Charlotte Signahl

Mångfald - besvärligt härligt!

Charlotte Signahl har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 90-talet. Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör, hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs. Med stor humor, faktakunskap och unika pedagogiska grepp avdramatiserar hon svåra frågor kring mångfald och jämställdhet och visar att möjligheter till lösningar ligger hos oss alla.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Det är bara att bita ihop! Utgår från aktuell forskning kring motivation
 • Måste jag älska varenda jävel? Om bemötande, värderingar och samarbete
 • Men har du ingen humor eller?! Om härskartekniker, trakasserier dödar vår motivation
 • Allt som inte härdar dödar! Om stresshantering, resiliens och återhämtning, ACT
 • Men har inte jämställdheten gått för långt nu igen?! Om jämställdhet med lite historia, lite statistik och mycket ironi
 • Men hur oförskämd får en liten gumma vara? Om bemötande inom vård och omsorg
 • Mångfald - besvärligt härligt?! Om mänskligt beteende, normer och diskriminering
 • Moderator / processledaruppdrag

Presentation

Charlotte Signahl är en uppskattad föreläsare som vågar använda humor, kärlek och fakta för att ge dig som publik inspiration och mod att inse att ansvaret och möjligheter till lösningar ligger hos oss alla. Charlotte anlitas både av arbetsplatser som har stora utmaningar och konflikter och arbetsplatser där det främst behövs lite energi och skratt för att motivationen ska öka och arbetet för en mer inkluderande arbetsplats ska ta fart igen.

Charlotte Signahl har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs.

Charlotte Signahl har ett grundmurat engagemang för de mänskliga rättigheterna som tar sig uttryck i ideellt engagemang på flera nivåer och dimensioner och som alltid har funnit där. Charlotte var i unga år förbundsordförande för Röda Korset Ungdomsförbund och hennes arbete i Röda Kors rörelsen är fortfarande en viktig del av hennes engagemang.

Denna urkraft som är Charlotte Signahls signum att se varje människa och möta henne där hon är utan att döma gör Charlotte till en unik inspirations och motivationsföreläsare. Tillsammans med hennes kunskaper i psykologi, teologi, sociologi, genus, mänskliga rättigheter och historia skapar hon dessutom föreläsningar med ett djup och kunskapsbredd som gör att den landar hos dig som publik på ett bestående sätt. Att lyssna på Charlotte Signahl ger många skratt men framförallt ger det insikter som gör dig hoppfull och får dig att inse din egen betydelse.

Boka en föreläsning med Charlotte Signahl på ämnen som motivation, mångfald, jämställdhet, mänskliga rättigheter, diskriminering och härskarteknik. Besvärligt härligt!

Motivation på några minuter – går det?
En interaktiv föreläsning om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat. Föreläsningen utgår från olika vardagliga exempel, forskning och förhoppningsvis många skratt. Allt grundar sig i forskningen från Professor Deci m.fl. Vi ersätter myter om motivation till kunskap om vilka förutsättningarna är för en positiv inre motivation och hur vi kan öka dem i vårt eget liv och på arbetsplatsen.

Måste jag älska varenda jävel? – en föreläsning om samarbete och värderingar
Så många är så rädda för att göra eller säga fel. Men så många enkla knep det finns! Får vi koll på våra egna och organisationens egentliga värderingar så faller mycket på plats. Hur vi kan samarbeta, använda teambuilding, samverka i samhället och i den lilla arbetsgruppen utan att ta kol på andra och oss själva. Det här är en föreläsning om värderingar, om psykologiska mekanismer bakom rädsla, trygghet och några etikettsknep för att överleva i en föränderlig verklighet. Vad måste ett företag, en offentlig verksamhet eller en privatperson faktiskt veta, göra, leva upp till och förstå i en omgivning som präglas av stor mångfald i värderingar, vanor, upplevelser och erfarenheter? Hur hittar vi vår kompass?

Mångfald – besvärligt härligt?!
Har jämställdheten gått för långt? Vad är skillnaden på islamist och en muslim? Måste synskadade, barn och gamla ha samma rättigheter som alla andra, är det inte lite väl dyrt ändå? Är du själv en cis- eller ickebinär person? Vem är inte rasist? Vad är intersektionalitet? Alla har en trosuppfattning – vilken är din? Har alla en enicitet? Hur många sexuella läggningar säger lagen att det finns? Vet du vilka de lagstadgade diskrimineringsgrunderna är och vad de innebär? Hur påverkar diskriminering vår motivation? Hur ser makt ut? Den största mångfalden finns kanske kring definitionen av ordet mångfald? Vad är ett gott bemötande? Vad är normer egentligen? Skillnaden mellan funktionshinder och funktionsmöjligheter? Så många frågor och på vad finns det egentligen några svar?

