Nina Rung

Kriminolog och genusvetare

Sexualbrott, könsnormer och våld i nära relation. Föreläsare Nina Rung har 18 års erfarenhet från arbetet med våld och sexualiserat våld, de sista åren inom Polisen utredde hon brott mot barn. Nina är en av grundarna till Huskurage och en stark röst i #metoo-debatten. Hon har tilldelats Årets Madeleine Leijonhufvud-pris och utsetts till svensk barnrättsexpert inom EU-projektet Judex+. Skolor, kommuner och företag - boka en viktig föreläsning med Nina Rung här!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Normer, övergrepp och våld
 • Vad #metoo lärt oss och vad vi kan göra nu
 • Jämställdhet - en motvikt till våld
 • Pornografi, sexkonsumtion och sexuella övergrepp
 • Barn, ungdomar och internet - sexuell utsatthet på nätet
 • Om sexualbrott, dess konsekvenser och rättsprocessen
 • Våld i nära relationer
 • Moderator

Presentation

Nina Rung är utbildad kriminolog och genusvetare med mångårig erfarenhet av normarbete och prevention kopplat till våld och sexualbrott. Under flera år arbetade hon inom kvinnojoursrörelsen där hon föreläste för unga och professionella om sexualiserat våld. De senaste åren har Nina Rung utrett grovt våld i nära relation, samt våld och sexualiserat våld mot barn inom Stockholmspolisen – men har nu lämnat polisen för att arbeta förebyggande genom bland annat föreläsningar.

Nina Rung är en stark röst och debattör kring ämnen som #metoo, sexualbrott, prevention och bemötande. Tillsammans med Peter Svensson har hon grundat föreningen Huskurage för att få fler att agera vid oro för hot, våld eller övergrepp i hemmet. Nina har tilldelats Årets Madeleine Leijonhufvud-pris för sina insatser med att sprida kunskap kring sexuellt våld och driva opinion för en ny sexualbrottslagstiftning. Hon har även utsetts till svensk barnrättsexpert inom EU-projektet Judex+ som syftar till implementering av ett barnvänligare rättssystem.

Nina Rung föreläser för kommuner, myndigheter, skolor och polis om könsnormer, barns rättigheter, våld i nära relation, sexuella övergrepp, vårt rättssystem och hur vi alla kan vara en del av det förebyggande arbetet. Hennes mål är ett jämställt samhälle där alla växer upp fria från våld och övergrepp!

Foto: Infinity Studio

Nina Rungs föreläsningar är vanligtvis cirka 1.5 timme men upplägg på 1 h / 2 h / halvdagar är också möjligt. Hon kan också bokas som moderator.

Skolor
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till information och upplysning om sina rättigheter. De har också rätt att bli skyddade från övergrepp av alla slag. När Nina Rung möter elever så fokuserar hon på könsnormer, kunskap om brott och vad snäva föreställningar av normer kan leda till. Eleverna får kunskap om normer, sexuell integritet, sexuellt våld och hur rättsapparaten och lagstiftningen fungerar.

En föreläsning är en bra grund för lärare att sedan fortsätta utveckla arbetet kring normer, sexualundervisning, utsatthet och för att förebygga övergrepp.

Myndigheter
I Nina Rungs ambition att fler ska leva fria från våld och övergrepp ingår att kunskapshöja polis och andra rättsvårdande instanser. Nina föreläser för polis, jurister, socialtjänst och vårdpersonal om bemötande, om konsekvenser av övergrepp, praktik av lagstiftning och kring normer. Det ger möjlighet att med en ökad förståelse för både ungas och vuxnas utsatthet ge ett mer kompetent och humant bemötande, vilket i sig har direkt effekt på arbetet med brottsutsatta.

Nina Rung föreläser också om våld i nära relation för myndigheter och samhällsinstitutioner genom kunskap om utsatthet, om våld och om verktyg för att förebygga och förhindra våld.

Kommuner
Kommuner har ansvar för både unga och vuxnas trygghet och skydd. För att det ska fungera krävs att flera olika yrkesgrupper har kunskap att bemöta och agera, att de kan samverka och att de arbetar förebyggande. När kommuner arbetar våldsförebyggande i alla led har de igen det under lång tid framåt. I Nina Rungs möte med socialtjänst, skola och vård fokuserar hon på kunskapshöjning i form av prevention kring våld och sexuellt våld. De olika yrkesgrupperna får kunskap om bemötande, vad unga möter idag i form av utsatthet på nätet och i andra miljöer, hur det påverkar unga och i slutändan hur de ska arbeta mot de yttersta konsekvenserna: våld och sexuellt våld.

