Sara Jonasson Ginters

Innovativ jämställdhet och mångfald

Sara Jonasson Ginters är IT-chefen som efter en lång internationell karriär sadlade om för att inspirera företag till att bli mer jämställda och inkluderande. Hon föreläser om hur verksamheter kan tänka om för att öka förändringstakten mot mer inkluderande arbetsplatser med fokus på innovation som drivkraft. En föreläsning med Sara ger er tankeväckande kunskap för att antingen starta, fortsätta eller till och med omvärdera ert arbete för mer inkluderande organisationer.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Innovativ inkludering – så ökar vi förändringstakten!
 • Mångfald och inkludering – en verksamhetsstrategi för framtiden
 • #metoo och vägen framåt
 • Härskartekniker – kunskap och strategier
 • Inkluderande rekrytering – varför och hur
 • En inkluderande it-bransch, nu eller aldrig!
 • Sara tar även uppdrag som moderator

Presentation

Sara Jonasson Ginters har en lång och mångsidig bakgrund från IT-branschen där hon arbetat internationellt som chef och i roller med fokus på förändringsledning och verksamhetsutveckling. En röd tråd genom hennes karriär har varit ett stort engagemang i jämställdhet- och mångfaldsfrågor och att utveckla inkluderande arbetsplatser. Sara driver podden Inclusion Impact, om ledarskap och inkludering inom tech.

Trots att vinsterna med jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer är väl kända och bevisade i form av högre kundnöjdhet och medarbetarengagemang, mer innovativa tjänster och produkter och högre lönsamhet, så är förändringstakten inte vad den borde vara. Därför bestämde sig Sara Jonasson Ginters , efter nästan sjutton år på ett av världens största IT-bolag, att på heltid börja arbeta med att påverka verksamheter i riktning mot mer jämställdhet, mångfald och inkludering.

Sara Jonasson Ginters brinner för att öppna upp IT- och teknikbranscherna för att skapa mer hållbara företag men också för att fler kvinnor och andra som idag inte inkluderas, ska få tillgång till och vilja arbeta kvar i de spännande företag som finns. Samma utmaningar och lösningar som dessa branscher kännetecknas av kan appliceras på andra branscher och områden i samhället.

Sara Jonasson Ginters är en engagerad, lösningsfokuserad föreläsare som ger mycket inspiration och gärna arbetar interaktivt med sina deltagare/publik. Boka en föreläsning eller workshop med Sara på teman kring arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, inkludering och härskarteknik.

Längd: 30 min upp till heldag
Målgrupp: Medarbetare, chefer, ledning, HR
Språk: Svenska, engelska

Innovativ inkludering – så ökar vi förändringstakten!
Mångfald och inkludering leder till en högre grad av innovation i samarbeten, organisationer, produkter och tjänster. Det finns också en tydlig koppling till medarbetarengagemang, kundnöjdhet och lönsamhet. Så varför är förändringstakten så långsam? Bara genom att arbeta med de här frågorna på ett mer innovativt och modigt sätt, kan vi öka förändringstakten mot ett mer mångfaldsrikt och inkluderande arbetsplatsliv. I den här föreläsningen utforskar vi varför mångfald och inkludering leder till en högre grad av innovation och vad ett innovativt arbetssätt med dessa frågor innebär.

Mångfald och inkludering – en verksamhetsstrategi för framtiden
De allra flesta branscher står inför stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning idag och hela 28% av Sveriges små och medelstora företag upplever att tillgång till rätt kompetens är ett stort hinder för tillväxt. Men kan det vara så att kompetensen faktiskt finns på arbetsmarknaden men att vi inte letar efter den på rätt sätt eller inte bygger organisationer som värdesätter och inkluderar en mångfald av kompetenser och egenskaper? Att bygga mångfaldsrika och inkluderande organisationer är avgörande för att som arbetsgivare attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare så brett som möjligt men också för att lyckas behålla dem på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Inkluderande rekrytering – varför och hur?
Arbetsgivare står inför en enorm utmaning vad gäller kompetensförsörjning. Samtidigt vet vi att många grupper idag står utanför arbetsmarknaden och alltför många exempel finns där medarbetares kompetens inte tas till vara. För att hantera utmaningen med kompetensförsörjningen är en enormt viktig nyckel att rekrytera på ett inkluderande och mångfaldssäkrat sätt. Och på köpet kommer ni också bygga mer mångfaldsrika organisationer!

Härskartekniker – kunskap och strategier
Makt tar sig ibland uttryck i härskartekniker. Teknikerna dyker upp i alla möjliga sammanhang och orsakas ibland av, men leder alltid till, en maktobalans. Ibland utövar du själv dessa tekniker, medvetet eller omedvetet, och ibland utsätts du för dem. Genom att få kunskap om hur de tar sig uttryck kommer du kunna hantera situationer på ett mer objektivt sätt och därmed minska de negativa effekter härskartekniker kan ha. Kunskap om härskartekniker ger dig verktygen att skapa mer hälsosamma relationer på jobbet och hemma!

#metoo och vägen framåt
Under hösten 2017 exploderade #metoo i många delar av världen. I Sverige har vi sett fler än 50 efterföljande upprop för olika branscher och samhällsgrupper. Vad säger #metoo om vår samtid utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vad kan vi göra åt det faktum att vi har arbetsplatser där alltför många, kvinnor och män, utsätts för sexuella trakasserier? Hur kan ni skapa en arbetsplats som präglas av trygghet, tillit och transparens? Hur kan ni synliggöra och förändra maktstrukturer för att skapa en mer inkluderande arbetsplats? Att bygga kunskap och våga belysa de här frågorna är de första stegen mot att skapa arbetsplatser för alla.

