Gunilla Östberg

Expert på hållbara affärer

Gunilla Östberg är konsult i hållbar företagsutveckling och författare till boken Hållbara Affärer. Med stor kunskap och 30 års erfarenhet, som bla affärsområdeschef för AGA och vice VD för Keolis, visar hon vägen för hur företag kan ställa om till att bli långsiktigt hållbara på ett sätt som skapar maximal affärsnytta. Hållbara företag är framtidens företag - och föreläsare Gunilla Östberg vet hur ni ökar konkurrenskraften genom hållbarhet i praktiken: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Hållbara företag är framtidens företag. De är mer lönsamma och konkurrenskraftiga, och attraherar alla sina intressenter.
 • Omställningen i samhället skapar århundradets affärsmöjlighet. Nya hållbara affärsmodeller växer fram.
 • Vad handlar hållbarhet om i praktiken för företag: ekologiskt, socialt och ekonomiskt?
 • Hur man praktiskt går tillväga för att ställa om företag till att bli långsiktigt hållbara? Många goda exempel på företag som kommit långt i den hållbara utvecklingen.
 • Digitalisering som ett kraftfullt verktyg för hållbar utveckling. Och hur digitalisering och hållbar utveckling, med rätt affärsstrategi och affärsmodell, utgör en stor potential för företag.

Presentation

Hållbara företag är framtidens företag, de är mer lönsamma och mer konkurrenskraftiga än andra företag – det visar praktisk erfarenhet, forskning och studier. Hållbar utveckling är också århundradets affärsmöjlighet och de företag som ställer om tidigt har mycket att vinna. Gunilla Östberg vill sprida kunskapen om att man kan göra gott för världen och samtidigt stärka företagens resultat och position på marknaden, som t.ex. ökad lönsamhet, attrahera duktiga medarbetare, stärka varumärket, attrahera investerare och minskad riskexponering.

Gunilla Östberg delar med sig av erfarenheter och lärdomar från sina drygt 30 år i arbetslivet. Hon är civilingenjör och teknisk licentiat och har gått från forskning och utveckling till en kommersiellt inriktad företagsledare inom den industriella sektorn. Gunilla Östberg har bl.a. arbetat som affärsområdeschef på AGA, varit VD för ett par utvecklingsbolag, vice VD på Keolis, samt suttit i ett flertal styrelser. Hon har arbetat inom ett flertal branscher som processindustrin, energi- och transportsektorn, och där hennes fokus legat på att skapa konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet baserat på långsiktig hållbarhet; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Sedan 2009 arbetar Gunilla Östberg som egen konsult i hållbar utveckling där hon hjälper företag och städer att ställa om i en hållbar riktning. Som exempel kan nämnas ett uppdrag att skapa affärskoncept för hur ett energibolag kan hjälpa städer att ställa om ur klimatsynpunkt, samt att genomföra det i praktiken i fyra europeiska städer. Gunilla har ofta fungerat som en brygga mellan vetenskap, forskning och det kommersiella affärslivet.

Boka en inspirerande föreläsning med Gunilla Östberg på teman kring hållbara företag, omställning, klimat, Agenda 2030, CSR och hållbar utveckling.

Rise
Michaël Berglund AB
Orcla Confectionary & Snacks
Sprit- och vinleverantörerna
Södertälje Science Week
SIQ
Paper province

– Författare och initiativtagare till boken Hållbara Affärer – så ökar du företagets lönsamhet och konkurrenskraft
– Konsult i hållbar företagsutveckling sedan 2009, drivit projekt med fokus på att ställa om både företag och städer, bl a Uppsala, Berlin och Amsterdam.
– 30 år erfarenhet från ledande positioner inom den industriella sektorn, med fokus på hållbart värdeskapande. Bl a som vvd och försäljningsdirektör i Keolis, vd för ett par utvecklingsbolag, affärsområdeschef på AGA Gas samt erfarenhet av styrelsearbete
– Driver en blogg i hållbar livsstil för konsumenter: www.forasustainableworld.com

 • Idag kör jag ett seminarium på uppdrag av Paper Province med bland annat Gunilla Östberg som lysande talare kring varför det är lönsamt med hållbarhet.

  • Malin Thorsén, vd Bright Planet
 • Idag kör jag ett seminarium på uppdrag av Paper Province med bland annat Gunilla Östberg som lysande talare kring varför det är lönsamt med hållbarhet.

  • Malin Thorsén, vd Bright Planet
Close