Mariah ben Salem

Att leda i osäkerhet

Mariah ben Salem är VD för Drivhuset Göteborg och metodansvarig för Drivhuset Norden. Aktuell med boken "Vadå agilt? - En handbok för hur du gör i praktiken" samt "Tookig - att leda i osäkerhet" som ger unika perspektiv på varför utvecklings- och innovationsprojekt ofta misslyckas och hur du kan undvika det. Mariah har även varit nominerad till Årets Framtida Kvinnliga Ledare. Som föreläsare talar hon om förändring, ledarskap och hur man får människor att växa med sina idéer. Även moderator.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Världen har blivit tookig - Att leda andra genom osäkerhet
 • Vadå agilt? - En handbok för hur du gör i praktiken
 • Entreprenörsanda – eller hur man får människor att växa
 • Från idé till egen verksamhet
 • Moderator

Presentation

Mariah ben Salem Dynehäll är VD för Stiftelsen Drivhuset Göteborg och metodansvarig för Drivhuset Norden. Hon har arbetat i mer än nitton år med att inspirera till entreprenörsanda och företagsamhet. Hon har många års erfarenhet av att coacha människor från idé till ­hållbar affärsmodell. Mariah är också engagerad i ett flertal styrelseuppdrag och har varit nominerad till Årets Framtida Kvinnliga Ledare.

Vi lever i en komplex värld med mycket osäkerhet. Ändå har vi svårt att förhålla oss till osäkerhet i arbetslivet och ledarskapet har halkat efter. Vi fortsätter leda projekt som om processer är förutsägbara. Tillsammans med Leif Denti, doktor i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet, har Mariah ben Salem Dynehäll skrivit boken ”Tookig – att leda i osäkerhet”. Glöm bilden av chefen som hjälte – allvetaren som kan peka ut en tydlig riktning. Framtidens innovationssamhälle kräver i stället chefer med en stor portion ödmjukhet, förmåga att ompröva idéer och inte minst kunna omvandla osäkerhet till kreativitet.

I den uppföljande boken ”Vadå agilt? – En handbok för hur du gör i praktiken” får du en konkret bild av det agila arbetssättet och en tydlig struktur som du kan följa för att implementera det i verksamheten, i ett projekt eller i en process. Författarna delar med sig av sina erfarenheter och tips, som bygger på såväl forskning som decennier av praktisk erfarenhet av att leda människor i agila processer. Boken – och föreläsningen –  vänder sig till dig som ska arbeta i en agil process eller har till uppgift att leda, styra och följa upp ett agilt projekt. Det kan vara verksamheter inom näringsliv eller offentlig och idéburen sektor, du kan vara chef, ledare, projektledare och innovationsledare, men även medlem i team som ska utveckla nya lösningar genom ett agilt arbetssätt

Mariah ben Salem Dynehäll anlitas ofta som moderator och föreläsare inom ämnen som förändring, innovation och ledarskap – för alla typer av organisationer.

VÄRLDEN HAR BLIVIT TOKIG – Att leda andra genom osäkerhet
Mariah ben Salem Dynehäll, VD Drivhuset Göteborg berättar om TOOKIGT ledarskap och ger unika perspektiv på varför utvecklings- och innovationsprojekt ofta misslyckas och hur du kan undvika det. Du får också en bättre förståelse för vilka fallgropar du behöver se uppför och ger dig bättre förutsättningar för att se och hantera risker.

Vadå tookig? Drivhuset har, tillsammans med fil. Dr Leif Denti från Göteborgs universitet, utvecklat en ny ledarskapsmetod baserad på såväl decenniers praktiska erfarenheter som på forskning kring innovation, ledarskap, motivation och pedagogik. Ledarskapsmetoden är till hjälp i kontexter som är:

Tvetydig – Svårt att veta vad som är god respektive mindre god information. Svårt att veta vad som är sant, vad som är fakta och därmed vad som skulle kunna ingå i en bra lösning.
Obekväm – Förändringen är konstant. Vi får sällan en chans att vila utan behöver ständigt vara på tårna.
Omvälvande – Nya händelser och ny information som kommer fram gör att man snabbt behöver tänka om och vända på en femöring.
Komplex – Svårt att skaffa sig en överblick. Många delar kan hänga samman på ett svåröverskådligt sätt. Orsakssambanden i vad som påverkar vad är oklara.
Instabil – Svårt att fastställa vilka trender, attityder och beteenden som kommer att finnas kvar imorgon. Svårt att bestämma vad man ska prioritera på längre sikt.
Gåtfull – Framtiden är nyckfull. Helt oväntade tekniksprång, lagstiftningar, globala konkurrenter eller andra makrohändelser kan komma in från sidan och dra undan mattan.