Så många är så rädda för att göra eller säga fel. Men så många enkla knep det finns! En föreläsning om psykologiska mekanismer bakom rädsla, trygghet och några etikettsknep för att överleva i en ny verklighet.

Har du ingen humor eller?!  – En föreläsning om härskartekniker, trakasserier och hur mobbning dödar vår motivation
En föreläsning och/eller workshop om hur vi gör och utsätts för ful makt och vad du kan göra åt det. Föreläsningen bygger i huvudsak på professor Berit Åhs forskning. Vi övar och prövar många av de knep som hjälper oss att bli medvetna om härskarteknikerna för att motverka de effekter som de har på oss själva och andra. När Charlotte utbildar inom härskartekniker, mötesteknik kopplar hon det till diskrimineringslagstiftning, frågor om bemötande och svåra ord och uttryck till exempel kränkande särbehandling, trakasserier, sexism, homofobi, rasism, makt, etnicitet, hbtq, jämlikhet och jämställdhet.

Det viktiga är gruppens gemensamma reflektioner och erfarenheter. Hur skapar vi en god arbetsmiljö? Att fånga deltagarnas intresse genom vardagliga exempel knutna till deras verklighet kommer att prioriteras i upplägget därför är avstämningsmöten med uppdragsgivaren innan viktigt.

……………………..

Samtliga föreläsningar utformas i samråd med kunden. Genom en intervju får Charlotte en bild av vad just ni behöver och vill ha.

Slå oss en signal på 031-780 32 35 så berättar vi mer om Charlotte Signahls föreläsningar.

Carlsberg
Danderyds sjukhus
Elsäkerhetsverket
Fackförbundet Vision
Friskis och svettis
Försvarshögskolan
Göteborgs Stad
Länsstyrelsen Östergötland
Migrationsverket
Nordea
Volvo

– Grundat Inclusion Academy
– Utvecklar dataspel
– Förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund
– Ordförande för URIX- Projektledare på Sensus Studieförbund
– Utbildad meditationslärare och ACT-handledare
– Jobbat inom hemtjänsten

 • Charlotte! Tack! Så bra! Din inledning, helt briljant och fortsättningen, lysande! Hur du väver ihop denna lysande historia kring en enkel mikrofon. Ditt kroppsspråk, stundtals rappa, lite vassa repliker men samtidigt med en värme och stort engagemang! Att du är kunnig inom ditt område råder det ingen tvekan om och du kan förmedla det på ett sätt som berör och får publiken att lyssna. Är så glad att jag hade möjligheten att få boka in dig hos oss denna dag och kommer att varmt rekommendera dig till andra!

  • Louise Jacobsson, Projektledare Arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala Kommun
 • Tack för en jättebra föreläsning med många aha-upplevelser och dessutom presenterat på ett underhållande sätt. Jag har fått många positiva reaktioner från åhörargruppen och samtliga har varit nöjda, ja nästan euforiska:) man refererar till dig som den stora "behållningen" av programmet för dagen. Det har gett mersmak och jag har rekommenderat dig till lite olika personer som arrangerar föreläsningar. Och jag tänker att speciellt för oss i Boden med en av landets största flyktingförläggningar i förhållande till invånarantal så är ditt budskap nåt för oss att ta på allvar.

  • Christine Damström, Bodens kommun
 • Charlotte Signahl är en skicklig moderator som har publiken i fokus. Genom sitt sätt att interagera med deltagarna skapar hon en lättsam stämning och en bra grund för nätverkande. Charlotte har en förmåga att med intressanta frågor och humor som instrument få ut de bästa av talarna och få alla närvarande att känna sig avslappnade och glada.

  • Catrin Offerman, projektledare och rådgivare Aktuell Hållbarhet
 • Charlotte! Tack! Så bra! Din inledning, helt briljant och fortsättningen, lysande! Hur du väver ihop denna lysande historia kring en enkel mikrofon. Ditt kroppsspråk, stundtals rappa, lite vassa repliker men samtidigt med en värme och stort engagemang! Att du är kunnig inom ditt område råder det ingen tvekan om och du kan förmedla det på ett sätt som berör och får publiken att lyssna. Är så glad att jag hade möjligheten att få boka in dig hos oss denna dag och kommer att varmt rekommendera dig till andra!

  • Louise Jacobsson, Projektledare Arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala Kommun
 • Tack för en jättebra föreläsning med många aha-upplevelser och dessutom presenterat på ett underhållande sätt. Jag har fått många positiva reaktioner från åhörargruppen och samtliga har varit nöjda, ja nästan euforiska:) man refererar till dig som den stora "behållningen" av programmet för dagen. Det har gett mersmak och jag har rekommenderat dig till lite olika personer som arrangerar föreläsningar. