Sofia Rasmussen

Expert på omvärlden och unga

Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker och expert på framtidens arbetsliv och ledarskap, människors arbetslivsvärderingar och den unga generationens värderingar och livsstilar. Sofia har en magisterexamen i statsvetenskap och har varit seniorkonsult på Kairos Future. Idag är hon bl.a ansvarig för den årliga studien Ungdomsfokus om ungas värderingar och framtidsambitioner. Boka en framtidsföreläsning med Sofia Rasmussen om ledarskap, kompetensförsörjning, unga och arbetsliv.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Morgondagens ledarskap och arbetsliv – de viktigaste omvärldstrenderna som formar framtiden
 • Konsten att attrahera, behålla och leda den unga generationen
 • Framgångsrikt hybridledarskap i en post-corona-värld
 • Så leder och engagerar vi medarbetare i tider av distansarbete
 • Ny tideräkning i arbetslivet?
 • Konsten att attrahera mångfald - att lyckas med kompetensförsörjning på framtidens arbetsmarknad
 • Från födkrok till drömjobb - hur du får medarbetarna att trivas och utvecklas på jobbet
 • Den otåliga generationen. En föreläsning om dagens unga och vad vill de vill ha ut av arbetslivet
 • Med unga som målgrupp – hur ser de på sociala medier, reklam och kommunikation?
 • Generation Z – så formar de framtiden
 • Moderator

Presentation

Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker och författare och föreläser bland annat om omvärldstrenderna som formar framtidens arbetsmarknad, ledarskapet av unga, Employer Branding, den unga generationens värderingar och livsstilar, karriär och personlig utveckling samt jämställdhet. Sofia har med sina cirka 300 föreläsningar och moderatoruppdrag i bagaget skapat en unik talarstil som av kunderna beskrivits som professionell, vass, underhållande och tankeväckande. Sofias föreläsningar lockar ofta till skratt trots att de i huvudsak är kunskaps- och undersökningsdrivna. Hon har föreläst för företag och organisationer inom i princip alla branscher.

Sofias eget analysföretag genomför bland annat den årligt återkommande studien Ungdomsfokus tillsammans med Nyheter24. Ungdomsfokus är en av de viktigaste studierna kring ungas värderingar och framtidsambitioner. Vad vill unga ha ut av arbetslivet och hur kan du som arbetsgivare attrahera, leda och behålla de unga talangerna?

Sofia är tillsammans med Viktoria Höglund även författare till boken ”Från Jobbdröm till Drömjobb – Dags att ta steget?” Varför har självförverkligande genom jobbet blivit så avgörande för så många svenskar och vad är det som, trots detta, gör att så många inte har sitt drömjobb?

Sofia har under sju års tid arbetat som seniorkonsult på konsult- och analysföretaget Kairos Future. Hon har en magisterexamen i Statsvetenskap från Stockholms Universitet och har tidigare även arbetat med kvinnors mänskliga rättigheter. 2019 blev hon utsedd till en av Veckans Affärers 101 supertalanger.

Boka Sofia Rasmussen för en föreläsning om omvärldstrender, insikt om de yngre generationerna eller karriär. Hon är också en utmärkt moderator inom ämnen som ledarskap, jämställdhet, mångfald, karriär, värderingar, unga, skola och framtid.

Fotograf: Sara Engström

Morgondagens ledarskap och arbetsliv – de viktigaste omvärldstrenderna som formar framtiden Utifrån både svenska och globala analyser presenterar Sofia Rasmussen trender och insikter om morgondagens arbetsmarknad, medarbetarskap och ledarskap.

Robotisering, gränslöshet, tankeledarskap och transparens. De är några av trenderna som omformar arbetsmarknaden. Och in träder en ung generation som är snabbrörlig, uppkopplad och van vid att sålla bland information. En grupp som ställer nya krav på arbetsliv och ledarskap samtidigt som de törstar efter stabilitet och ordning.

Hur ska de arbetsgivare som vill attrahera rätt medarbetare i framtiden tänka redan idag? Vilka stora utmaningar står ledarskapet och medarbetarskapet inför? Och hur förändras kraven och förväntningarna bland framtidens medarbetare?

Den här föreläsningen passar både medarbetare och chefer/ledare.

Så leder och engagerar vi medarbetare i tider av distansarbete
Många arbetsgivare planerar nu att förlänga hemarbetet och ingen vet vad vi kan vänta oss av framtiden. Sofia Rasmussen har under året genomfört en riksomfattande undersökning som kartlägger medarbetares syn på distansarbetet. Resultaten blottar en rad punkter som kommer vara helt avgörande när det gäller arbetsgivares förmåga att behålla sina medarbetare idag och i framtiden.

Sofia presenterar en rad ledarskapsutmaningar som blottas i resultaten: Hur kan vi som ledare behålla engagemanget bland våra medarbetare och oss själva? Vad krävs för att upprätthålla tryck i verksamheten? Och hur kan vi utöva ett närvarande ledarskap när medarbetarna är utspridda och kommunikationen sker digitalt?