Företag
Fler företag inser vilka förändringsagenter de kan vara genom att ta ett större samhälleligt ansvar. Genom att öka kunskapen om våld och sexualiserat våld kan fler företag både förebygga och agera kraftfullt mot såväl sexuella trakasserier på arbetsplatsen, förebygga sexualbrott samt utsatthet i hem. Att ge kunskap om och utmana normer ger möjlighet att förändra och förbättra företagskulturen. För Nina Rung handlar CSR-frågor om hur företaget praktiskt arbetar med normer, värderingar och medvetandegör personal och kunder för att bidra till en samhällsförändring. Den kunskapen kan Nina bidra med.

Boka en föreläsning med Nina Rung på 031-780 32 35.

ABF
Chalmers
UN Women
Trygghetskonferensen
Studenthälsan
ATSUB
Länsstyrelsen
Svenska Lottakåren
Gävle kommun
Barnavårdsföreningen
Lärarförbundet
Socialtjänsten
Kvinnojouren

– Grundat Huskurage
– Tilldelats Årets Madeleine Leijonhufvud-pris
– Utsetts till svensk barnrättsexpert inom EU-projektet Judex+
– Studerat kriminologi och genusvetenskap vid Stockholms universitet

 • Nina Rung är kriminolog med stor erfarenhet av att inom polisen utreda brott mot barn. Den kunskapen driver henne att ställa väl underbyggda krav på förändringar. Hon är en eldsjäl med en ovanlig tyngd och skärpa!

  • Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt
 • Nina Rung är modig! Rak, orädd och modig. Hon framför sitt budskap med ett starkt, personligt och smittande engagemang och det är omöjligt att inte bli berörd. Eller upprörd… Vare sig hon föreläser, skriver eller debatterar är drivkraften alltid densamma, att kämpa för de som inte har en egen röst, för de som inte kan kämpa själva. Modig helt enkelt! Och himla bra!

  • Madeleine Söderberg, utvecklingsledare Länsstyrelsen Jönköping
 • Nina är en klarsynt, tålmodig och resultatorienterad barnrättsexpert. Hennes moraliska kompass, pedagogik och handlingskraft lämnar oss inget annat val än att axla den samhällsförändring vi vill se.

  • Madeleine Sundell, Barnrättsjurist och nationell samordnare för människohandel, Frälsningsarmén
 • Tack Nina för att du på ett strålande sätt med skärpa och humor lyckades visualisera och verkligen få våra ungdomar att förstå gränser och normer kring sina egna kroppar.

  • Maria Bollen Helstad, lärare Rinmangymnasiet, Eskilstuna
 • Nina Rung är kriminolog med stor erfarenhet av att inom polisen utreda brott mot barn. Den kunskapen driver henne att ställa väl underbyggda krav på förändringar. Hon är en eldsjäl med en ovanlig tyngd och skärpa!

  • Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt
 • Nina Rung är modig! Rak, orädd och modig. Hon framför sitt budskap med ett starkt, personligt och smittande engagemang och det är omöjligt att inte bli berörd. Eller upprörd… Vare sig hon föreläser, skriver eller debatterar är drivkraften alltid densamma, att kämpa för de som inte har en egen röst, för de som inte kan kämpa själva. Modig helt enkelt! Och himla bra!

  • Madeleine Söderberg, utvecklingsledare Länsstyrelsen Jönköping
 • Nina är en klarsynt, tålmodig och resultatorienterad barnrättsexpert. Hennes moraliska kompass, pedagogik och handlingskraft lämnar oss inget annat val än att axla den samhällsförändring vi vill se.

  • Madeleine Sundell, Barnrättsjurist och nationell samordnare för människohandel, Frälsningsarmén
 • Tack Nina för att du på ett strålande sätt med skärpa och humor lyckades visualisera och verkligen få våra ungdomar att förstå gränser och normer kring sina egna kroppar.

  • Maria Bollen Helstad, lärare Rinmangymnasiet, Eskilstuna
Close