Robin Teigland

Digitaliseringsprofessorn

Robin Teigland är professor i företagsekonomi vid Chalmers, tidigare vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap och fokuserar på hur teknologier som 3D, artificiell intelligens, IoT, blockkedjor och smart robotik gör det möjligt för grupper att skapa värde utanför ett företags traditionella gränser. En karismatisk talare med imponerande CV! Boka en tankeväckande föreläsning med Robin Teigland om framtiden här.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Building an AI Innovation Ecosystem
  • Corporate Governance & AI Leadership
  • Leading in a Networked World
  • Scenario Thinking
  • Driving the Circular Economy
  • An Ocean of Innovation Opportunity
  • Digital Transformation of Society & Future of Labor

Presentation

Robin Teigland är Professor of Strategy, Management of Digitalization, in the Entrepreneurship and Strategy Division vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. Hennes forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap. Framför allt fokuserar Robin Teigland på hur internet, sociala medier, kryptovalutor, och annan ny teknik såsom blockkedjor och 3D-skrivare möjliggör för självorganiserande grupper att skapa värde utanför ett företags traditionella gränser och även utmanar långvariga institutionella strukturer.

En röd tråd i Robin Teiglands forskning är de informella och nya nätverk som skapats genom internet. Hennes nuvarande forskning inkluderar projekt inom FinTech, t.ex., kryptovalutor såsom Bitcoin, nya sätt att hitta kapital såsom crowd funding; inom open source communities, t.ex., eZ Publish ecosystem, OpenSimulator, och inom delningsekonomin. Hon har även kallats Sveriges startup-professor. En av hennes forskningsprojekt undersöker vilka faktorer som skapar ett unicorn-bolag. De så kallade enhörningsbolagen är företag i privat ägo som värderas till över en miljard dollar.

Robin Teigland har en BA (business administration) i ekonomi med hedersbevis från Stanford University, en MBA från Wharton School, en MA i International Studies från University of Pennsylvania, och en Ph.D i Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm där hon också varit professor i företagsekonomi, med inriktning strategi och digitalisering. Utöver sina akademiska meriter har Robin Teigland även en imponerande arbetskarriär bakom sig. Hon har arbetat med riskkapitalbolag i Silicon Valley, varit konsult hos McKinsey i Sverige samt i Spanien, medtech start-up entreprenör i Norge, verksamhetsstyrning för Esso i Chile, aktiehandel i Spanien, och international banking i USA. Robin Teigland växte upp i USA och flyttade till Sverige 1992.

Robin Teigland intervjuas ofta om hennes forskning i svensk och internationell media och är en internationellt efterfrågad talare. ”Samhället befinner sig i den tredje industriella revolutionen. Enkelt förklarat innebär det att samhället håller på att gå tillbaka till hur det var innan den industriella revolutionen – det vill säga då medborgarna inte hade 9- till 5-jobb.” Vid flera tillfällen har hon listats som en av Global Top 50 Business Professors på Twitter.

Robin Teigland beskrivs som en av Sveriges absolut främsta talare. Karismatisk, kompetent och energifull är en ofta återkommande recension. Boka en föreläsning med Robin Teigland på teman kring digitalisering, innovation, samhälle och framtid.

Building an AI Innovation Ecosystem
Artificial intelligence is increasingly being discussed as a powerful driver of competitive advantage. Yet what many business leaders do not realize is that the road to successful AI innovation holds many pitfalls.  This talk discusses how to get started and what leaders can do to move towards building a successful AI innovation ecosystem.

Corporate Governance & AI Leadership
While artificial intelligence holds considerable promise for firms to improve their competitive advantage, the majority of corporate boards are not yet prepared to govern artificial intelligence. This session presents insights from Robin’s research on how chairmen and board directors should think about supervising AI-driven innovation while governing AI implementation within their firm and across their ecosystem.

Leading in a Networked World
Power is increasingly understood to be at the center of networks and not at the top of formal hierarchies. This talk presents some of the core principles of social networks and enables participants to understand how they can leverage informal networks both within their own organization as well as throughout their organization’s greater ecosystem for increased innovation and performance.

Scenario Thinking
While all our knowledge is about the past, we must make strategic decisions for an increasingly uncertain future. This session presents a number of scenario thinking tools and a workshop that enables individuals and organizations to better manage uncertainty and leverage changing competitive environments.

Driving the Circular Economy
Traditional supply chains and linear “take-make-waste” models of thinking are giving way to more sustainable and circular economic models. This talk discusses the benefits of shifting to a circular economy and how some organizations are already creating inter-organizational partnerships and implementing blockchain technology to drive the circular economy.

