Malin Rapp

Ledarutvecklare och motivationsexpert

Hur vi kan öka vår motivation och förmåga att leda oss själva till ett välmående som ger resultat? Med akademisk bakgrund inom hjärn- och lyckoforskning grundar sig Malin Rapps föreläsningar alltid i vetenskapligt beprövade metoder. Med stor energi, glädje och fakta ger hon dig insikter för att ta vara på din och omgivningens fulla potential. Hur hittar vi energi i distansarbete just nu? Boka en föreläsning med ledarutvecklaren Malin Rapp om motivation, självledarskap, och arbetsglädje!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Energiboosta ditt team
 • Modigt självledarskap i tider av förändring
 • Led dig själv till ett välmående som ger resultat
 • Hybrida arbetssätt - Hur leder och samarbetar vi?
 • Styrkebaserad feedback för att driva välmående team
 • Nya perspektiv på ledarskap, kultur och värderingar
 • Led dig själv och andra i en komplex och föränderlig tid
 • Elevens motivation - Lärarens ledarskap

Presentation

Malin Rapp är ledarutvecklare med fokus på Growth mindset och expert inom motivationsforskning. Hon inspirerar oss till att fortsätta behålla glädje och energi genom tuffa omständigheter och utmanade restriktioner. Det är många som upplever att det börjar bli motigt, motivationen sviktar och vår inre kritiker drar snarare ner oss än upp när vi som mest behöver det.

Med sin akademiska bakgrund inom kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och beteende förändring ger Malin Rapp tankeväckande perspektiv på hur vi bättre kan leda oss själva och varandra för att skapa ett välmående som ger resultat, även när det är som svårast. Det handlar om kopplingen mellan vår 50 000-åriga hjärna och hur vi tänker, känner och agerar idag. Med en förståelse för vad det innebär kan vi välja att känna och tänka annorlunda. Det förändrar och utvecklar hjärnan vilket gör att vi ökar vårt självledarskap, samarbete, välmående och vi känner mer glädje och engagemang.

Malin Rapp leder utbildningar på Handelshögskolan i Stockholm och har föreläst på Harvard. Tillsammans med forskare från Karolinska Institutet har hon tagit fram mätbara resultat på metoder och insatser kopplat till välmående och motivation. Malins förmåga att på ett inspirerande sätt dela med sig av konkreta verktyg ger henne ständigt återkommande kunder som Storytel, Spotify, Ericsson och Mastercard likväl som expertuppdrag i TV om hjärn- & lyckoforskning.

Malin levde under flera år som professionell extremsportare och har vunnit VM i snowkite. Hon var samtidigt landslagsåkare i wakeboard tills den dag hon under VM i Filippinerna störtade in i vattenväggen med huvudet före och sportkarriären tog ett abrupt slut och livet behövde få en annan mening.

Boka Malin Rapp som talare och få en föreläsning du aldrig glömmer. Rappt, roligt och med vetenskaplig grund. Utsedd till Årets Talare 2023.

Energiboosta ditt team
Det är viktigt att stärka hela teamet och arbetskulturen när man tvingas in i stora och osäkra förändringsprocesser. Pandemin har medfört många arbetsrelaterade förändringar, och det är extra viktigt att stärka och stötta varandra genom detta. Det handlar om att hitta sätt att hylla allas insatser, fira gemensamma mål, uppmuntra självledarskapet och fokusera på varje gruppmedlems styrkor.

Den här populära föreläsningen ger perspektiv på hur man kan organisera sig bättre som ett team och få mer energi när man arbetar tillsammans. Deltagarna får användbara verktyg och insikter som ökar deras energinivåer och engagemang.

Modigt självledarskap i tider av förändring
Som vi ser, så förändras samhället snabbt så väl ekonomiskt som teknologiskt. Många ställer sig frågande till hur det ska gå. En del får en mer belastad arbetssituation när personalstyrkan krymper vid varsel, andra känner sig hotade av den snabba AI-utvecklingen. En sak vet vi – att det är helt avgörande att vi själva förändras och anpassar oss till vår nya verklighet för att behålla vår relevans, må bra och bemästra osäkra tider.

Det som särskiljer individer och grupper som har god förmåga att hantera oförutsedda förändringar från andra är att de har ett modigt och lärande förhållningssätt. I tider som dessa då medarbetarnas motivation till förändring är avgörande, bör en företagskultur vara präglad av tillit och mod för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling snarare än stagnation i förändringens tider.

Led dig själv till ett välmående som ger resultat
I utmanande tider är det lätt att tappa motivation. Denna föreläsning inspirerar dig att hålla din energi uppe, skapa flow och fortsätta framåt. Det handlar inte om att fokusera på prestation eller välbefinnande. Vi kan och bör fokusera på både prestation och känna oss lyckliga på jobbet.

Hybrida arbetssätt – Hur leder och samarbetar vi?
Hur kan vi som organisation leva upp till våra värderingar och stärka vår kultur när våra anställda arbetar på olika ställen? Hybridarbete handlar om att ge anställda flexibilitet och autonomi att själva bestämma hur och vart de vill jobba. Som ledare är det viktigt att förstärka kommunikationen, ställa tydliga förväntningar och fokusera på tillit och inkludering när man leder en hybrid arbetsplats.

Styrkebaserad feedback för att driva välmående team
Välmående och engagerade team bygger inte på sina svagheter, det bygger på sina styrkor och vad de redan gör bra och tar det till nästa nivå. Föreläsningen ger insikter och verktyg för att stärka en styrkebaserad feedback kultur.

Nya perspektiv på ledarskap, kultur och värderingar
Gamla idéer om kultur och ledarskap har lämnat endast 15% av de anställda som är engagerade i sitt arbete. Upptäck varför kultur och tankesätt är viktiga för att skapa en hållbar och engagerande förmåga att leda sig själv och andra.

Led dig själv och andra i en komplex och föränderlig tid
Vad händer i vår omvärld och hur behöver vi utveckla vår kultur och förmåga att leda oss själva till ett välmående som ger resultat? Hur skapar vi ledare och en kultur som bidrar till långsiktig motivation och hållbarhet för individ och organisation? Hur hänger kultur och självledarskap ihop med välmående och framgång? Med 10 års erfarenhet av organisation- och ledarskapsutveckling samt en tydlig utgångspunkt i forskning kring motivation, ledarskap och neurovetenskap presenterar Malin Rapp perspektiv för hur vi bygger en kultur som stärker och aktiverar företagets strategi och mål. Deltagarna får verktyg till att optimera välmående, ständigt växande och trivsel på jobbet. Samt insikter och förståelse kring hur du kan växa med förändringen istället för att tvingas in i den. Föreläsningen garanterar dig energi, inspiration och engagemang för att vilja utvecklas, tillsammans!

I osäkra tider av förändring är självledarskap avgörande
Världen har skakat om oss, kastat in oss i nya vanor och rutiner. Visst har vi anpassat oss till det “nya normala” och allt vad det innebär, men har vi fått de rätta verktygen som krävs för att fortsätta må bra och bibehålla energin och kulturen?

Föreläsningen ger tankeväckande och viktiga perspektiv som får oss att inse att vi kan göra mycket mer åt vår situation, vårt mående och drivkraft än vi tror. De största hindret är de vi sätter upp för oss själva. Alla sitter vi fast i deadlines, saker upp över öronen och motivationen sviktar i hektiska tider. Att ta ansvar över sitt mående, sitt driv och proaktivtet är avgörande så väl för dig, som människorna omkring dig.

