Anna Zetterberg

Om hjärnan på jobbet

Med energi och inlevelse berättar Anna Zetterberg hur vi, utifrån hur vi människor fungerar, kan få ut mer av oss själva och våra liv. Hon föreläser bland annat om hur man skapar ett vinnande arbetsklimat där människor blomstrar, utvecklas och vill bidra. Annas föreläsningar passar både där ni vill få upp arbetsglädjen, motivationen och lagandan, eller där ni har behov av att kunna jobba enklare och smartare, förebygga stress och skapa ett sunt och hållbart arbetsklimat i tider av förändring.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Hjärnan på jobbet
 • Starka tillsammans
 • Vad är arbetsglädje/motivation på riktigt?
 • Mer än hjärna! Jobba smart och må bra
 • Stressa hjärna! Gör stressen till en positiv kraft
 • Självledarskap – den nya nödvändiga kompetensen
 • Hållbart och smart arbetssätt - Om konsten att vara kreativ, produktiv och samtidigt må bra i en komplex och föränderlig värld
 • Hybrida arbetsförhållanden/Arbeta på distans
 • Robust samarbetskultur i en VUCA-world
 • Förändringens 5 fallgropar

Presentation

Sedan ca 25 år hjälper Anna Zetterberg organisationer att optimera sin potential. Hennes bidrag handlar om att skapa friska och starka organisationer där människor blomstrar och utvecklas i samklang med verksamhetens framgång. Hennes förmåga att inspirera och få med sig människor är värdefull vid implementering av förändringsarbete.

Med energi och inlevelse berättar Anna Zetterberg hur vi, utifrån hur vi människor fungerar, kan få ut mer av oss själva och våra liv. Hon föreläser bland annat om hur man skapar ett vinnande arbetsklimat där människor blomstrar, utvecklas och vill bidra. Annas föreläsningar passar både där ni vill få upp arbetsglädjen och motivationen, eller där ni har behov att kunna jobba enklare och smartare, förebygga stress och skapa ett sunt och hållbart arbetsklimat.

Anna är författare till böckerna ”Mer än hjärna! Jobba smart och må bra” samt ”Stressa hjärna – gör stressen till en positiv kraft”. Under den senaste perioden har hon haft ett längre uppdrag för Sveriges största företagshälsa. Här har hon fått stor inblick i vad som orsakar ohälsa och problem hos arbetsgivare i denna tid vi lever.

Vill ni få en kunskapshöjande kick som boostar motivation till förändring? Alltid anpassat efter målgrupp och med många konkreta tips och praktiska verktyg. Boka en skräddarsydd föreläsning med Anna Zetterberg utifrån ert behov om ”Hjärnan på jobbet” med olika inriktning; förändring, ledarskap, motivation, arbetsglädje, teamutveckling, stress och balans i livet.

Anna Zetterberg vänder sig till alla nivåer i organisationen. Välj ett generellt upplägg för blandade grupper eller ett anpassat och med riktat budskap till den homogena arbetsgruppen.

Stressa hjärna – gör stressen till en positiv kraft  (ca 1-1.5 h)
Stress är ett enormt hälsoproblem, men i grunden är vår stress energi som vi kan vända i positiv riktning.

Under denna föreläsning får deltagarna reflektera över sin egen stress i olika perspektiv. Utifrån hur den mänskliga hjärnan fungerar skapar Anna förståelse för vad stress är och utifrån det ger hon nycklar till att kontrollera och kanalisera den jobbrelaterade stressen så att den ger i stället för att ta kraft.

Vi tittar på utmaningarna med gränslösa arbetsförhållanden i kombination med höga ambitioner. Vi belyser hur vår stress påverkar varandra på en arbetsplats.

Vi går in på vikten av återhämtning, vad det är rent fysiologiskt och hur vi utifrån det kan säkerställa att vi ger oss själva den återhämtning vi behöver för att, inte bara prestera på topp, utan att må bra över tid.

Mer än hjärna! Jobba smart och må bra (ca 1–1.5 h)
I ”Jobba smart” får deltagarna lära sig att jobba med, och inte mot, den egen hjärnan. Förutom enkel men livsviktig hjärnkunskap får de verktyg för att arbeta enklare och smartare.

Föreläsningen vänder sig främst till människor som arbetar under gränslösa arbetsförhållanden och som ofta upplever frustration över att aldrig bli riktigt klara. Vi besvarar frågor såsom varför att göra-listor tenderar att växa in i oändligheten, och varför hjärnan inte alltid gör som vi vill.

Utifrån detta får deltagarna kunskap om hur de kan bli bättre på att leda sig själva i den tid vi lever.

Stress – your best friend (For managers)
Do you want to unlock your potential and boost your performance level?

Do you want to be more in control and feel better both during and after a day´s work?

A normal day at work You face the challenge of being strategic and on top of things, while simultaneously dealing with executive problems, participating in different meetings and coaching your team-members in their work. All of this in the middle of an accelerating flood of information that you also need to deal with.

Anna Zetterberg works as a consultant helping organizations and teams to optimize their performance. She will help you understand more about your most important tool at work – Your mind. She will give you tools to work with your brain instead of against it. And by learning more about your own stress, you can get in control over it and making it help you, instead of letting it mess your life up.

Work smarter, feel better!

Jobba hemma – En crash-course i självledarskap
Under denna föreläsning hjälper Anna Zetterberg oss att reda ut vad som krävs för att vi ska kunna optimera fördelarna av flexibla arbetssätt och distansarbete.

Ur innehållet:
– Grundläggande hjärnkunskap för att skapa förståelse för komplexiteten och utmaningarna vi står mitt uppe i.
– Råd om hur vi kan lägga upp vårt arbete på ett smart sätt så att vi skapar och behåller fokus och motivation och får jobbet gjort så att vi kan känna oss nöjda när vi sätter punkt för dagen.
– Om samarbete och kommunikation på distans, dels hur vi påverkas ur ett psykologiskt perspektiv, dels rent tekniskt och pedagogiskt om vad vi bör tänka på för att skapa bra digitala möten.
– Hur vi som olika individer kan tänka för att vi under gränslösa arbetsförhållanden inte bara presterar utan också mår bra och håller länge.

Denna föreläsning hjälper er att arbeta smartare, effektivare och mer hållbart. Boka gärna Anna för en anpassad utbildning på plats hos er!

Hybrida arbetsförhållanden (Arbeta på distans)
Vi arbetar alltmer digitalt och på distans från varandra. Detta antas vara effektivt men om vi inte skapar rätt förutsättningar riskerar vi en rad negativa konsekvenser såsom bristande engagemang och försämrad produktivitet, arbetsglädje och hälsa.

Hur kan vi skapa riktigt bra arbetsförhållanden utifrån ett digitaliserat arbetsliv där vi inte naturligt möts i vardagen?

Del av innehållet:
– Människans sociala behov, känsla av sammanhang och mening
– Effektiva team, arbetssätt, kommunikation samt relationer

Med rätt förutsättningar skapar vi friska hållbara arbetsplatser där människor presterar på topp, mår bra och håller länge.

Robust samarbetskultur i en VUCA-world*
Förändringarnas vindar blåser kraftigt omkring oss. Världen blir alltmer oförutsägbar, osäker, komplex och svår att förstå och förhålla sig till. Parallellt med detta går utvecklingen mot att vi arbetar digitalt och på distans från varandra där vi inte naturligt möts i vardagen. Behovet av att främja trygghet, tillit och goda relationer blir alltmer viktigt för att främja engagemang, arbetsglädje och hälsa.

Hur kan vi utifrån olika nivåer (organisation-grupp-individ) och roller (arbetsgivare, chef/ledare, respektive medarbetare) rusta oss och bygga upp motståndskraft (resilience) som hjälper oss att stå emot stress och oro så att vi kan prestera på topp, må bra och hålla länge?

Denna interaktiva föreläsning syftar till att främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö genom att stärka gruppens förmåga att kommunicera och samarbeta. deltagarna får kunskap om och förståelse för hur en robust samarbetskultur kan byggas.

Del av innehållet:
– Psykologisk trygghet, kommunikation, feedback, problemlösning, konflikthantering
– Strategier, åtgärder och verktyg som deltagarna kan använda direkt i sin vardag

*VUCA-world
Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity

Förändringens 5 fallgropar
Förmågan att leda förändring har skattats som den viktigaste ledarkompetensen framöver. Arbetslivet, tekniken och samhället i stort fortsätter utvecklas i allt snabbare takt och ställer ständigt nya krav på både företag och ledare för att klara morgondagens utmaningar.

En vanlig föreställning är att majoriteten av förändringsinitiativ misslyckas.

Denna föreläsning för chefer och förändringsledare utmanar den föreställningen och visar att möjligheten att lyckas tvärtom är ganska god, så länge man undviker de vanligaste fallgroparna.

