Pernilla S Corizza

Modigt lärande för företag och skolor

Våga prova "modigt lärande" med Pernilla S Corizza, den ambitiösa och målinriktade tidigare skolledaren och chefen som nu på bredare front sprider mod, glädje och medvetenhet om ledarskap och kommunikation på olika nivåer I olika slags organisationer. Som föreläsare talar hon om hur vi skapar ett genomtänkt gemensamt förhållningssätt och en lärmiljö som ser till varje individs fulla potential. Boka en föreläsning med Pernilla S Corizza om ledarskap, företagskultur och kommunikation.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Coachande ledarskap
 • Modigt ledarskap
 • Medvetenhet och mod för ett lärande förhållningssätt
 • Den magiska kraften i ordet ÄN - Growth Mindset
 • Lågaffektivt bemötande – stöd på riktigt

Presentation

Pernilla S Corizza har lagt rektorsjobbet åt sidan för att sprida den viktiga kunskapen och medvetenheten om Growth Mindset och Lågaffektivt bemötande – och bidra med den viktiga utvecklingsresa hon gjort tillsammans med sina medarbetare. Den resan visar att det visst går att förändra en hel verksamhet, trots att arbetssättet ofta utmanar det vi tidigare lärt oss. Hon kallar sitt arbete Modigt lärande.

Pernilla S Corizza kopplar ihop Bo Hejlskov Elvéns Lågaffektivt bemötande med Carol Dwecks forskning om Growth mindset (dynamiskt mindset) och visar på hur hon har arbetat i olika steg med sina medarbetare, för att på riktigt nå en etablering fullt ut av verktyget och nå en förändring av andra ordningen, dvs på djupet. En förändring som innebär att vi ifrågasätter vårt tidigare system, vi utvecklar nya tankemönster och verklighetsbeskrivningar. En förändring av andra ordningen leder till ett nytt sätt att agera. På så sätt skapas nya resultat och goda förutsättningar för att vi ska nå våra mål.

Företag, organisationer, skolor – alla verksamheter där möten mellan människor spelar roll för resultatet – har nytta av en föreläsning eller heldag med Pernilla S Corizza. Kunskap och verktyg blandas med både allvar, humor och exempel med hög igenkänningsfaktor. Pernilla har förmågan att ingjuta känslan av meningsfullhet och publiken känner sig både roade, stärkta och utmanade.

Boka en inspirerande föreläsning med Pernilla S Corizza om Modigt lärande!

Pernilla S Corizza kan du anlita för föreläsning från 45 min upp till en hel dag. Längre föreläsningar än en timme varvas med workshops, övningar och anekdoter från situationer med hög igenkänningsfaktor.

Hon anpassar alltid materialet men utgår från dessa rubriker.

Modigt ledarskap Våga pröva Modigt lärande för ett modigt ledarskap som utvecklar dig och dina medarbetare mot högre trivsel, ansvarstagande och resultat.

Medvetenhet och mod för ett lärande förhållningssätt Våga pröva Modigt lärande! Bli medveten om hur du blir vad du tänker och hur du kan utvecklas för ett framgångsrik gemensamt förhållningssätt.

Den magiska kraften i ordet ÄN – Growth Mindset Ett verktyg som gör dig medveten om hur du tänker, kommunicerar och möter livet på jobbet och privat – och hur du kan utveckla ditt tankesätt för bättre resultat.

Lågaffektivt bemötande – stöd på riktigt Verktyg för bättre kommunikation, bemötande och anpassningar och stöd som leder till högre måluppfyllelse i förskola och/eller skola.

Boka Pernilla S Corizza på teman kring ledarskap, kommunikation, bemötande och lärande på 031-780 32 35.

Nordea Stockholm
Västerås Citysamverkan
Rotary
Nätverket för fria förskolechefer i Eskilstuna
Marknadsföreningen i Eskilstuna

– 31 års inom skolvärlden, varav de senaste nio åren som skolledare
– Drivit utvecklingsarbete med Growth Mindset och Lågaffektivt bemötande
– Ledare för skolverksamhet utan anmärkningar vid skolinspektion
– Skapat arbetsmiljöstruktur som vid Miljöverkets inspektion antogs som föredöme att visa för andra
organisationer
– Examen Rektorsutbildningen

 • Du kom och förändrade vårt tänkande till lite modigare och mer uppmärksamma pedagoger. Dels
  på varandra och framförallt på vårt eget agerande i barngruppen. Dagen gick alldeles för fort. Alla kom överens om hur behagligt det var att lyssna på dig. Hur mycket vi kom till insikt den dagen. Hoppas fler bokar in dig en dag. Den förändrar. Den startar något. Tack Pernilla!

 • Du kom och förändrade vårt tänkande till lite modigare och mer uppmärksamma pedagoger. Dels
  på varandra och framförallt på vårt eget agerande i barngruppen. Dagen gick alldeles för fort. Alla kom överens om hur behagligt det var att lyssna på dig. Hur mycket vi kom till insikt den dagen. Hoppas fler bokar in dig en dag. Den förändrar. Den startar något. Tack Pernilla!

Close