inkluderingens vinster för alla – och ger konkreta verktyg för hur just ni lyckas. Oavsett kärnverksamhet är inkluderingsarbetet helt centralt för att optimera den operativa verksamhet. Det är direkt relaterat till lönsamhet, innovation, kreativitet och ett ovärderligt konkurrenskraftigt verktyg. Närmare 30 års erfarenhet från privata, offentliga och internationella sektorer i 50+ länder har gett Viktoria en bred bild av vilka inkluderingsstrategier som fungerar.

Viktoria är svensk och amerikansk medborgare som bland annat bott i Los Angeles, Madrid och London samt arbetat i de flesta hörn av världen. Hon har kandidatexamen i internationella utvecklingsstudier från UCLA och har arbetat med allt från gängmedlemmar i Los Angeles till rådgivning för Politiker och VD:ar, till coachning av Försvarsmaktens och polisens högsta ledare. Hon är författare till boken Den nya mannen: Om pojkar, män & slutet av könskampen (2019) och medförfattare till Antologier om en inkluderande framtid (2020, 2022).

Som föreläsare är Viktoria Saxbys styrka att skapa en inkluderande, interaktiv och trygg läromiljö som fokuserar på vinsterna av inkludering för alla. Hon är övertygad om att vi lär oss bättre när vi har roligt. Hennes föreläsningar och utbildningar är alltid skräddarsydda för den specifika målgruppen och sektorn – och naturligtvis baserat på den senaste forskningen. Med Viktoria får du med dig praktiska och konkreta verktyg för ”hur” du når dina mål och skapar verklig och varaktig förändring – samtidigt som ni har roligt på vägen. Det låter kanske som en kliché – men det är win win på riktigt!

Boka en inspirerande föreläsning med Viktoria Saxby på teman kring ledarskap, mångfald, inkludering, AI, jämställdhet och företagskultur. Hon erbjuder föreläsningar på svenska, engelska, spanska och franska.

Diversifying, Debiasing and Democratizing AI – why, what, and HOW?
We’re all aware of the many opportunities – and risks – AI can bring to humanity as a whole.

But to what extent do we consider who/what groups, will either benefit or lose depending on who’s creating our AI, on what data it is trained, who has access, and how AI/algorithms will make crucial decisions greatly impacting individuals’ daily lives?

In this session, we will look at:

1. Why does it benefit everyone that we succeed in diversifying, debiasing and democratizing AI?
2. What are some practical examples of how AI is making decisions affecting your daily life and democratic rights?
3. How can we get better at creating inclusive AI from the start? How can you help?

Så här blir vi ännu bättre – jämställdhet, mångfald & inkludering hos oss
English: The Case for Gender Equality, Diversity & Inclusion
30-120 MIN (180 min med workshop)

Varför arbeta med jämställdhet, mångfald & inkludering – och hur lyckas vi?

Jämställdhet, mångfald och inkludering är inget vi jobbar med när allt viktigt är gjort – det är tvärtom vad vi måste göra först – för att allt viktigt ska bli gjort.

Vilka är egentligen vinsterna av en inkluderande arbetsplats? Vad har varje individ – från chef till ledare till medarbetare – att vinna på jämställdhets- och mångfaldsarbete? Hur blir jag en inkluderande chef eller kollega? Och hur kan vi göra inkluderingsarbetet lustfyllt?

Vare sig det rör sig om internationella koncerner, småföretag, tech start-ups, innovations inkubatorer, universitet, organisationer, kommuner eller regeringar – att jobba för jämställdhet och mångfald förbättrar både den interna organisationen och den externa kärnverksamheten.

Att öka jämställdhet och mångfald ger konkurrensfördelar – ökar innovationer och kreativitet, förbättrar arbetsmiljön, ökar produktiviteten samt förstärker ditt varumärke vilket i sin tur attraherar både rätt talanger och fler kunder och marknadsandelar.

Dessutom är jämställdhet och mångfald inga nollsummespel – de ökar lönsamhet och ekonomisk tillväxt – samtidigt som de får alla att må bättre.

För nationer, regeringar, myndigheter och kommuner innebär ökad jämställdhet ökad BNP, samt ekonomisk-, social-, miljö- och fredsutveckling. Den ökar landets stabilitet, förbättrar både folkhälsa och utbildning och leder till mindre våld och färre brott. Om ökad jämställdhet och inkludering kan få hela länder att lyftas – vad kan de då inte göra för ditt företag eller din organisation? Viktoria länkar även vikten av jämställdhet och mångfald som en central del för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

När man väl förstår ”varför” & att vinsterna verkligen gäller alla – blir ”hur-en” och vägen dit så mycket enklare. Vad finns det egentligen att inte gilla? Mer rimligt vore att fråga sig hur man har råd att INTE arbeta med dessa frågor och verktyg?