Exempel på tookiga kontexter är till exempel innovationsprocesser, utvecklingsprocesser kopplade till stora samhällsutmaningar eller den osäkra resan för den enskilde, som vill ta en idé från något relativt otydligt till ett konkret och värdefullt för någon annan på en marknad eller i samhället.

Tookiga projekt präglas av oförutsägbarhet och att mål och handlingsplaner ibland behöver ändras. Detta i sig bidrar till osäkerhet hos de som arbetar i projektet. Under senare år har verksamheter i både näringslivet och i offentlig sektor delvis anpassat sitt arbetssätt genom att införa agila metoder, men trots det är det många utvecklings- och innovationsprojekt som misslyckas.

Mariah menar att den pusselbit som saknas är ledarskapet. När osäkerheten ökar reagerar människor, inklusive ledare, instinktivt med att försöka skapa kontroll genom att försöka etablera tydliga, förutsägbara, kända, linjära processer. Istället för att hantera och använda osäkerhet, försöker man minimera den genom att påföra ökad struktur. Kort sagt leder man människor som om processen ändå vore förutsägbar trots att den inte är det. Många leder den här typen av projekt som om uppgiften är att skriva en affärsplan, när det i själva verket handlar om att uppfinna en ny affärsmodell.

Att leda tookiga projekt innebär att du seglar ut på havet utan karta. Du befinner dig på okända vatten där ingen annan seglat förut. Du behöver ett ledarskap som hjälper dig att navigera trots betydande osäkerhet. Du behöver leda tookigt!

VADÅ AGILT?
Vadå agilt? är en fråga som många i såväl näringsliv som offentlig sektor ställer sig. Begreppet agilt är diffust och kan vara svårt att koppla till hur en organisation ska jobba. Samtidigt har det blivit alltmer vanligt att arbeta agilt när man ska utveckla nya tjänster, varor eller arbetssätt.

Här får du en konkret bild av det agila arbetssättet och en tydlig struktur som du kan följa för att implementera det i verksamheten, i ett projekt eller i en process. Föreläsaren delar med sig av sina erfarenheter och tips, som bygger på såväl forskning som decennier av praktisk erfarenhet av att leda människor i agila processer.
Föreläsningen vänder sig till dig som ska arbeta i en agil process eller har till uppgift att leda, styra och följa upp ett agilt projekt. Det kan vara verksamheter inom näringsliv eller offentlig och idéburen sektor, du kan vara chef, ledare, projektledare och innovationsledare, men även medlem i team som ska utveckla nya lösningar genom ett agilt arbetssätt.

Boka Mariah ben Salem Dynehäll som moderator eller för en föreläsning om ledarskap eller entreprenörskap i en föränderlig värld!

Ålands landskapsregering
Trollhättan Energi
Malmö Stad
Sahlgrenska Science park
IT-universitetet
SEB
Ung Företagsamhet
Tillväxtverket

VD Drivhuset Göteborg och metodansvarig Drivhuset Norden
Författare till flera böcker
Eget företag
Nominerad till Årets kvinnliga Ledare
Styrelseuppdrag i bla Stiftelsen Entreprenörskap
Panelmedlem för Connect Väst språngbrädor
Juryuppdrag inom Venture cup och Innovationrace

 • Ville först och främst tacka för en supergivande förmiddag, både jag och min kollega tyckte väldigt mycket om upplägget och den första delen av kursen och vi ser fram emot del två nästa vecka! Sen ville jag även höra med er om det skulle finnas någon möjlighet för er att kanske komma och köra kursen för hela vårt företag? Vi tror att det finns många hos oss som skulle uppskatta och lära sig av denna kurs, även om alla inte arbetar som ledare, då vi på vårt företag vill arbeta agilt och de flesta av våra projekt börjar mer målsökande och därmed innehåller mycket osäkerheter som vi såklart försöker tackla tillsammans.

  • Kursdeltagare, Tookigt ledarskap
 • Ville först och främst tacka för en supergivande förmiddag, både jag och min kollega tyckte väldigt mycket om upplägget och den första delen av kursen och vi ser fram emot del två nästa vecka! Sen ville jag även höra med er om det skulle finnas någon möjlighet för er att kanske komma och köra kursen för hela vårt företag? Vi tror att det finns många hos oss som skulle uppskatta och lära sig av denna kurs, även om alla inte arbetar som ledare, då vi på vårt företag vill arbeta agilt och de flesta av våra projekt börjar mer målsökande och därmed innehåller mycket osäkerheter som vi såklart försöker tackla tillsammans.

  • Kursdeltagare, Tookigt ledarskap
Close