Sara Jonasson Ginters

Innovativ jämställdhet och mångfald

Sara Jonasson Ginters är IT-chefen som efter en lång internationell karriär sadlade om för att inspirera företag till att bli mer jämställda och inkluderande. Hon föreläser om hur verksamheter kan tänka om för att öka förändringstakten mot mer inkluderande arbetsplatser med fokus på innovation som drivkraft. En föreläsning med Sara ger er tankeväckande kunskap för att antingen starta, fortsätta eller till och med omvärdera ert arbete för mer inkluderande organisationer.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • En inkluderande teknikbransch – nu eller aldrig!
 • Jämställdhet, mångfald och inkludering – vad, varför och hur?
 • #metoo och vägen framåt
 • Härskartekniker och makt – strategier och verktyg
 • Inkluderande ledarskap
 • Sara tar även uppdrag som moderator

Presentation

Sara Jonasson Ginters har en lång och mångsidig bakgrund från IT-branschen där hon arbetat internationellt som chef och i roller med fokus på förändringsledning och verksamhetsutveckling. En röd tråd genom hennes karriär har varit ett stort engagemang i jämställdhet- och mångfaldsfrågor och att utveckla inkluderande arbetsplatser. Sara driver podden Inclusion Impact, om ledarskap och inkludering inom tech.

Trots att vinsterna med jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer är väl kända och bevisade i form av högre kundnöjdhet och medarbetarengagemang, mer innovativa tjänster och produkter och högre lönsamhet, så är förändringstakten inte vad den borde vara. Därför bestämde sig Sara Jonasson Ginters , efter nästan sjutton år på ett av världens största IT-bolag, att på heltid börja arbeta med att påverka verksamheter i riktning mot mer jämställdhet, mångfald och inkludering.

Sara Jonasson Ginters brinner för att öppna upp IT- och teknikbranscherna för att skapa mer hållbara företag men också för att fler kvinnor och andra som idag inte inkluderas, ska få tillgång till och vilja arbeta kvar i de spännande företag som finns. Samma utmaningar och lösningar som dessa branscher kännetecknas av kan appliceras på andra branscher och områden i samhället.

Sara Jonasson Ginters är en engagerad, lösningsfokuserad föreläsare som ger mycket inspiration och gärna arbetar interaktivt med sina deltagare/publik. Boka en föreläsning eller workshop med Sara på teman kring arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, inkludering och härskarteknik.

Längd: 30 min upp till heldag
Målgrupp: Medarbetare, chefer, ledning, HR
Språk: Svenska, engelska

En inkluderande teknikbransch – nu eller aldrig!
År 2024 befaras det att det kommer saknas 70 000 personer i teknikbranschen och samtidigt har branschen inte lyckats lösa utmaningen med den ojämna könsfördelningen. De allra flesta organisationer arbetar på att förbättra könsfördelningen men trots det så minskar antalet kvinnor som söker sig till och stannar kvar inom tech. Varför är det så och vad kan vi göra åt det?

I den här föreläsningen tittar vi på vilka utmaningarna men framför allt lösningarna är för att attrahera, rekrytera och behålla kvinnor. Självklart tar vi också an den här frågan brett utifrån fler mångfaldsperspektiv i en bransch som fullkomligt skriker efter kompetens. Föreläsningen baseras på Saras rapport med samma namn, i vilken hon ut identifierat utmaningar samt avgörande pusselbitar för att förbättra könsfördelningen och för att bygga mer inkluderande organisationer.

Innehåll:
– Könsfördelningen i teknikbranschen idag och utvecklingen över tid
– Utmaningar i att öka andelen kvinnor och hinder för mer mångfaldsrika organisationer
– Strategi, nulägesanalys och handlingsplan för att bygga mer jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer
– Best practices, insatser och innovativa lösningar som ger resultat (och vad man ska undvika)
– Tips och råd på vägen

Jämställdhet, mångfald och inkludering – vad, varför och hur?
Att bygga jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer är något som det pratas mycket om idag. Men vad innebär de olika begreppen, hur hänger de ihop och HUR bygger vi inkludering – i praktiken?

​Att arbeta och leda på ett jämställt, mångfaldsrikt och inkluderande sätt leder till smartare och bättre organisationer. Men det kan också vara svårt att förändra organisationer utifrån de här perspektiven, ofta på grund av våra förutfattade meningar eller förväntningar, så kallad unconscious bias. Den här föreläsningen/workshopen passar väldigt bra om ni är i början av er resa och behöver bygga kunskap och få igång reflektion och dialog för ökad medvetenhet och insikt.

Innehåll:
– Begrepp och sammanhang – vad innebär egentligen jämställdhet, mångfald, jämlikhet och inkludering? Vi reder ut begreppen och utforskar hur de tar sig uttryck och förhåller sig till varandra.
– Unconscious bias och deras påverkan på våra synsätt, processer, beslut och bemötande samt normer och privilegier
– Pusselbitarna för en inkluderande miljö och hur man ’gör’ inkludering som individ och i sin arbetsmiljö
– Vad säger forskningen? Vi tittar på effekterna av mångfald och inkludering i fråga om ökad innovationskraft, högre medarbetarengagemang och kundnöjdhet, arbetsgivarvarumärke mm.
– Hur rutiner, processer och strukturer kan se ut för att möjliggöra ett mer jämställt och inkluderande förhållningssätt i organisationen.
– Metoder och verktyg

#metoo och vägen framåt
Under hösten 2017 exploderade #metoo och rullade som en svallvåg över hela världen. Rörelsen fick en enorm påverkan i Sverige med fler än 65 efterföljande upprop som representerar olika grupper i yrkeslivet och samhället. Metoo visade på hur utbrett sexuella trakasserier är och det faktum att mycket arbete fortfarande kvarstår för att skapa hälsosamma arbetsmiljöer för alla.

Vad säger #metoo om vår samtid utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vad kan vi göra åt det faktum att vi har arbetsplatser där alltför många utsätts för sexuella trakasserier? Som en av samordnarna bakom #teknisktfel, teknikbranschernas metooupprop, har jag varit aktiv i rörelsen från början och fått en fantastisk insikt i hur rörelsen utvecklats och vad den lett till.​

Innehåll:
– #metoo – historiken, #metoo i Sverige och nuläge
– Vilka förändringar ledde #metoo till?
– Arbetsmiljörisker och sexuella trakasserier
– Diskrimineringslagen och hur man kan arbeta förebyggande mot diskriminering och främja en icke diskriminerande arbetsmiljö
– Verktyg och metoder för inkluderande arbetsmiljöer

Härskartekniker och makt – strategier och verktyg
Går du någonsin ut från möten med en känsla av misslyckande eller att du inte alls uppnådde det du ville? Kanske känner du dig dum eller att du missat något viktigt som alla andra verkade känna till? Anledningen kan vara att du har blivit utsatt för härskartekniker, en vanlig form av maktutövande. Teknikerna dyker upp i alla möjliga sammanhang och orsakas ibland av, men leder definitivt alltid till en maktobalans.

Vi utsätts alla för härskartekniker någon gång i livet och de allra flesta människor utövar dem också, medvetet eller omedvetet. I den här föreläsningen lär du dig att identifiera hur teknikerna kommer till uttryck, vad de leder till och du får verktyg att hantera dem för att minska de negativa effekter de kan få.

​Innehåll:
– Maktuttryck och härskartekniker
– Riskmiljöer i vilka härskartekniker ofta får fäste
– Strategier för att identifiera och hantera härskartekniker
– Hur du kan stötta andra som utsätts
– Tips och råd för att som individ bidra till en bättre arbetsmiljö

Inkluderande ledarskap
När det gäller mångfald och inkludering är det tydligt att om inte ledare i organisationen ’walk the talk’, kan vi inte förvänta oss att saker och ting förändras. Men hur ser ett ledarskap ut som främjar inkludering i gruppen, organisationen och det organisatoriska? Det finns många intressanta studier och praxis om den inkluderande ledaren. I den här föreläsningen utforskar vi vilka beteenden, aktiviteter och perspektiv som du som ledare kan ta an dig för att bli mer inkluderande och därmed öka möjligheterna till att varje enskild individ i ditt team, kan nå sin fulla potential.

Innehåll:
– Begrepp och sammanhang – vad innebär egentligen jämställdhet, mångfald, jämlikhet och inkludering? Vi reder ut begreppen och utforskar hur de tar sig uttryck och förhåller sig till varandra.
– Unconscious bias och deras påverkan på ledarskap, processer, beslut och bemötande
– Vad säger forskningen? Vi tittar på effekterna av mångfald och inkludering i fråga om ökad innovationskraft, högre medarbetarengagemang och kundnöjdhet, arbetsgivarvarumärke mm.
– Inkluderande ledarskap i praktiken.
– Best practices och hur du kan applicera dem i ditt ledarskap
– Tips, verktyg och metoder

——–

Boka en föreläsning eller heldag med Sara Jonasson Ginters på teman kring jämställdhet, inkludering och arbetsmiljö på 031-780 32 35.