Den omoderna hjärnan har lämnat oss med ett stress-system som i utmanande tider riskerar att stärk vårt tunnelseende, stress och grubblerier. Men det är också tack vare vår omoderna hjärna som vi har en förmågan att hantera förändring, se möjligheterna och hitta energin när vi som mest behöver det, bara vi vet hur. Med en tydlig utgångspunkt i forskning om neurovetenskap och positiv psykologi ger Malin dig de avgörande insikter och förhållningssätt om hur vi människor fungerar och kan ta större ansvar att leda oss själva och varandra i en tid av förändring. Hur du hittar glädjen och nyfikenheten att fortsätta utvecklas, må bra och behålla riktning framåt.

Välmående som ger Resultat- nycklar för att nå full potential och för att må bra och prestera på lång sikt
Har motivation och meningsfullhet ett samband?

Revolutionera dina föreställningar om vad du tror är möjligt. Vad särskiljer de som möter en motgång och ger upp från de som möter samma motgång, lär sig och stärks av den? Vilket tankesätt har gång på gång särskiljt de som förverkligar sin potential, hittar sin väg framåt och når hela vägen? Hög eller låg självkänsla säger självhjälpsrörelsen, men forskning visar något helt annat.

Under föreläsningen utmanar Malin vårt tankesätt vi har om oss själva, vad som motiverar oss och hur det formar vårt välmående och resultat över tid. Som föreläsare brinner Malin för att slå hål på myter om vad som gör oss lyckliga. Istället presenterar hon på ett upplevelsebaserat och interaktivt sätt vad forskningen idag vet. Hon ger dig nyckeln till det mindset du behöver för att ta vara på din och omgivningens fulla potential för att må bra och prestera på lång sikt – ett välmående som ger resultat

Elevens motivation – Lärarens ledarskap-  hur du på bästa sätt kan motivera elever och väcka deras lust till lärande.Utmana dina föreställningar om vad som är möjligt!

Världen är ny – Är lärandet det? Spelplanen har förändrats, världen blir allt mer sammankopplad, komplex, snabbföränderlig och oförutsägbar. Vilka kunskaper behöver eleven för ett värdeskapande och välmående liv i ett samhälle där allt mer ansvar ligger på individen och där överblick och kontroll är omöjligt? En hållbar skola där både elever och lärare utvecklas och känner motivation och glädje är byggd kring våra mänskliga behov och lärandets psykologi – inte endast kunskapsmålen.

Forskningen om välmående, motivation och lärandepsykologi har kommit långt de senaste 20 åren. Föreläsning tar skolpersonal från att veta till att göra genom att fokusera på konkreta metoder inom pedagogiskt ledarskap. Forskningsinsikter, perspektiv och verktyg som främjar elevers välmående, motivation och studieresultat samt utvecklar just de förmågor som elever behöver för att klara livet efter skolan.

Malin Rapp är medgrundare av Bättre Skolor. Sedan 2013 har hon lett satsningen “Välmående ger resultat” som är Sveriges största initiativ för implementering av hjärn- och motivationsforskning i svensk skola. Som medgrundare till den digitala satsningen Growingminds.se erbjuder hon tillsammans med Sveriges främsta forskare och utbildare användbara forskningsinsikter i form av filmer, animationer, artiklar och infographics för att nå ut med kunskapen till vuxna i deras föräldraskap och ledare som arbetar med barn och ungdomar.

Malin Rapp anpassar alltid sitt material med utgångspunkt från positiv psykologi och lyckoforskning. Hon utgår från ämnena motivation, självledarskap, lycka, arbetsglädje, självkänsla och ledarskap.