Sofia ger i föreläsningen konkreta råd och tips till ledare och baserat på forskning inom området delar hon med sig av verktygen för att lyckas med sitt ledarskap på framtidens arbetsmarknad.

Ny tideräkning i arbetslivet?
AI, gig-ekonomi, digitalisering och självledarskap. De är några av trenderna som omformade arbetsmarknaden redan innan krisvåren 2020. Så kom Coronapandemin och utlöste en rekordsnabb digitaliserings- och förändringsprocess. Kanske kommer framtidens historiker att beskriva år 2020 som startpunkten för en ny tideräkning i arbetslivet. In på arbetsmarknaden träder samtidigt en ung generationen som är snabbrörlig, uppkopplad och van vid att få omedelbar återkoppling på prestationer. En grupp som ställer nya krav på arbetsliv och ledarskap samtidigt som de främst längtar efter gemenskap, meningsfullhet, balans i livet och ett psykiskt välmående.

Vilka stora utmaningar står ledarskapet och medarbetarskapet inför? Och hur förändras kraven och förväntningarna bland framtidens medarbetare? Vilka avgörande insikter och verktyg behöver du som chef för att framgångsrikt attrahera, leda och engagera dina medarbetare på morgondagens arbetsmarknad? Hur kan du som ledare skapa effektivitet i dina team när många arbetar på distans?

Sofia Rasmussen bygger sin presentation på både globala och svenska värderingsstudier samt resultat från undersökningarna Ungdomsfokus (2015-2020) i vilka över 13 000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv.

Konsten att attrahera, behålla och leda den unga generationen
Många arbetsgivare står idag inför stora pensionsavgångar och utmaningen att rekrytera unga talanger. För att lyckas behöver de lära känna den unga generationen på djupet och veta vad som attraherar dem. Hur ser de på sitt framtida arbetsliv? Vad är viktigast för dem i valet av arbetsgivare? Vad gör att de stannar och vad gör att de söker sig vidare?

Att leda unga är en av de största utmaningarna enligt många chefer. Hur ska man hantera kombinationen av höga ambitioner och bristande erfarenhet? Hur ska man som ledare skapa förutsättningarna för att unga ska få utlopp för all den kreativitet som de fostrats in i, även i arbetslivet?

Sofia Rasmussen presenterar bland annat resultat från undersökningarna Ungdomsfokus2015 och Ungdomsfokus2016 i vilka över 5000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv.

Från födkrok till drömjobb – hur du får medarbetarna att trivas och utvecklas på jobbet
Visste du att enbart 16% av anställda i Sverige uppger att de är engagerade i sina jobb? Och ännu färre, 9%, säger sig ha sitt drömjobb. Många går dessutom runt med en jobbdröm eller en affärsidé utan att komma till skott. Hur kommer det sig? Och vad kan vi göra åt det?

Föreläsningen bygger på boken ”Från jobbdröm till drömjobb – dags att ta steget” som Sofia har skrivit tillsammans med styrelsearbetaren Viktoria Höglund och den bygger på deras efterforskningar kring värderingar i arbetslivet, trender och samhällsmönster. Detta har kombinerats med ett antal djupintervjuer med personer som har realiserat sina drömmar, bestämt sig för att avstå eller fortfarande tvekar.

Den otåliga generationen. En föreläsning om dagens unga och vad de vill ha ut av arbetslivet
Den här föreläsningen riktar sig till dig som vill lära känna den grupp som kan skvallra om vår framtid: den unga generationen. De som idag är mellan 16-29 år. Det är en stor och ofta spretig grupp. Dessa personer kommer inom några år vara de som styr landet, skapar framtidens jobb och blir föremål för utmaningar vi idag inte kan överblicka. Vad förenar dem? Och vad kan vi vänta oss av dem i framtiden?

Det är en stor kull unga som nu på allvar också träder in i arbetslivet. Vad är viktigast för dem i valet av arbetsgivare? De företag och organisationer som på allvar gör det till sin uppgift att förstå den frågan är de som kommer att klara framtidens utmaningar bäst.

Sofia Rasmussen presenterar bland annat resultat från undersökningarna Ungdomsfokus2015 och Ungdomsfokus2016 i vilka över 5000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv.

Med unga som målgrupp – hur ser de på sociala medier, reklam och kommunikation?
Att nå och kommunicera med den unga målgruppen är en av de största utmaningarna i många organisationer. Hur kan man fånga uppmärksamheten hos en grupp som är så snabbrörlig, informationsmättad och kräsen? Sofia Rasmussen har studerat den unga generationens värderingar och livsstilar i snart tio år. Utifrån kunskap om förändrade värderingar, prioriteringar och önskningar angriper Sofia frågan om hur vi bäst kommunicerar med dagens unga.

Även ungas syn på sociala medier och reklam behandlas i föreläsningen. Hur förhåller sig olika grupper av unga till vart och ett av de sociala medierna? Vilka kanaler använder de för att uttrycka sin personlighet och vilka fungerar mer som ett redskap för att hålla koll på omvärlden?