Elsäkerhetsverket
Atlas Copco
Länsstyrelsen Skåne
Post- och telestyrelsen
Teknikkvinnor
SAP
Allergon
Compare

– Driver podden Inclusion Impact, om ledarskap och inkludering inom tech
– Sjutton års internationell erfarenhet inom IT-branschen
– 10 års erfarenhet som chef
– Verksamhetschef för Inclusion Academy, konsultnätverket för mångfald och inkludering
– Tidigare ordförande för Professional Women’s Network Stockholm och Ciscos interna kvinnliga nätverk Connected Women
– En av samordnarna bakom #teknisktfel, teknikbranschens #metoo-upprop
– Utbildad inom strategiskt jämställdhetsarbete
– Fil kand i Statsvetenskap och engelska
– Certifierad processledare i PROSOCIAL och Design Thinking
– Utsedd till årets nyföretagare i Nacka 2018

 • Vi har jobbat tillsammans med Sara nu i några månader och både jag och teamet är väldigt nöjda med hennes insats. Sara har en förmåga att både inspirera och få gruppen att ta de actions som behövs för att komma vidare i vårt löpande arbete kring diversity & inclusion. Personligen så har jag fått nya perspektiv på oss som företag, vilket även har resulterat i vissa förändringar i hur vi opererar. Vi ser fram emot ett fortsatt långt samarbete med Sara!

  • Magnus Dahlquist, VD Bluebird Media
 • Ett stort TACK för senast! Ni tillsammans med Sara/Claes var en helt fantastisk kombination. Jag tror att detta chefsinternat var det bästa någonsin, aldrig har de suttit fokuserade och haft så hög energinivå i två dagar. Vi på HR är nu verkligen inspirerade att ta vårt inkluderande arbete vidare till nästa nivå. Tack igen!

  • Rebecca Källskog, HR-chef, Post- och telestyrelsen
 • Sara Jonasson och Charlotte Signahl föreläste nyligen för ett av de chefsnätverk jag leder. Målgruppen var innovationschefer och temat Diversity med hjälp av Design Thinking. Föreläsarna lyckades ena de två perspektiven och skapa energi och nya insikter - resultatet blev en spänstig dialog med hög grad av delaktighet. Så roligt när man blir både överraskad och lite utmanad.

  • Åsa Lindell, Nätverksledare EGN
 • Sara gav en keynote på vårt kontor om #MeToo och vägen framåt, fokuserat på it-sektorn. Det var inte bara insiktsfullt och intressant, men ledde också till riktigt bra diskussioner under och efter föreläsningen – vilket också var vårt mål med att bjuda in Sara. Sara var trevlig att arbeta med och kunde också utmana mig och mina kollegor, och samtidigt anpassa innehållet till målgruppen. Jag rekommenderar Sara och ser fram emot möjliga framtida samarbeten med henne.

  • Sofia Lamrhari, Account Executive, SAP
 • Vi har jobbat tillsammans med Sara nu i några månader och både jag och teamet är väldigt nöjda med hennes insats. Sara har en förmåga att både inspirera och få gruppen att ta de actions som behövs för att komma vidare i vårt löpande arbete kring diversity & inclusion. Personligen så har jag fått nya perspektiv på oss som företag, vilket även har resulterat i vissa förändringar i hur vi opererar. Vi ser fram emot ett fortsatt långt samarbete med Sara!

  • Magnus Dahlquist, VD Bluebird Media
 • Ett stort TACK för senast! Ni tillsammans med Sara/Claes var en helt fantastisk kombination. Jag tror att detta chefsinternat var det bästa någonsin, aldrig har de suttit fokuserade och haft så hög energinivå i två dagar. Vi på HR är nu verkligen inspirerade att ta vårt inkluderande arbete vidare till nästa nivå. Tack igen!

  • Rebecca Källskog, HR-chef, Post- och telestyrelsen
 • Sara Jonasson och Charlotte Signahl föreläste nyligen för ett av de chefsnätverk jag leder. Målgruppen var innovationschefer och temat Diversity med hjälp av Design Thinking. Föreläsarna lyckades ena de två perspektiven och skapa energi och nya insikter - resultatet blev en spänstig dialog med hög grad av delaktighet. Så roligt när man blir både överraskad och lite utmanad.

  • Åsa Lindell, Nätverksledare EGN
 • Sara gav en keynote på vårt kontor om #MeToo och vägen framåt, fokuserat på it-sektorn. Det var inte bara insiktsfullt och intressant, men ledde också till riktigt bra diskussioner under och efter föreläsningen – vilket också var vårt mål med att bjuda in Sara. Sara var trevlig att arbeta med och kunde också utmana mig och mina kollegor, och samtidigt anpassa innehållet till målgruppen. Jag rekommenderar Sara och ser fram emot möjliga framtida samarbeten med henne.

  • Sofia Lamrhari, Account Executive, SAP
Close