An Ocean of Innovation Opportunity
The United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development is set to begin 2021. In this talk, Robin presents the numerous sustainable innovation opportunities that the ocean holds through the application of digital technologies, such as artificial intelligence and drones, to industries such as food, healthcare, and energy, as well as her own efforts in this area as an impact entrepreneur in Portugal.

Digital Transformation of Society & Future of Labor
This talk discusses how digital technologies and their convergence with other technologies are not only disrupting business models and industries but also all aspects of society, such as how we live, work, and play, which in turn creates new opportunities for value creation as we move into the fourth industrial revolution.

Ett ekosystem med AI
Diskussionen om artificiell intelligens (AI) som en kraftfull drivkraft för att nå konkurrensfördelar har tagit fart. Ändå har många företagsledare inte insett att vägen till framgångsrik AI-innovation innehåller många fallgropar. Denna föreläsning ger inblick i hur man kan komma igång och vad ledare kan göra för att ta steget mot att bygga framgångsrika AI-innovationsekosystem.

Företagsstyrning och AI-ledarskap
Artificiell intelligens lovar stort för företag som vill förbättra sin konkurrensfördel, men majoriteten av företagens styrelser är ännu inte beredda att ta makten över AI. Denna föreläsning presenterar insikter från Robins forskning om hur ordföranden och styrelseledamöter bör tänka för att bevaka AI-driven innovation samtidigt som de implementerar AI i verksamheten och dess ekosystem.

Ledarskap i en värld av nätverk
Allt mer ökar förståelsen för att inflytande är en position som uppnås i centrum av nätverk och inte i toppen av formella hierarkier. I denna föreläsning presenterar Robin några av de grundläggande principerna för hur sociala nätverk fungerar och hur man som ledare behöver agera i dessa nätverk. Föreläsningen ger förståelse om hur kraften i informella nätverk kan användas för ökad innovation och prestation — både internt i en organisation och i verksamhetens externa nätverk.

Scenariotänkande – er karta till framtiden
All vår kunskap är byggd på det förflutna, men de strategiska beslut vi måste fatta rör en alltmer osäker framtid. Robin delar med sig av ett antal verktyg för scenariotänkande som förbättrar individers och organisationers sätt att hantera osäkerhet och utnyttja möjligheten i ständigt förändrade konkurrensmiljöer.

Att driva cirkulär ekonomi
Traditionella försörjningskedjor och linjära ”take-make-waste”-modeller får ge vika för mer hållbara och cirkulära ekonomiska modeller. Denna föreläsning diskuterar fördelarna med att gå över till en cirkulär ekonomi och lyfter fram hur organisationer redan skapar interorganisatoriska partnerskap och implementerar blockchain-teknik för att driva på den cirkulära ekonomin.

Ett hav av innovationsmöjligheter
År 2021 inleddes FNs årtionde för havsvetenskap för hållbar utveckling. I den här föreläsningen lyfts alla de hållbara innovationsmöjligheter som havet innebär. Hur kommer användningen av digital teknik som AI och drönare påverka industrier som livsmedel, hälsa- och sjukvård och energisektorn? Ni får även ta del av Robins insikter och lärdomar i arbetet som impactentreprenör i Portugal och som chef för Ocean Data Factory Sweden.

Den digitala omvandlingen av samhället och framtidens arbetskraft
I den här föreläsningen ger Robin inblick i hur digital teknik och dess sammanstrålning med övrig teknik inte bara förändrar affärsmodeller och industrier utan också alla aspekter av samhället. Den påverkar även hur vi lever, arbetar och roar oss, vilket i sin tur skapar helt nya möjligheter för värdeskapande när vi nu rör oss in i den fjärde industriella revolutionen.

Robin Teigland föreläser på svenska och engelska. Boka en föreläsning på 031-780 32 35.

Internetdagarna
The Sales Conference
SISummit
TechniaTranscat
Friends of Executive VD-nätverk
Novare Propell
Invest Stockholm
Sörmlandsdagen
Innovation Summit

 

– Professor in Management of Digitalization vid Chalmers
– Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
– Grundare av Peniche Ocean Watch
– Handelshögskolans sjätte kvinnliga professor
– Utsedd till en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom teknik av affärsmagasinet Veckans Affärer 2017, 2018 och 2019
– Utsedd till topp-50 främsta ”Business professorn” i världen enligt twitter
– Rankad som en av Sveriges 100 bästa offentliga talare 2019