Välkommen till en föreläsning som visar dig vägen, minskar rädslor och förändringsmotstånd och engagerar hela organisationen!

Den Lyckligare Mannen: Vad har män, världen och din organisation att vinna på jämställdhet?
30-120 MIN (180 min med workshop)

Mindre fysisk och psykisk ohälsa. Färre självmord. Mindre våld. Mindre stress. Färre skilsmässor och separationer. Färre finanskriser eller konkurser. Mindre fattigdom, krig och terrorism. Men även en bättre arbetsmiljö – får både män och kvinnor. Mer innovation och ökad lönsamhet.

Vinsterna är enorma. Varför gör vi det då inte bara?

I boken och föreläsningen Den nya mannen: om pojkar, män och slutet på könskampen visar Viktoria Saxby, som har arbetat med jämställdhet i 30 år, hur (o)jämställdhet hänger ihop med allt från familjerelationer och personlig hälsa till ekonomisk tillväxt, befolkningsmängd och migration – ja, hela vår framtid och en stor del av vår personliga lycka.

Denna kunskap är nära kopplad till kunskap om hur vi kan skapa en inkluderande organisationskultur där alla – män, kvinnor och organisationen/företaget själv – kan frodas och må bättre, både internt och externt.

I motsats till mycket annat i jämställdhetsdebatten handlar budskapet inte om att skapa motsättningar mellan män och kvinnor eller att få någon grupp att känna skuld för orättvisor.

Vad vi behöver är ökad förståelse för varför vi alltför ofta hamnar där vi hamnar – och hur vi kan åstadkomma en bättre framtid – för både kvinnor och män, flickor och pojkar. Det är nämligen hög tid att sluta tänka på jämställdhet som en maktkamp mellan könen och se vinsterna för alla.

För att nå hela vägen behöver vi påminna oss om att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan är något som handlar om både kvinnor och män, flickor och pojkar. Det är först när fler män och pojkar får kunskap om de mörkare baksidorna av dagens maskulinitetsnormer och ojämställdhet – samt vad de står inför att istället vinna – som en verklig förändring kommer att kunna ske. Budskapet om Den nya och lyckligare mannen är en hjälp på vägen.

Föreläsningen är speciellt uppskattad på mansdominerade arbetsplatser eller inom mansdominerade branscher då budskapet inte minst tenderar att få män och pojkar att må bättre och uppnå en organisationskultur där även de själva trivs än bättre. Budskapet ger även ökad förståelse mellan olika grupper och skapar därmed en bättre arbetsmiljö även för minoritetsgrupper på arbetsplatsen.

Denna föreläsning/workshop kan anpassas till alla typer av organisationer –  företag, skolor, Universitet, media, Polis, Militär, Domstolar, etc.

Beyond #metoo and #blm – i en trygg organisationskultur kan alla uppnå sin fulla potential
30-120 MIN (180 min med workshop)

Hur kan jag vara allierad för jämställdhet, mångfald och inkludering?

2017 fylldes våra sociala medier av berättelser och vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier under hashtagen #metoo. 2020 ökades världens förståelse av vidden av strukturell rasism och exkludering när #blacklivesmatter nådde ut till hela världen.

Denna föreläsning fokuserar på lösningar framåt. Hur kan vi se till att dessa rörelser inte stannar vid att bli hashtags, utan kan leda till positiv utveckling och konkret förändring i praktiken? Föreläsningen svarar på frågor såsom:

·      Vad kan och bör ett företag eller en organisation göra för att säkerställa att trakasserier, diskriminering eller exkludering inte sker – så att alla känner sig trygga och inkluderade?

·      Hur ser Sveriges befolkning och demografi egentligen ut idag?

·      Vad betyder det egentligen för vårt varumärke – våra möjligheter att attrahera den bästa talangen och nå ut till hela marknaden – om vi misslyckas med att bli relevanta för hela samhället, och hela marknaden?

·      Hur kan ett företag eller en organisation nå ut till, rekrytera och inkludera en mångfald som bättre representerar hela vårt samhälle och dess medborgare?

·      Vad betyder egentligen koncept som anti-rasism och allyship?

·      Hur kan vi skapa en organisationskultur som är inkluderande på riktigt – där verklig meritokrati råder och där varje individ kan uppnå sin fulla potential?