Under föreläsningen förklaras hur man konkret bör agera för att lyckas med förändring. Du får först en övergripande genomgång av vad en förändringsledare behöver veta om förändring, med fokus på konkreta beteenden och på hur människor fungerar i förändring. De vanligaste fem fallgroparna, där många av missarna görs, beskrivs. Därefter presenteras en praktisk förklaringsmodell för förändringsledning.

Föreläsningen ger konkreta svar på frågor som:
–  Hur gör jag det tydligt för alla vad förändringen innebär?
– Hur kan jag möta olika reaktioner på ett konstruktivt sätt?
– Hur kan jag bedöma om min plan är realistisk?
– Hur får jag andra att ge nödvändigt stöd till min förändring?
– Hur säkrar jag att förändringen blir bestående?

__________________

Anna Zetterberg erbjuder skräddarsydda föreläsningar, seminarier och workshops utifrån syfte och målgrupp. Hon tar även uppdrag som möteskatalysator och konferencier.

Boka en föreläsning med Anna Zetterberg om stress, hjärnan, ledarskap, motivation och arbetsglädje på 031-780 32 35.

Nordea
Tele2
Papyrus
Schenker
Skatteverket
Lärocentrum
3M Svenska AB
Halmstad Näringsliv
Kristianstads kommun
Midroc Property Development

– Prestations- och motivationskonsult med inriktning på människan (hjärnan) i vår digitaliserade värld
– Utbildad i bättre arbetsmiljö BAM och systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
– Civilekonom med inriktning organisation
– Författare till ”Stressa hjärna” och ”Mer än hjärna! Jobba smartare och må bättre”

 • Vi är mycket nöjda med den föreläsning som Anna genomförde för oss. Hon förstärkte saker som gör att de stannar kvar. Både i form av konkret verktyg, men också kopplingen mellan hjärnan och hur vi agerar. Det som vi alla talar om och vet, befäste hon med kunskap om varför det är så. T ex att vår hjärna är konstruerad för snabba belöningar oavsett om det är check på minder komplexa uppgifter, i form av mat eller Netflix. Dessutom har hon ett sätt som går rätt genom rutan.

  • Åsa Höglund Ålund, Tullverket
 • Med en fantastisk lyhördhet till behoven/önskemålen, en flexibilitet i upplägget och en härlig energi i genomförandet gav Annas föreläsning ett stort intresse och engagemang kring frågorna effektivitet och energi. Den gav avdelningen precis det startskott för fortsatt arbete med dessa ämnen som vi eftersökte.

  • Anders Persson, Tele2
 • Anna bjuder på en sprudlande, inspirerande föreläsning, med många konkreta förslag som vi alla kan känna igen oss i. 340 personer gick därifrån med lärdomar och idéer om hur just de skulle ta kontroll över sin personliga effektivitet. Vi arbetar gärna med Anna igen och har du möjlighet - så lyssna på henne och lär!

  • Helene Tigerström, Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
 • Vill tacka för ett bra ordnat fortbildningstillfälle igår med Anna Zetterberg. På en enkät skulle jag skrivit full pott. Vilken kvinna! Otroligt bra!

  • Deltagare, Linköpings Universitet
 • Vi är mycket nöjda med den föreläsning som Anna genomförde för oss. Hon förstärkte saker som gör att de stannar kvar. Både i form av konkret verktyg, men också kopplingen mellan hjärnan och hur vi agerar. Det som vi alla talar om och vet, befäste hon med kunskap om varför det är så. T ex att vår hjärna är konstruerad för snabba belöningar oavsett om det är check på minder komplexa uppgifter, i form av mat eller Netflix. Dessutom har hon ett sätt som går rätt genom rutan.

  • Åsa Höglund Ålund, Tullverket
 • Med en fantastisk lyhördhet till behoven/önskemålen, en flexibilitet i upplägget och en härlig energi i genomförandet gav Annas föreläsning ett stort intresse och engagemang kring frågorna effektivitet och energi. Den gav avdelningen precis det startskott för fortsatt arbete med dessa ämnen som vi eftersökte.

  • Anders Persson, Tele2
 • Anna bjuder på en sprudlande, inspirerande föreläsning, med många konkreta förslag som vi alla kan känna igen oss i. 340 personer gick därifrån med lärdomar och idéer om hur just de skulle ta kontroll över sin personliga effektivitet. Vi arbetar gärna med Anna igen och har du möjlighet - så lyssna på henne och lär!

  • Helene Tigerström, Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
 • Vill tacka för ett bra ordnat fortbildningstillfälle igår med Anna Zetterberg. På en enkät skulle jag skrivit full pott. Vilken kvinna! Otroligt bra!

  • Deltagare, Linköpings Universitet
Close