Sara Jonasson Ginters

Innovativ jämställdhet och mångfald

Sara Jonasson Ginters är IT-chefen som efter en lång internationell karriär sadlade om för att inspirera företag till att bli mer jämställda och inkluderande. Hon föreläser om hur verksamheter kan tänka om för att öka förändringstakten mot mer inkluderande arbetsplatser med fokus på innovation som drivkraft. En föreläsning med Sara ger er tankeväckande kunskap för att antingen starta, fortsätta eller till och med omvärdera ert arbete för mer inkluderande organisationer.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Innovativ jämställdhet och mångfald – så ökar vi förändringstakten!
 • Innovation genom inkludering - inkludering genom innovation
 • #metoo och vägen framåt
 • Härskartekniker – kunskap och strategier
 • Inkluderande rekrytering och arbetsmiljö
 • Sara utformar föreläsningsinnehåll tillsammans med sina kunder
 • Sara tar även uppdrag som moderator

Presentation

Sara Jonasson Ginters har en lång och mångsidig bakgrund från IT-branschen där hon arbetat internationellt som chef och i roller med fokus på förändringsledning och verksamhetsutveckling. En röd tråd genom hennes karriär har varit ett stort engagemang i jämställdhet- och mångfaldsfrågor och att utveckla inkluderande arbetsplatser.

Trots att vinsterna med jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer är väl kända och bevisade i form av högre kundnöjdhet och medarbetarengagemang, mer innovativa tjänster och produkter och högre lönsamhet, så är förändringstakten inte vad den borde vara. Därför bestämde sig Sara Jonasson Ginters , efter nästan sjutton år på ett av världens största IT-bolag, att på heltid börja arbeta med att påverka verksamheter i riktning mot mer jämställdhet, mångfald och inkludering.

Sara Jonasson Ginters brinner för att öppna upp IT- och teknikbranscherna för att skapa mer hållbara företag men också för att fler kvinnor och andra som idag inte inkluderas, ska få tillgång till och vilja arbeta kvar i de spännande företag som finns. Samma utmaningar och lösningar som dessa branscher kännetecknas av kan appliceras på andra branscher och områden i samhället.

Sara Jonasson Ginters är en engagerad, lösningsfokuserad föreläsare som ger mycket inspiration och gärna arbetar interaktivt med sina deltagare/publik. Boka en föreläsning eller workshop med Sara på teman kring arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, inkludering och härskarteknik.

Längd: 30 min upp till heldag
Målgrupp: Medarbetare, chefer, ledning, HR
Språk: Svenska, engelska

INNOVATIV JÄMSTÄLLDHET – SÅ ÖKAR VI FÖRÄNDRINGSTAKTEN!
Vi vet att jämställdhet och mångfald leder till en högre grav av innovation. Och ändå går det så långsamt! Kan innovativa arbetsmetoder öka förändringstakten mot ett mer jämställt och inkluderande samhälle och arbetsliv? Det finns många goda exempel på hur andra arbetat och skördat framgångar genom att tänka och göra nytt.

Och hur är de här frågorna sammankopplade med kompetensförsörjning, medarbetarengagemang, kundnöjdhet och lönsamhet?

För ett framgångsrikt arbete med frågor som rör jämställdhet, mångfald och inkludering måste man självklart utgå från varje enskild verksamhet. Bara så blir arbetet relevant, långsiktigt och hållbart!

INNOVATION GENOM INKLUDERING – INKLUDERING GENOM INNOVATION
Vi vet att mångfald och inkludering leder till en högre grad av innovation i samarbeten, organisationer, produkter, tjänster och lösningar. Men kan innovation och innovativa metoder leda till mer mångfaldsrika och inkluderande arbetsplatser och organisationer?

I den här föreläsningen utforskar vi varför mångfald leder till en högre grad av innovation och vad ett innovativt arbetssätt med dessa frågor innebär. Vi tittar också på exempel på hur andra arbetat, resultaten de fått och hur de erfarenheterna och kunskaperna kan appliceras på er organisation.

#METOO OCH VÄGEN FRAMÅT
Under hösten 2017 exploderade #metoo i många delar av världen. I Sverige skrev över 100 000 människor under fler än 65 efterföljande upprop för olika branscher och samhällsgrupper. Vad säger #metoo om vår samtid utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vad kan vi göra åt det faktum att vi har arbetsplatser där alltför många, kvinnor och män, utsätts för sexuella trakasserier?

Och hur kan ni skapa en arbetsplats som präglas av trygghet, tillit och transparens? Hur kan ni synliggöra och förändra maktstrukturer för att skapa en mer inkluderande arbetsplats?

Att bygga kunskap och våga belysa de här frågorna är de första stegen mot att skapa inkluderande arbetsplatser för alla.

HÄRSKARTEKNIKER – KUNSKAP OCH STRATEGIER
Makt tar sig ibland uttryck i härskartekniker. De här teknikerna dyker upp i alla möjliga sammanhang och orsakas av eller leder till en maktobalans. Ibland utövar du själv dessa tekniker, medvetet eller omedvetet, och ibland utsätts du för dem. Genom att få kunskap om hur de tar sig uttryck kommer du kunna hantera situationer på ett mer objektivt sätt och därmed reducera de negativa effekter härskartekniker kan ha.

I den här föreläsningen tittar vi på de vanligaste härskarteknikerna, hur de tar sig uttryck, hur du kan identifiera dem och viktigast av allt, vilka strategier du kan använda dig av för att minimera deras påverkan på dig och din omgivning.