·      Vilka är vinsterna för hela teamet och organisationen?

·      Vilket är företagets och ledningens strukturella ansvar, och på vilka sätt kan varje individ, som allierad, också vara en del av vägen framåt?

·      Hur kan jag, som man, vara allierad för jämställdhet? Hur kan jag, som vit kvinna, vara allierad till kvinnor med annan etnisk/kulturell bakgrund? Hur kan jag, som senior, vara allierad med mina juniora kollegor? Hur kan jag som ung motverka åldersdiskriminering?

·      Vad vinner vi på att gå #framåttillsammans och hur gör våra olikheter oss bättre tillsammans?

·      Och exakt HUR når vi hela vägen fram?

Välkommen till en kunskapshöjande-, medvetandegörande- och inspirerande föreläsning som motiverar till vidare engagemang för verkligt och konkret inkluderingsarbete.

Inkluderande kommunikation – så här lyckas du
30-120 MIN (180 min med workshop)

”Det tar 20 år att bygga upp ett rykte – och 5 minuter att rasera det.” /Warren Buffett

Alla vet hur lätt det kan vara i en värld av sociala medier och snabba beslut att begå ett misstag som snabbt kan tära på människors tillit till ett varumärke. Att släppa en kampanj, en bild eller en formulering som upplevs exkluderande, eller än värre diskriminerande, kan det ta lång tid för ett företag att komma tillbaka ifrån – och att återuppbygga ett förtroende.

Så – hur lyckas vi med inkluderande kommunikation? Hur blir vi bättre på att förstå hur vår kommunikation uppfattas av olika grupper? Vilka bilder, ord och budskap väljer vi för att inte vara exkluderande? Vad ska vi absolut inte göra? Och hur optimerar vi våra chanser för att alltid hamna rätt?

Viktoria har arbetat med inkluderande kommunikation i två decennier – med media, varumärkes-och reklambyråer i Sverige och i USA, till organisationer såsom Försvarsmakten, polis, politiska partier, Universitet och företag, i Sverige och internationellt.

Hennes globala utställningar och informationskampanjer har visats på FN, Världsbanken samt på fem kontinenter. Därutöver har hennes internationella arbete givit henne stor kunskap om hur kommunikation behöver utformas efter målgrupp, lokala kontexter, och med hög medvetenhet och finkänslighet.

Vinsterna är enorma – för din organisation, för ditt varumärke, för dina medarbetare och för dina kunder.

De goda nyheterna är att det inte ens är så svårt som det kan verka!

Varmt välkomna till en föreläsning som bjuder på kunskap, verktyg, praktiska exempel och best practices – och som engagerar och inspirerar till att lyckas skapa en inkluderande kommunikation hos er – både inom er interna och externa kommunikation.

Unbiased AI –  gör AI oss bättre eller sämre på inkludering?
60-120 MIN (180 min med workshop)

År 2025 förväntas 100% av företag och organisationer använda AI i sin verksamhet. Hur säkerställer vi att vår användning av AI gör oss bättre – och inte sämre – på anti-diskriminering, jämlikhet och inkludering? Många känner osäkerhet kring hur AI kommer att påverka vår framtid och vår specifika sektor, yrke och arbetsliv. Vi hoppas att AI ska underlätta, öka vår effektivitet och minska ”unconscious biases,” exempelvis vid rekryteringar. Samtidigt finns farhågor om att AI kan ta diskriminerande och felaktiga beslut med katastrofala konsekvenser för individer… eller ta över många jobb – kanske till och med vårt?

Kanske ligger sanningen närmre att alla framtidens jobb kommer kräva kunskap om HUR vi bäst använder oss av artificiell intelligens– på rätt sätt.

I denna föreläsning undersöker vi de komplexa relationerna mellan AI och inkludering, samt hur våra val av AI verktyg, träningsdata och frågeställningar kan säkerställa att vi minimerar risker för exkludering/diskriminering/felaktiga beslut och maximerar möjligheter till inkludering/jämlikhet/vinster – både internt (organisation) och externt (kärnverksamhet).

Vi går igenom vad AI är, hur den senaste lagstiftningen kring AI och anti-diskriminering utformar sig (Globalt, USA, EU, Sverige), samt konkreta exempel på när och hur AI visat sig vara än mer biased än människor.

Fokus ligger på kunskap och verktyg som hjälper oss använda AI på ett inkluderande sätt.

