Chris Sundqvist

Föreläsare om lönsamt ledarskap

Chris Sundqvist har lång erfarenhet som föreläsare och av konceptet ”lönsamt ledarskap” och nyttan av att matcha en person olik dig själv. Chris styrka är att som föreläsare på ett humoristiskt och lättsamt sätt förmedla insikter och tankenötter om hur du själv kommunicerar, men även hur ditt sätt att kommunicera påverkar andra, som inte tänker som du. Boka en föreläsning med Chris Sundqvist om ledarskap, arbetsglädje, kommunikation, team eller service.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Tänker inte alla som jag?! - För dig som samarbetar med eller leder någon som är olik dig själv.
 • Lönsamt ledarskap - För ledare som vill förstå och matcha dina medarbetares drivkrafter för att bättre nyttja deras potential och uppnå bättre lönsamhet.
 • Säljinsikt - matcha din kund.
 • Service – hur svårt kan det vara?

Presentation

Chris Sundqvist har lång erfarenhet som föreläsare och av konceptet ”lönsamt ledarskap” och nyttan av att matcha en person olik dig själv. Hon har en bakgrund som ekonom och storkundsäljare på bl a. IBM och WM-data, men har de senaste 6 åren arbetat med rekrytering, utveckling av ledare samt lednings- arbets- och säljgrupper.

Chris styrka är att på ett humoristiskt och lättsamt sätt förmedla insikter och tankenötter om hur du själv kommunicerar, men även hur ditt sätt att kommunicera påverkar andra, som inte tänker som du. Oavsett om du ska arbeta med eller leda andra kommer du att ha nytta av insikterna. Den fulla potentialen nås dock först när du även kan acceptera och matcha en annan person som är olik dig. Som ledare får du även här insikt om människors olika drivkrafter och den potential som frigörs när vi blir matchade på rätt sätt – motivation, engagemang, lust, handlingskraft är bara några av de positiva resultaten.

Chris Sundqvists framträdanden ger publiken en insikt om sitt sätt att kommunicera och förståelse för hur andra, som inte tänker som jag själv, kommunicerar. Acceptans, arbetsglädje och styrka står i centrum.

TÄNKER INTE ALLA SOM JAG?! – att förstå varandra bättre
För dig som samarbetar med eller leder någon som är olik dig själv.

En föreläsning som ger ökade insikter om de egna drivkrafterna och kommunikationsmönstren. Något som också ger större förståelse och ökad medvetenhet om vikten av att ”matcha” en annan person, t ex genom tempo, bekräftelse, tid för reflektion, saklighet och noggrannhet.

Öka samarbetet genom att acceptera olikheter och få alla i organisationen att bidra och prestera. Boka en givande föreläsning som garanterat lämnar insikter!

LÖNSAMT LEDARSKAP – att nyttja potentialen hos medarbetarna
För ledare som inte bara vill förstå sitt eget sätt att kommunicera utan även förstå hur medarbetarna påverkas av ledarens drivkrafter och sätt att kommunicera. Du får konkreta tips om hur du som ledare kan matcha dina medarbetares drivkrafter för att öka motivation och produktivitet. Engagemang, lust, handlingskraft, arbetsglädje är bara några av de positiva resultat du som ledare kan uppnå genom att matcha dina medarbetare. Ta chansen och boka en lukrativ föreläsning i självinsikt och ledarskap.

Föreläsningen passar utmärkt även för alla som är ledare utan att ha en chefstitel.

SÄLJINSIKT – att matcha din kund och skapa trovärdighet
För dig som har en säljande roll, eller är försäljningsansvarig. Föreläsningen är inriktad på att utifrån säljarens egna kommunikationssätt identifiera kundernas drivkrafter. Genom att matcha drivkrafterna skapar du större förtroende, får en mer effektiv säljprocess och nöjdare kunder. Vi titta på hur matchningen kan se ut i de olika stadierna av en säljcykel, från första mötet, offert till avslut och uppföljning. Den här föreläsningen är ett komplement till annan säljmetodik och fungerar utmärkt som smörjmedel i säljcykeln. Anpassa din kundkommunikation för att underlätta ett beslut, skapa en långsiktig kundrelation, öka förtroendet och sälj mer!

SERVICE – ska det vara så svårt?
För er som arbetar i en servicefunktion eller i en organisation som behöver bli mer serviceinriktad. Vi utgår från medarbetarnas egna drivkrafter och sätt att kommunicera när vi tittar på olika sätt att bemöta och matcha – service är ju i högsta grad personlig. Utifrån de egna styrkorna och drivkrafterna hitta, möta och överträffa kundens förväntningar. I vissa fall är kunden tydlig medans i andra fall begär kunden ingenting, vad är då rätt nivå? Hur vi kan skapa ”halleluja moments” för både medarbetare och kunder men även hur vi kan integrera merförsäljning som en naturlig del i servicebemötandet.

SEB
ACO
SAAB
Bonnier
Unionen
4 AP-fonden
Volvo Trucks
Birka Cruises
Nordea Finans
Haninge Kommun
Danderyds sjukhus
Karlskoga Energi & Miljö
Näringslivskontoret Sundsvall

– Certifierad i PULS DISC-analys samt Extended DISC
– Författare till två böcker: Tänker inte alla som jag?! samt Hur svårt kan det vara att förstå varandra?
– Ekonom, storkundsäljare och säljchef
– Konsult, föreläsare och serieentreprenör sedan 2003

 • Vi fick inblick hur jag bäst matchar/möter en arbetskollega. Inte så konstigt att vi missförstår varandra eller talar förbi varandra med tanke på hur olika vi trots allt är.

  • Ingrid Krona, Primärvårdschef i Gensta
 • Chris föreläsning, som sedan ledde till ett fortsatt arbete med alla personl på Birka Cruises, har varit en ovärderlig hjälp att skapa en arbetsplats med avsevärt bättre stämning som karaktäriseras av respekt och förståelse för varandras olikheter.

  • Wiveka Burgaz, VD på Birka Cruises
 • Chris föreläsning gjorde starkt intryck på mig och mina medarbetare. Vi fick bättre insikt om både oss själva och våra kollegor, vilket underlättade samarbete och stärkte teamkänslan!

  • Anna Leo, Head of CRM & Customer Insight, Vodafone
 • Din föreläsning var mycket uppskattad, givande och lärorikt. Det var lätt att ta till sig, mycket bra!

  • Malchaz Mikadze, Bygglovschef, Haninge kommun
 • Vi fick inblick hur jag bäst matchar/möter en arbetskollega. Inte så konstigt att vi missförstår varandra eller talar förbi varandra med tanke på hur olika vi trots allt är.

  • Ingrid Krona, Primärvårdschef i Gensta
 • Chris föreläsning, som sedan ledde till ett fortsatt arbete med alla personl på Birka Cruises, har varit en ovärderlig hjälp att skapa en arbetsplats med avsevärt bättre stämning som karaktäriseras av respekt och förståelse för varandras olikheter.

  • Wiveka Burgaz, VD på Birka Cruises
 • Chris föreläsning gjorde starkt intryck på mig och mina medarbetare. Vi fick bättre insikt om både oss själva och våra kollegor, vilket underlättade samarbete och stärkte teamkänslan!

  • Anna Leo, Head of CRM & Customer Insight, Vodafone
 • Din föreläsning var mycket uppskattad, givande och lärorikt. Det var lätt att ta till sig, mycket bra!

  • Malchaz Mikadze, Bygglovschef, Haninge kommun
Close