Annika Telléus

Konsten att lyssna

Under sina 16 år på H&M lyssnade Annika Telléus på kunder och medarbetare över hela världen. Nu är hon aktuell med boken "Konsten att lyssna - vägen till större tillit och bättre relationer". Med lekfullhet och mycket värme delar Annika med sig av insiktsfulla erfarenheter oavsett om det gäller kommunikation, att bygga team, ledarskap eller självledarskap. Annika Telléus är en lugn och trygg föreläsare som med hög närvaro anpassar sig efter sin publik.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Så gör vi varandra bra
 • Att lyssna på riktigt - en kraftfull kompetens
 • Inre hållbarhet - en resa mot balans och värde
 • Olika intelligenser ger kreativa möjligheter
 • Perspektivbyte - en nyckel till ökad förståelse och bättre samarbete

Presentation

Annika Telléus är en engagerad föreläsare som berör på djupet och samtidigt förmedlar sitt budskap med klarhet och god pedagogik. Med en varm och trygg närvaro har hon en unik förmåga att inspirera och ge deltagarna verktyg för att ta fram det bästa i var och en.

I en värld som ständigt ökar tempot och där högljuddheten ofta tar över är Annika en stark förespråkare för att uppmärksamma den kraft som finns i att stanna upp och lyssna. Hon delar med sig av sin erfarenhet och kunskap om hur ömsesidig förståelse och positiv interaktion kan förbättra våra relationer och arbetsplatser. Genom tankeväckande övningar, berättelser med hög igenkänning och praktiska tips ger hon deltagarna insikter och verktyg för att förstå varandra bättre och skapa en positiv och stärkande arbetsmiljö.

Annika är författare till den uppmärksammade boken Konsten att lyssna – vägen till större tillit och bättre relationer och podden med samma namn är inne på sin tredje säsong. Annika har modigt valt att byta ut en framstående karriär på H&M mot att sprida budskapet om att lyssna och skapa bättre relationer. Hon mäter framgång i gåshud och hennes engagemang och värme berör och inspirerar människor att tänka i nya banor.

Med en bakgrund som maskiningenjör, textilekonom och e-handelspionjär har Annika en fantastisk förmåga att kombinera teknisk expertis med en lekfull och utforskande inställning. Under 16 år på H&M lyssnade hon på kunder och medarbetare över hela världen, hon byggde upp avdelningar inom kundinsikt och höll utbildningar inom ledarskap. Hon är idag en uppskattad föreläsare och kursledare inom områden som kommunikation, grupputveckling och ledarskap. Hon är ofta anlitad som expert i media och har bland annat varit relationsexpert i Efter fem, TV4.

Annika Telléus arbetar med globala storföretag, myndigheter, fackförbund, kommuner och regioner. Hon föreläser både på svenska och engelska. Hennes föreläsningar, kurser och workshops vilar tryggt på teoretisk grund, är uppbyggda av berättelser som du kommer att känna igen dig i och du får praktiska tips som kan användas omedelbart. Möt Annika och låt hennes passion och kunskap leda dig och ditt team mot en framtid med starkare relationer och bättre samarbete.

Så gör vi varandra bra
Det handlar inte om att identifiera brister utan om att skapa den optimala miljön för alla att utforska och uttrycka sig själva. Vad händer när vi aktivt väljer att se det bästa i varandra? Vilka positiva konsekvenser får det för vår gemenskap? Genom att vara öppna, utforskande och berätta om behov och förväntan skapar vi förutsättningar för att göra varandra bra. När vi gör varandra bra så går vi från att försöka passa in till att höra ihop.

Denna föreläsning ger dig och ditt team konkreta verktyg för att framgångsrikt utvecklas som grupp och bli ett välfungerande team där deltagarna trivs. Genom att öka förmågan att förstå och uppskatta varandras styrkor och potential skapas en kreativ och hållbar arbetsmiljö.

Att lyssna på riktigt – en kraftfull kompetens
Förmågan att lyssna är en kritisk kompetens i våra organisationer och företag idag. Genom att öva och fördjupa ditt lyssnande skapar du inte bara starkare relationer med kollegor och kunder utan du blir också en bättre ledare och medarbetare. Låt oss tillsammans utforska hur denna viktiga kompetens kan stärka varandra och hela organisationen. Vad händer när du verkligen lyssnar? Hur påverkas du när någon lyssnar på dig? Din attityd är avgörande för att lyssna framgångsrikt. En god lyssnare är den som vill väl, är fullständigt närvarande i samtalet och öppen för de tankar och känslor som dyker upp. I föreläsningen presenteras du för en lyssnar VÄN där V står för Välvillig, Ä för Äkta och N för Närvarande. Du får praktiska verktyg för att underlätta ditt lyssnade, lära dig att ställa frågor på rätt sätt och uppleva att lyssnandet inte handlar om att hålla med utan om att försöka förstå.

Inre hållbarhet – en resa mot balans och värde
Är ditt företag redo att ta nästa steg mot en mer hållbar och ansvarsfull framtid? Hållbarhet handlar inte bara om att ta hand om vår planet utan också om att vårda våra inre resurser och våra relationer. Förändring börjar inifrån och när vi utforskar den inre hållbarheten ökar vårt positiva bidrag och vi kan skapa hållbara organisationer som gör gott. Yttre och inre hållbarhet är sammanlänkade och en balanserad tillvaro är nyckeln till långsiktig framgång. Låt oss tillsammans utforska hur ni kan utveckla en kultur av inre hållbarhet som inspirerar både medarbetare och kunder och som hjälper er på vägen att nå de Globala målen.

Olika intelligenser ger kreativa möjligheter
Vad händer när vi använder olika typer av intelligens för att lösa problem? Vi är vanligtvis  duktiga på att använda vår verbala intelligens där vi analyserar och sätter ord på våra tankar. Vad händer när vi utmanar oss själva och prövar ett annat sätt att lösa problem? Här bjuds du in att utforska olika intelligenser som finns inom oss. Här får du chans att prova den visuella, den somatiska/kroppsliga, den metaforiska och den kollektiva intelligensen. När vi tar hjälp av varandra och skapar en miljö där olika intelligenser får ta plasts öppnar vi dörren till en kollektiv intelligens som är kraftfullare än vi kan föreställa oss. Det är i samspel mellan olika perspektiv och förmågor som vi finner de verkligen kloka och innovativa lösningarna.

Oavsett om ni vill utforska kreativa processer generellt eller rikta in er på specifika utmaningar kommer ni att få verktyg för att utveckla era förmågor att dra nytta av olika intelligenser för att få tillgång till nya möjligheter och kloka lösningar.

Perspektivbyte – en nyckel till ökad förståelse och bättre samarbete
Ofta hindras effektiv kommunikation av tidigare erfarenheter, värderingar och förutfattade meningar. Detta kan leda till missförstånd och konflikter. Ett första steg för att undvika detta är att bli medveten om sina egna tolkningar och hur de påverkar vårt sätt att förstå och reagera i olika situationer. Vad händer när vi tar det ett steg längre och ställer oss bredvid någon annan för att se världen ur deras perspektiv? Genom att öva på perspektivbyten öppnar vi dörren till en fördjupad förståelse och ökar möjligheterna att hitta gemensamma lösningar. Genom att få praktiska verktyg för att byta perspektiv kommer du och ditt team att kunna möta utmaningar och konflikter med öppenhet och empati vilket skapar en miljö där alla röster kan höras.

Denna föreläsning är inte bara relevant utan nödvändig i en värld med stor mångfald och hög komplexitet. Den är också perfekt att knyta ihop med att sätta kunden i centrum och bli kundcentrerad på riktigt.

H&M
SEB
Dagens Handel
Sven Eriksonskolan
Modebranschens Dag
Bubbleroom
Kunskapsdagarna

– Författare till ”Konsten att lyssna – vägen till större tillit och bättre relationer”
– Framröstad till en av Sveriges mest populära föreläsare 2019 hos Eventeffect.se
– Uppskattad intern kursledare på H&M inom ledarskap, feedback och presentationsteknik
– Lyssnat på kunder över hela världen genom enkäter, fokusgrupper och hemma-hos-intervjuer
– Certifierad INLPTA NLP Business Practitioner

 • You are very interesting, you inspire and motivate. It is the perfect mix between exercise, facts and self reflection. Thank you for a great hour full of inspiration and learnings!

  • Cecilia Martinez-Pesce, H&M AB
 • Annika Telléus är en fantastisk berättare som med stor värme delar med sig av egna erfarenheter och enkla verktyg som kan användas direkt. Med god pedagogik och en perfekt mix av övningar, fakta och självreflektion får hon med sig hela gruppen och får oss att tänka i nya banor. En inspirerande workshop som gav nya insikter och fick bestående värde för deltagarna. Vi på E-handelsstaden Borås rekommenderar varmt Annika.

  • Jeanette Regnér, E-handelsstaden Borås
 • Annika är en fantastisk föreläsare som med sin klokhet och kunskap, sin humor och närvaro griper tag i mig och jag glömmer både tid och rum! Jag vill aldrig sluta LYSSNA!

  • Cecilia Isaksson, Urban Paleo Center
 • You are very interesting, you inspire and motivate. It is the perfect mix between exercise, facts and self reflection. Thank you for a great hour full of inspiration and learnings!

  • Cecilia Martinez-Pesce, H&M AB
 • Annika Telléus är en fantastisk berättare som med stor värme delar med sig av egna erfarenheter och enkla verktyg som kan användas direkt. Med god pedagogik och en perfekt mix av övningar, fakta och självreflektion får hon med sig hela gruppen och får oss att tänka i nya banor. En inspirerande workshop som gav nya insikter och fick bestående värde för deltagarna. Vi på E-handelsstaden Borås rekommenderar varmt Annika.

  • Jeanette Regnér, E-handelsstaden Borås
 • Annika är en fantastisk föreläsare som med sin klokhet och kunskap, sin humor och närvaro griper tag i mig och jag glömmer både tid och rum! Jag vill aldrig sluta LYSSNA!

  • Cecilia Isaksson, Urban Paleo Center
Close