 
INKLUDERANDE REKRYTERING & ARBETSMILJÖ
Rekryteringsprocessen är ett mycket viktigt område när man vill arbeta för en ökad mångfald i sin verksamhet. Det innebär att belysa rekryteringsprocessen i stort utifrån ett inkluderande perspektiv. På så sätt kan man hitta områden som kanske exkluderar eller begränsar er i att hitta de allra bästa medarbetarna!

Men att rekrytera på ett mångfaldsrikt sätt är inte nog.

Hur ser ni till att arbetsmiljön också är inkluderande så att medarbetarna vill stanna kvar? Arbetsmiljöfrågor är alltid aktuella eftersom den fysiska men också psykosociala arbetsmiljön berör oss alla, om än på olika sätt. Reflekterar ni över hur era medarbetare, chefer och ledning bemöter varandra och hur ni kan skapa en inkluderande och välkomnande arbetsmiljö för alla?

Bara så kan ni skapa en verkligt inkluderande arbetsmiljö och få medarbetare att vilja stanna kvar!

——–

Boka en föreläsning eller heldag med Sara Jonasson Ginters på teman kring jämställdhet, inkludering och arbetsmiljö på 031-780 32 35.

Niras International Consulting
Kompetenshuset AB
EGN
Post- och telestyrelsen
Tranås kommun
Röda Korset
Nyréns Arkitektkontor
Inclusion Academy

– Sjutton års internationell erfarenhet inom IT-branschen
– Verksamhetschef för Inclusion Academy, konsultnätverket för mångfald och inkludering
– Tidigare ordförande för Professional Women’s Network Stockholm och Ciscos interna kvinnliga nätverk Connected Women
– En av samordnarna bakom #teknisktfel, teknikbranschens #metoo-upprop
– Utbildad inom strategiskt jämställdhetsarbete
– Fil kand i Statsvetenskap och engelska
– Certifierad processledare i PROSOCIAL och Design Thinking

 • Ett stort TACK för senast! Ni tillsammans med Sara/Claes var en helt fantastisk kombination. Jag tror att detta chefsinternat var det bästa någonsin, aldrig har de suttit fokuserade och haft så hög energinivå i två dagar. Vi på HR är nu verkligen inspirerade att ta vårt inkluderande arbete vidare till nästa nivå. Tack igen!

  • Rebecca Källskog, HR-chef, Post- och telestyrelsen
 • Sara Jonasson och Charlotte Signahl föreläste nyligen för ett av de chefsnätverk jag leder. Målgruppen var innovationschefer och temat Diversity med hjälp av Design Thinking. Föreläsarna lyckades ena de två perspektiven och skapa energi och nya insikter - resultatet blev en spänstig dialog med hög grad av delaktighet. Så roligt när man blir både överraskad och lite utmanad.

  • Åsa Lindell, Nätverksledare EGN
 • Jag anlitade Sara som föreläsare i vårt utbildningsprogram för chefer. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av Sara men blev tipsad om henne och redan vid vårt första möte fick jag en känsla av Saras kunskap. Det kändes att Sara hade en erfarenhet och vilja att bidra med sin kunskap. Jag blev ännu mer positivt överraskad när Sara klev upp på scenen och fångade deltagarna. Det var då ämnen som är relativt tunga, arbetsmiljö och arbetsrätt men här fick Sara en bra utvärdering och efteråt kunde jag notera att Saras insats var mycket positiv, så därför har jag valt att igen anlita Sara för den utbildningen i år 2018. Jag kan varmt rekommendera Sara för liknande uppdrag.

  • Mikael Reijer, Inspirations- och motivationsföreläsare
 • Ett stort TACK för senast! Ni tillsammans med Sara/Claes var en helt fantastisk kombination. Jag tror att detta chefsinternat var det bästa någonsin, aldrig har de suttit fokuserade och haft så hög energinivå i två dagar. Vi på HR är nu verkligen inspirerade att ta vårt inkluderande arbete vidare till nästa nivå. Tack igen!

  • Rebecca Källskog, HR-chef, Post- och telestyrelsen
 • Sara Jonasson och Charlotte Signahl föreläste nyligen för ett av de chefsnätverk jag leder. Målgruppen var innovationschefer och temat Diversity med hjälp av Design Thinking. Föreläsarna lyckades ena de två perspektiven och skapa energi och nya insikter - resultatet blev en spänstig dialog med hög grad av delaktighet. Så roligt när man blir både överraskad och lite utmanad.

  • Åsa Lindell, Nätverksledare EGN
 • Jag anlitade Sara som föreläsare i vårt utbildningsprogram för chefer. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av Sara men blev tipsad om henne och redan vid vårt första möte fick jag en känsla av Saras kunskap. Det kändes att Sara hade en erfarenhet och vilja att bidra med sin kunskap. Jag blev ännu mer positivt överraskad när Sara klev upp på scenen och fångade deltagarna. Det var då ämnen som är relativt tunga, arbetsmiljö och arbetsrätt men här fick Sara en bra utvärdering och efteråt kunde jag notera att Saras insats var mycket positiv, så därför har jag valt att igen anlita Sara för den utbildningen i år 2018. Jag kan varmt rekommendera Sara för liknande uppdrag.

  • Mikael Reijer, Inspirations- och motivationsföreläsare
Close