Maria Ågren

Generaldirektör för 4 myndigheter

Efter en lång och framgångsrik chefskarriär som avbröts med en rejäl dikeskörning delar nu Maria Ågren med sig av sina erfarenheter av ledarskap, ledningsgruppsutveckling och krishantering. Hon föreläser och håller workshops om hur hon gått från teori till praktik. Maria lyfter och exemplifierar med både framgångar och misslyckanden under resan som chef och generaldirektör för fyra myndigheter. Boka en föreläsning med Maria Ågren om ledarskap i med- och motgång.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Att låta ledarskapet ta plats, om praktiskt ledarskap i med- och motgång
 • Olika sätt och verktyg för att skapa effektiva ledningsgrupper
 • Mental beredskap och verktyg för personlig krishantering

Presentation

Maria Ågren har under drygt 20 års tid haft chefsuppdrag på olika nivåer i organisationer. De senaste 15 åren har hon varit generaldirektör för fyra olika myndigheter. Det senaste uppdraget hos Transportstyrelsen fick ett abrupt slut när myndigheten hamnade i en krissituation. Maria själv beskriver att hennes personliga krisresa gick från kungamiddagar till kön på arbetsförmedlingen och längs med vägen mötte hon ett stort mediauppbåd. Idag föreläser hon om sina praktiska erfarenheter av både sin framgångsrika tid och av den krishantering hon gått igenom.

När det gäller ledarskapet genom åren så har Maria Ågren haft stort fokus på det strategiska ledarskapet. Det har inneburit mål och visionsarbete såväl som förändringsledning av stora organisationer. Ledningsgrupperna och cheferna har varit Marias viktigaste verktyg och hon har lagt mycket tid på att utveckla dem.

Boka Maria Ågren för en föreläsning eller workshop om ledarskap, ledningsgruppsutveckling och krishantering på bästa sätt. Maria ser gärna ett upplägg med ett aktivt deltagande från åhörarna.

Ledarkonsult
IPF
Karriär och kompetens

– Drygt 20 år av chefsuppdrag
– Generaldirektör för 4 olika myndigheter
– Styrelseledamot i flera styrelser

 • Det blev en föreläsning som verkligen engagerade oss. Flera inlägg på vår FB-sida och egna sidor. Märkte att några säkert varit med om liknande och kunde känna igen sig. Jag vill säga att det var det bästa för årets program. För min del visade du på vikten av att sortera och vilka verktyg man kan använda.

  • Agneta Westerdahl, Ledarkonsult
 • Stort tack för en mycket intressant och fantastiskt genomförd insats.

  • Olof Karnell, VD IPF
 • Du var mycket uppskattad och gruppen var så nöjd med mötet med dig.

  • Cecilia Frank, VD Karriär och kompetens
 • Det blev en föreläsning som verkligen engagerade oss. Flera inlägg på vår FB-sida och egna sidor. Märkte att några säkert varit med om liknande och kunde känna igen sig. Jag vill säga att det var det bästa för årets program. För min del visade du på vikten av att sortera och vilka verktyg man kan använda.

  • Agneta Westerdahl, Ledarkonsult
 • Stort tack för en mycket intressant och fantastiskt genomförd insats.

  • Olof Karnell, VD IPF
 • Du var mycket uppskattad och gruppen var så nöjd med mötet med dig.

  • Cecilia Frank, VD Karriär och kompetens
Close