Spotify
Harvard University
Storytel
Vinnova
Lindex
Mastercard
H&M
Coop
Ericsson
Stockholm Stad
Swedbank
3Academy
Volvo
Båtmässan
Aibel
UF
SF
SVT
Bohusläns turismnätverk

– Utbildare på Handelshögskolan i Stockholm
– Expert i TV4:s morgonsoffa
– Lyckoexpert i serien Matlycka av Arla
– Professionell extremsportare i kitesurfing, snowkite och wakeboard
– Certifierad snowkite- och kiteinstruktör

 • Malin var en oerhört inspirerande föreläsare som med både kunskap och hjärta lärde oss mer om teambuilding och hur vi kan skapa ännu bättre gemenskap och förtroende för varandra i gruppen. Malin lyckades med att sätta en agenda som både var lyhörd för våra behov men som också utmanade och fick oss att tänka i nya banor, vilket var väldigt uppskattat. Hennes förmåga att dela med sig av både akademisk och egna erfarenheter satte också en personlig prägel på föreläsningen och gjorde den ännu mer inspirerande. Jag kan varmt rekommendera Malin som föreläsare.

  • Anna Gedda, Hållbarhetschef H&M
 • Malin var mycket lyhörd och kunde anpassa sin föreläsning utifrån våra behov, vilket resulterade i en bra balans mellan inspiration kring forskningen om hur vi människor fungerar och vad vi kan ta med oss i vårt ledarskap i vardagen. Det var mycket energi i rummet!

  • Anette von Troil, Kommunikationsansvarig Coop
 • Malin hade en pricksäker förmåga att fånga precis det som vi behövde och skapade en kraftfull energi. Hon pendlade mellan både högt och lågt men satte konstant människan i fokus, vilket gjorde varje stund med Malin värdeskapande och lättapplicerat i ens egen verklighet. Dessutom utmanade hon oss på ett inspirerande sätt att våga utmana oss själva i redan ingångna mönster.

  • Tove Sörberg, Kompetensutvecklare - 3Academy
 • Region Halland har anlitat Malin vid flera tillfällen under 2014-2016 och vi har bara positiva erfarenheter. Malin har en unik förmåga att inspirera sin publik och i hennes uppdrag för Region Halland har hon mött lärare från alla skolformer (förskola till gymnasieskola). Hon har en god fingertoppskänsla och förmåga att fånga in behovet hos åhörarna och forma sina föreläsningar efter det.

  • Camilla Person, Folkhälsoutvecklare Region Halland
 • Malin var en oerhört inspirerande föreläsare som med både kunskap och hjärta lärde oss mer om teambuilding och hur vi kan skapa ännu bättre gemenskap och förtroende för varandra i gruppen. Malin lyckades med att sätta en agenda som både var lyhörd för våra behov men som också utmanade och fick oss att tänka i nya banor, vilket var väldigt uppskattat. Hennes förmåga att dela med sig av både akademisk och egna erfarenheter satte också en personlig prägel på föreläsningen och gjorde den ännu mer inspirerande. Jag kan varmt rekommendera Malin som föreläsare.

  • Anna Gedda, Hållbarhetschef H&M
 • Malin var mycket lyhörd och kunde anpassa sin föreläsning utifrån våra behov, vilket resulterade i en bra balans mellan inspiration kring forskningen om hur vi människor fungerar och vad vi kan ta med oss i vårt ledarskap i vardagen. Det var mycket energi i rummet!

  • Anette von Troil, Kommunikationsansvarig Coop
 • Malin hade en pricksäker förmåga att fånga precis det som vi behövde och skapade en kraftfull energi. Hon pendlade mellan både högt och lågt men satte konstant människan i fokus, vilket gjorde varje stund med Malin värdeskapande och lättapplicerat i ens egen verklighet. Dessutom utmanade hon oss på ett inspirerande sätt att våga utmana oss själva i redan ingångna mönster.

  • Tove Sörberg, Kompetensutvecklare - 3Academy
 • Region Halland har anlitat Malin vid flera tillfällen under 2014-2016 och vi har bara positiva erfarenheter. Malin har en unik förmåga att inspirera sin publik och i hennes uppdrag för Region Halland har hon mött lärare från alla skolformer (förskola till gymnasieskola). Hon har en god fingertoppskänsla och förmåga att fånga in behovet hos åhörarna och forma sina föreläsningar efter det.

  • Camilla Person, Folkhälsoutvecklare Region Halland
Close