Social hållbarhet – inkludering i centrum för företagets utveckling
60-120 MIN (180 min med workshop)

Sverige ligger efter många länder vad gäller rapportering av social hållbarhet (”S” i ESG, Environmental, Social & Governance) inklusive ”Social impact” (social påverkan). Men social hållbarhet är idag ett grundkrav från globala investerare – helt enkelt för att den är central för företagets långsiktiga överlevnad. Därutöver stärks nu lagkrav om ökad transparens och rapportering.

Nya EU direktiven, Corporate Sustainability Reporting Directive, kräver rapportering av påverkan på både klimat och den sociala miljön, både intern och extern. CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence ställer krav på att identifiera, hantera och redovisa risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö i företagets hela värdekedja (tillbörlig aktsamhet).

Social hållbarhet – vad betyder det egentligen?
ESG är ett ramverk för en verksamhets affärspraxis och resultat i investerings-, hållbarhets- och etikfrågor. Environment, Social & Governance (miljö, socialt ansvar och styrning) är de tre huvudområden som företag ska rapportera om. Målet är en långsiktigt hållbar affärsverksamhet.

Denna föreläsning ger kunskaps inom S:et i ESG – social hållbarhet/socialt ansvar, med stort fokus på konkreta exempel från ett social impact – social påverkansperspektiv. Hur fungerar det i praktiken? Vilka best practices och goda exempel finns att lära av från just din bransch?

Vi går igenom:

·      Varför?
Vilka är vinsterna av social hållbarhet? Hur är S:et i ESG länkade till mänskliga rättigheter, inkl. jämställdhet, intersektionell mångfald, inkludering, barns rättigheter mm – med påverkan internt (organisation) och externt (kärnverksamhet).

·      Vad/Vilka?
Hur påverkar företagets verksamhet hela värdekedjan, inkl. leverantörer, kunder och samhälle? Hur kan social hållbarhet se ut inom den egna organisationen?
Här ingår ökad kunskap och begrepp om vad inkludering, jämställdhet, jämlikhet, mångfald och intersektionalitet betyder, för att ge alla den baskunskap som krävs för att framgångsrikt kunna diskutera och implementera ett förändringsarbete för social hållbarhet.

·      Hur?
Praktiska verktyg för framgång. Obs! Fokus ligger EJ på rapportering (controllerverksamhet) utan på en djupare förståelse och praktiska exempel/best practices av sociala hållbarhetsfrågor.

Vi går igenom strukturella verktyg för företagets/organisationens ledning, samt individuella verktyg för medarbetare.

Diversity, Equity, Inclusion & Belonging – DEIB Framgångsmodell – lyckas med inkludering!
Viljan finns – men HUR lyckas vi med inkludering? Få människor vaknar och tänker ”idag ska jag vara exkluderande!” eller ”idag ska jag motverka jämställdhet!” eller ”idag ska jag motverka integrationen!”

Vi vill alla att våra barn ska ha samma möjligheter, oavsett könstillhörighet. Vi vill att vårt land ska vara välfungerande så vi kan leva i ett välmående, tryggt, inkluderande samhälle med en stark ekonomi och en långsiktigt hållbar välfärd.

Varför lyckas vi inte bättre i vårt inkluderingsarbete?

Denna interaktiva tvåstegsutbildning ger praktiska verktyg för att lyckas med DEIB.

Session 1: Varför och Vad? (1-2h)

·      Varför är inkludering ett ”magiskt piller” som gynnar precis alla – oavsett vem du är?

·      Affärsfördelar: forskning om interna och externa vinster.

·      ”Business case” för DEIB inom just er sektor, organisation och kärnverksamhet.

·      Skillnaden mellan Anti-diskriminering, Mångfald, Jämlikhet, Inkludering & Tillhörighet – och varför vi behöver uppnå alla delar.

·      Bred introduktion kring begrepp för ökad trygghet att diskutera frågorna, ex. diskrimineringsgrunder, intersektionalitet, jämställdhet, jämlikhet, anti-rasism, social hållbarhet (inkl. ESG, CSRD).

·      DEIB-läge i Sverige och er bransch.

·      Koppling mellan inkluderings, psykologisk trygghet, och kreativitet/innovation.

·      Lagstiftning kring anti-diskriminering och aktiva åtgärder

·      (Vid behov, kunskap om motverkan av sexuella trakasserier/kränkande särbehandling)

·      Riskminimering för Biased AI.

Session 2: Hur? (1-2h)

·      Skräddarsydda praktiska exempel och best practices för just er bransch.

·      Hur gynnas just ni av inkludering internt (org), externt (produkter/tjänster/marknad)

·      Lagstiftning och trender inom DEIB, inklusive ESG, CSRD, digital tillgänglighet etc.

