Anna Essén

Forskare om Konsten att ignorera

Anna Essén forskar om Konsten att Ignorera på Handelshögskolan i Stockholm. Hon leder studier om hur individer och organisationer i privat och offentlig sektor lyckas undvika, tränga undan, hävda att de inte känner till problem, eller misstankar om missförhållanden. Vilka begrepp kan vi använda för förstå vår vilja att inte veta? Boka en tankeväckande off/online föreläsning med Anna Essén här!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Konsten att Ignorera – Varför, Hur, Vad gör det lätt? (Anpassat till målgrupp)
  • Visselblåsande – Vilka krav ställer nya EU direktiv på organisationer och Hur undvika att de bara blir make-up?
  • Viljan att inte veta – Från Undvikandet av Jobbets Egentliga Meningslöshet till Allvarliga Missförhållanden
  • Anna specialskriver material till specifika branscher/företag
  • Moderator

Presentation

Viljan att inte veta är mänsklig. Vi klarar oss inte utan att ibland bortse ifrån misstankar eller det som är uppenbart. Men ibland blir det problematiskt – som i de fall där varningar om missförhållanden i organisationer ignoreras under lång tid. Anna Esséns forskning handlar om hur vi lyckas ignorera 1) att vi investerar tid och pengar i initiativ och system som vi egentligen, om vi tänker efter, faktiskt misstänker är ganska poänglösa, och 2) explosiva fakta som innebär allvarliga risker. Anna Essén ger föreläsningar om de taktiker som vi använder för att ignorera – och de strukturer som gör dem legitima. Hon föreläser också om hur vi behandlar Visselblåsare – aktuellt i relation till dagens EU Direktiv och Svenska lagstiftning om stöd för visselblåsare.

Anna Esséns presentationer utgår ifrån forskning om kunskapsutveckling och dess motsats, samt forskning om hur vi behandlar dem som faktiskt talar ur skägget (grader av internt och externt visselblåsande). Presentationerna ger åhörare verktyg att jobba vidare med ignorerande på ett mer fokuserat och samtidigt reflekterande, långsiktigt sätt. Hur kan vi göra det mer attraktivt att väcka kritiska frågor och påtala problem i dagens organisationer?

Boka en föreläsning med Anna Essén på teman kring viljan att inte veta, och få en uppsättning verktyg som gör det lätt att ignorera – eller saker att vara uppmärksam på om du vill undvika det!

Längd: 10-90 minuter (kan delas upp i flera korta delar med paus emellan)
Språk: svenska och engelska
Målgrupp: Individer på olika nivåer. Policy-makers på regional och nationell nivå

Anna Essén gör även videoinspelningar.

Boka en föreläsning med Anna Essén på teman kring digitalisering och Konsten att ignorera på 031-780 32 35.

– Forskare på Handelshögskolan i Stockholm
– Undervisar om digitalisering/digital transformation på Handelshögskolan i Stockholm
– Utveckling av digitala utbildningsmoduler (video mm) om digitalisering på handelshögskolans Executive Education (ExEd)
– Publicerat akademiska artiklar om olika aspekter av digitalisering i A-rankade vetenskapliga tidskrifter som Social Science & Medicine, Management Information Systems Quarterly, och Sociology of Health and Illness
– Internationell forskning om digitalisering i mer än 10 år
– Handleder doktorander på Handelshögskolan och Karolinska Institutet (Learning, Informatics, Management & Ethics)