Anna Essén

Forskare om digitalisering

Anna Essén forskar om digitalisering på Handelshögskolan i Stockholm. Hon leder internationella studier om digitala infrastrukturer och e-hälsotjänster i vården och om autonoma transportsystem i framtidens smarta städer. Vad säger organisationsforskningen om digitalisering? Vilka begrepp kan vi använda för förstå vad vi gör och vill göra med digital teknik? Boka en tankeväckande föreläsning med Anna Essén här!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Digitalisering – varför, vad kan det vara, och hur kan det genomföras? (Anpassat till målgrupp)
 • Alla pratar om digitala ”ekosystem” - vad säger forskningen om utvecklingen och affärsmodeller i ekosystem?
 • Plattformar och moduler – vad säger forskningen om de olika rollerna bakom dessa nya digitala funktioner?
 • Grejen med digital innovation är inte att skapa nytt – det handlar istället om att återanvända och möblera om
 • Digital övervakning av individer i det smarta hemmet - hur kan vi förstå påverkan på människors integritet och privata sfär?
 • Automation i smarta städer. Exempel från ett forskningsprojekt i Asien och insikter från forskningen om organisatoriska utmaningar kring AVs generellt
 • Digitala innovationsplattformar i vården - hur skulle de kunna se ut? Vilka växer fram just nu?
 • Att skapa transformation genom att presentera teknik verbalt – att radikalisera och normalisera teknik samtidigt. Exempel från vården och transport
 • Fyra perspektiv på mått och mätningar i organisationer
 • Anna specialskriver material till specifika branscher/företag
 • Moderator

Presentation

Diskussionen om digitalisering behöver ske i relation till specifika perspektiv för att vara relevant. Anna Essén ger föreläsningar om hur digitalisering kan förändra hur vi samlar och använder data, hur det kan förändra hur individer och organisationer jobbar tillsammans, och vilka konsekvenser det kan leda till. Ofta kan en och samma digital teknik användas på många olika sätt. Handlar det om att mäta det vi gör mer detaljerat? Etablera nya kontaktytor? Eller att skapa mer hållbara, cirkulära affärsmodeller? Eller allt samtidigt?

Anna Esséns presentationer utgår ifrån forskning om digitalisering i organisation, management och informationssystem. Forskningen ger ofta inte entydiga svar men användbara begrepp och perspektiv. Presentationerna ger därmed åhörare verktyg att jobba vidare med digitalisering på ett mer fokuserat och samtidigt reflekterande, långsiktigt sätt.

Boka en föreläsning med Anna Essén på teman kring digital transformation, digitala ekosystem eller autonoma transportsystem i framtidens smarta städer.

Längd: 10-90 minuter (kan delas upp i flera korta delar med paus emellan)
Språk: svenska och engelska
Målgrupp: Individer på olika nivåer som jobbar med IT-utveckling och implementering i sin organisation. Policy-makers på regional och nationell nivå

Anna Essén gör även videoinspelningar.

Boka en föreläsning med Anna Essén på teman kring digitalisering på 031-780 32 35.

– Undervisar om digitalisering/digital transformation på Handelshögskolan i Stockholm
– Utveckling av digitala utbildningsmoduler (video mm) om digitalisering på handelshögskolans Executive Education (ExEd)
– Publicerat akademiska artiklar om olika aspekter av digitalisering i A-rankade vetenskapliga tidskrifter som Social Science & Medicine, Management Information Systems Quarterly, och Sociology of Health and Illness
– Internationell forskning om digitalisering i mer än 10 år
– Handleder doktorander på Handelshögskolan och Karolinska Institutet (Learning, Informatics, Management & Ethics)