·      Konkreta verktyg för systematiskt/strukturellt inkluderingsarbete för ledning/org.

·      Individuella verktyg för medarbetare, inklusive Allyship, som kan implementeras dag 1 – du är en Influencer!

Övriga exempel på föreläsningar, utbildningar och workshops:

– Anti-diskriminering och mångfald är bara början – det är inkludering och tillhörighet vi vill uppnå

– Om ”allyship” – vad betyder det att vara en allierad?

– Innovation & konkurrenskraft – så når vi dit

–  Modernt ledarskap = inkluderande ledarskap

Försvarsmakten
Electrolux
Polismyndigheten
DNB – Den Norske Bank
Delphi Advokatbyrå
Sigma IT
Nederman Group AB
B-Reel Films / B-Reel
Front Advokater
Försvarshögskolan
FCG Finans
70 Agency
Länsstyrelsen Västmanland
Södra Skog
Maverick by Sigma
Sida
Moderaterna
AG Advokater
Folke Bernadotte Akademin

Internationellt
The World Bank, Washington DC, US
UN Women, NYC, US
UNICEF (United Nations Childrens Fund), NYC, US
UK Aid/DFID (UK Department for International Development), UK
China Women’s Film Festival, China
EU: U-Lead with Europe, Local Empowerment, Accountability & Development Programme, Ukraine
Ministry of the Interior & Police Department, Serbia
Police Department, UN Peacekeepers & Zaatari Refugee Camp, Jordan
SymbioCity Kenya (regional & urban planning), Kenya
PYPA, Programme for Young Poliiticans , Mali, Benin, Togo, Niger, Burkina Faso
Doctors Without Borders, Malawi
GIZ, German International Cooperation Enterprise, Germany

– Arbetat som politiskt sakkunnig inom svensk politik
– Skapat globala kampanjer för att engagera män och pojkar för jämställdhet som har visats på FN, Världsbanken, EU och som idag finns i över 50 länder
– Författare till boken Den Nya Mannen: om pojkar, män och slutet på könskampen
– Medförfattare till antologier om en inkluderande framtid (2020, 2022).
– Kandidatexamen i internationella utvecklingsstudier, Summa Cum Laude från University of California Los Angeles

 • Tack för en otroligt bra föreläsning på vår likabehandlingsdag. Det var så många som kom fram till oss och sa att de var otroligt nöjda och att att de hade lärt sig jättemycket. Jag vet att det var många män som blev berörda när du pratade om maskulinitetsnormerna – du gjorde verkligen skillnad. Jag har aldrig någonsin i mitt liv sett så många sluta upp bakom kvinnor och jag vet att det är tack vare dig.

  • Försvarsmakten, Karlberg
 • Stort tack för igår, så inspirerande och många tankar du gav oss. Samtliga jag pratat med efter din föreläsning var så otroligt nöjda och gillade dig och ditt sätt att prata om inkludering. Du är en stor inspiratör och jag hoppas att vi får träffa dig igen!

  • Den Norske Bank, Sverige
 • Föreläsningarna om maskulinitetsnormer engagerade både män och kvinnor och fungerade som en alternativ och mycket effektiv ingång till fördjupade och konstruktiva samtal om jämställdhetsintegrering, mångfald och inkludering.

  • Martin Norsell, professor I militärteknik, Militärhögskolan
 • Tack för en otroligt bra föreläsning på vår likabehandlingsdag. Det var så många som kom fram till oss och sa att de var otroligt nöjda och att att de hade lärt sig jättemycket. Jag vet att det var många män som blev berörda när du pratade om maskulinitetsnormerna – du gjorde verkligen skillnad. Jag har aldrig någonsin i mitt liv sett så många sluta upp bakom kvinnor och jag vet att det är tack vare dig.

  • Försvarsmakten, Karlberg
 • Stort tack för igår, så inspirerande och många tankar du gav oss. Samtliga jag pratat med efter din föreläsning var så otroligt nöjda och gillade dig och ditt sätt att prata om inkludering. Du är en stor inspiratör och jag hoppas att vi får träffa dig igen!

  • Den Norske Bank, Sverige
 • Föreläsningarna om maskulinitetsnormer engagerade både män och kvinnor och fungerade som en alternativ och mycket effektiv ingång till fördjupade och konstruktiva samtal om jämställdhetsintegrering, mångfald och inkludering.

  • Martin Norsell, professor I militärteknik, Militärhögskolan
Close