Carolin Runnquist

Expert på cybersäkerhet och kris

Carolin Runnquist är en av Sveriges främsta experter inom Cybersäkerhet, och har mångårig erfarenhet av att arbeta med kris- och cybersäkerhet, från en rad olika branscher och segment. Hon har stöttat hundratals ledare och organisationer att förbereda sig på det värsta - och på så sätt säkerställt ett fortsatt förtroende från både medarbetare och omvärld. Utsedd till Årets IT-kvinna och Supertalang. Aktuell med boken Ledarskap i kris (Liber 2019). Boka en föreläsning med Carolin Runnquist här!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Så skapar du framtidens förtroende
  • Så leder du genom kris – och får fortsatt förtroende från både medarbetare och omvärld
  • Vad kan senaste årets kriser lära oss om ledarskap?
  • Cybersäkerhet - trender och hot

Presentation

Den pågående digitaliseringen, det politiska läget och klimatförändringarna – alla är de exempel på hur vår omvärld befinner sig i ständig förändring. Vilket är fantastiskt då det innebär ökad effektivisering, en mer välmående arbetsplats och större lönsamhet för företag. Men det kan också kännas oroande. För de positiva förändringarna innebär ju även nya hot och en ökad sårbarhet. Och som följd blir risken för att en kris ska inträffa större. Det gör att du som ledare behöver vara förberedd på att leda dina medarbetare och din organisation genom en kris.

Carolin Runnquist är en av Sveriges främsta experter inom Cybersäkerhet, och har mångårig erfarenhet av att arbeta med kris- och cybersäkerhet, från en rad olika branscher och segment. Hon kommer senast från en tjänst som Director för Cybersäkerhet hos PwC och numera arbetar hon på Swedbank med innovation för företagslösningar. Carolin har blivit utsedd till Årets IT-kvinna av Tieto och Supertalang av Veckans Affärer. Hon är också aktuell med boken Ledarskap i kris (Liber 2019).

Boka en föreläsning med Carolin Runnquist om ledarskap, kris och cybersäkerhet!

Fotograf: Alexandra Giertz

Längd: Finns i 4 varianter; 20 minuter, 1 h, 4 h (workshop), heldag (workshop)
Målgrupp: Medarbetare och ledare i alla branscher
Språk: Svenska, Engelska

Så leder du genom kris – och får fortsatt förtroende från både medarbetare och omvärld
Studier visar att organisationer som haft sitt proaktiva arbete på plats har ökat sitt aktievärde med 15 procentenheter, medan de som inte haft det har minskat 7 procentenheter i värde. Utöver omvärldens förtroende för organisationen, varumärkesvärdet och möjligheten att rekrytera och behålla talanger, ger alltså en negativt hanterad kris ett minskat aktievärde. Och vice versa. Det är något som alla ledare och chefer ska ha med sig när de planerar hur de ska arbeta med sin krishantering framgent. Syftet med den här föreläsningen är att du som ledare ska få konkreta verktyg för att hantera en kris.

Boka en föreläsning med Carolin Runnquist på teman kring ledarskap, kris och cybersäkerhet på 031-780 32 35.

Finansdagen
UnitechX
Future of Technology Summit
DI bank
GRC-dagarna
Försäkringsforum

– Författare till boken ”Att leda i kris” (Liber 2019)
– Utsedd till Årets IT-kvinna 2018
– Utsedd till Supertalang 2018 av Veckans affärer
– Mångårig erfarenhet av krishantering
– Mångårig erfarenhet av cybersäkerhet