En inkluderande it-bransch, nu eller aldrig!
År 2022 befaras det att det kommer saknas 70 000 personer med it och digital kompetens i Sverige. Samtidigt har branschen inte lyckats lösa utmaningen med den ojämna könsfördelningen.. De allra flesta organisationer arbetar med att förbättra könsfördelningen men trots det så minskar antalet kvinnor som söker sig till och stannar kvar i den här branschen. Sara har genomlyst ett stort antal it-bolag och identifierat avgörande pusselbitar för att förbättra könsfördelningen och för att bygga mer inkluderande organisationer. I den här föreläsningen kommer vi titta på dessa pusselbitar för att få inspiration och kunskap att ta med sig för att tillsammans skapa en mer jämställd it-bransch!

——–

Boka en föreläsning eller heldag med Sara Jonasson Ginters på teman kring jämställdhet, inkludering och arbetsmiljö på 031-780 32 35.

Elsäkerhetsverket
Atlas Copco
Länsstyrelsen Skåne
Post- och telestyrelsen
Teknikkvinnor
SAP
Allergon
Compare

– Driver podden Inclusion Impact, om ledarskap och inkludering inom tech
– Sjutton års internationell erfarenhet inom IT-branschen
– 10 års erfarenhet som chef
– Verksamhetschef för Inclusion Academy, konsultnätverket för mångfald och inkludering
– Tidigare ordförande för Professional Women’s Network Stockholm och Ciscos interna kvinnliga nätverk Connected Women
– En av samordnarna bakom #teknisktfel, teknikbranschens #metoo-upprop
– Utbildad inom strategiskt jämställdhetsarbete
– Fil kand i Statsvetenskap och engelska
– Certifierad processledare i PROSOCIAL och Design Thinking
– Utsedd till årets nyföretagare i Nacka 2018

 • Vi har jobbat tillsammans med Sara nu i några månader och både jag och teamet är väldigt nöjda med hennes insats. Sara har en förmåga att både inspirera och få gruppen att ta de actions som behövs för att komma vidare i vårt löpande arbete kring diversity & inclusion. Personligen så har jag fått nya perspektiv på oss som företag, vilket även har resulterat i vissa förändringar i hur vi opererar. Vi ser fram emot ett fortsatt långt samarbete med Sara!

  • Magnus Dahlquist, VD Bluebird Media
 • Ett stort TACK för senast! Ni tillsammans med Sara/Claes var en helt fantastisk kombination. Jag tror att detta chefsinternat var det bästa någonsin, aldrig har de suttit fokuserade och haft så hög energinivå i två dagar. Vi på HR är nu verkligen inspirerade att ta vårt inkluderande arbete vidare till nästa nivå. Tack igen!

  • Rebecca Källskog, HR-chef, Post- och telestyrelsen
 • Sara Jonasson och Charlotte Signahl föreläste nyligen för ett av de chefsnätverk jag leder. Målgruppen var innovationschefer och temat Diversity med hjälp av Design Thinking. Föreläsarna lyckades ena de två perspektiven och skapa energi och nya insikter - resultatet blev en spänstig dialog med hög grad av delaktighet. Så roligt när man blir både överraskad och lite utmanad.

  • Åsa Lindell, Nätverksledare EGN
 • Sara gav en keynote på vårt kontor om #MeToo och vägen framåt, fokuserat på it-sektorn. Det var inte bara insiktsfullt och intressant, men ledde också till riktigt bra diskussioner under och efter föreläsningen – vilket också var vårt mål med att bjuda in Sara. Sara var trevlig att arbeta med och kunde också utmana mig och mina kollegor, och samtidigt anpassa innehållet till målgruppen. Jag rekommenderar Sara och ser fram emot möjliga framtida samarbeten med henne.

  • Sofia Lamrhari, Account Executive, SAP
 • Vi har jobbat tillsammans med Sara nu i några månader och både jag och teamet är väldigt nöjda med hennes insats. Sara har en förmåga att både inspirera och få gruppen att ta de actions som behövs för att komma vidare i vårt löpande arbete kring diversity & inclusion. Personligen så har jag fått nya perspektiv på oss som företag, vilket även har resulterat i vissa förändringar i hur vi opererar. Vi ser fram emot ett fortsatt långt samarbete med Sara!

  • Magnus Dahlquist, VD Bluebird Media
 • Ett stort TACK för senast! Ni tillsammans med Sara/Claes var en helt fantastisk kombination. Jag tror att detta chefsinternat var det bästa någonsin, aldrig har de suttit fokuserade och haft så hög energinivå i två dagar. Vi på HR är nu verkligen inspirerade att ta vårt inkluderande arbete vidare till nästa nivå. Tack igen!

  • Rebecca Källskog, HR-chef, Post- och telestyrelsen
 • Sara Jonasson och Charlotte Signahl föreläste nyligen för ett av de chefsnätverk jag leder. Målgruppen var innovationschefer och temat Diversity med hjälp av Design Thinking. Föreläsarna lyckades ena de två perspektiven och skapa energi och nya insikter - resultatet blev en spänstig dialog med hög grad av delaktighet. Så roligt när man blir både överraskad och lite utmanad.

  • Åsa Lindell, Nätverksledare EGN
 • Sara gav en keynote på vårt kontor om #MeToo och vägen framåt, fokuserat på it-sektorn. Det var inte bara insiktsfullt och intressant, men ledde också till riktigt bra diskussioner under och efter föreläsningen – vilket också var vårt mål med att bjuda in Sara. Sara var trevlig att arbeta med och kunde också utmana mig och mina kollegor, och samtidigt anpassa innehållet till målgruppen. Jag rekommenderar Sara och ser fram emot möjliga framtida samarbeten med henne.

  • Sofia Lamrhari, Account Executive, SAP
Close