Sofia Rasmussen presenterar bland annat resultat från undersökningarna Ungdomsfokus2015 och Ungdomsfokus2016 i vilka över 5000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv.

Efter #MeToo – så attraherar du framtidens talanger
Vi lever i en ny tid. #MeToo manar till förändringar i arbetsmiljö och ledarskap. De nygamla kraven på högre innovationstakt, numerär jämställdhet och snabba förändringar har fått ett syskon: önskan om en arbetskultur där alla är lika fria att prestera på topp och bidra till bolagets framgång.

Ingen organisation vill att anställda skall lägga tid och resurser på att hantera en dysfunktionell arbetsmiljö. Det är dyrt att inte ta #MeToo på allvar – dyrt att inte komma tillrätta med sned meritokrati och tystnadskultur. Så vad krävs för att bli attraktiv som arbetsgivare efter #MeToo? Hur ser framtidens kultur och ledarskap ut? Hur attraherar och behåller vi kvalificerade och högutbildade medarbetare? Hur skapar vi ett varumärke som självklart leder associationerna rätt?

Sofia Rasmussen är statsvetare och har tidigare arbetat med kvinnors mänskliga rättigheter internationellt. Under ett drygt decennium har hon dessutom genomfört en lång rad arbetsmarknadsundersökningar och studier kring människors arbetslivsvärderingar.

Moderator
Som moderator kombinerar Sofia Rasmussen djupet inom sina expertisområden: generations- och arbetslivsstudier; karriär; ledarskap och Employer Branding, med trend- och omvärldsanalytikerns bredd och generalistkunskaper. Hon vet att en riktigt lyckad konferens tarvar nära samarbete mellan moderator och uppdragsgivare, noggrann förberedelse, flexibilitet, lyhördhet och ett stort engagemang i temat. Tillsammans med kunden hjälper hon gärna till att sy ihop innehåll och upplägg till konferensen.

Sofia håller lika gärna i större chefskonferenser, medarbetar-kickoffer och kundevent som i mindre seminarium, ledningsgruppsdagar och paneldiskussioner. Hon har arbetat med företag och organisationer inom i stort sett alla branscher och talat vid flera av de stora årligt återkommande mässorna och konferenserna.

Som moderator kan hon hålla en låg profil och på ett professionellt och intresseväckande sätt presentera olika teman och talare. Hon kan också växla moderator-rollen med egna omvärldsspaningar eller smakprov på omvärldstrender, kunskap om ledarskap och arbetslivsvärderingar bland olika generationer.

Boka Sofia Rasmussen på 031-780 32 35

Grant Thornton
Kvinna till Kvinna
Lärarförbundet
DN
KTH
Unionen
FöretagsCentrum
Svenskt Näringsliv
Trafikförvaltningen
Statens Pensionsverk
Stockholms läns landsting

– Författare till boken ”Från jobbdröm till drömjobb – dags att ta steget?” tillsammans med Viktoria Höglund
– VD för och grundare av eget analysföretag
– Sju års erfarenhet som seniorkonsult vid analysföretag Kairos Future
– Magisterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet
– Erfarenhet av arbete med kvinnors mänskliga rättigheter inom UNIFEM:s regionala kontor för Öst- och Centraleuropa samt inom ramen för ett anti-trafficking projekt i Vietnam.

 • Sofia föreläste på ett briljant och engagerat sätt. Jag hade gärna lyssnat en timme till!

  • Sonja Johansson, Grant Thornton Sweden
 • Jag rekommenderar Sofia varmt som moderator. Sofia var proffsig, lyhörd och förtroendeingivande. Hon höll en hög energinivå i samtalet och lyckades göra det personligt samtidigt som åhörarna fick konkreta tips och råd.

  • Ebba Lindsö, Sjätte AP-fonden
 • Vi anlitade Sofia Rasmussen för att tala för vårt nätverk K2 Executive Network. Temat var ”Dagens unga medarbetare och ett arbetsliv i förändring”. Sofia engagerade och utmanade publiken med sin kunskap och skarpa analys. Hon var briljant, pedagogisk och närvarande. Vi tog med oss många lärdomar från föreläsningen

  • Lazian Ibrahim, K2 Search
 • Sofia föreläste på ett briljant och engagerat sätt. Jag hade gärna lyssnat en timme till!

  • Sonja Johansson, Grant Thornton Sweden
 • Jag rekommenderar Sofia varmt som moderator. Sofia var proffsig, lyhörd och förtroendeingivande. Hon höll en hög energinivå i samtalet och lyckades göra det personligt samtidigt som åhörarna fick konkreta tips och råd.

  • Ebba Lindsö, Sjätte AP-fonden
 • Vi anlitade Sofia Rasmussen för att tala för vårt nätverk K2 Executive Network. Temat var ”Dagens unga medarbetare och ett arbetsliv i förändring”. Sofia engagerade och utmanade publiken med sin kunskap och skarpa analys. Hon var briljant, pedagogisk och närvarande. Vi tog med oss många lärdomar från föreläsningen

  • Lazian Ibrahim, K2 Search
Close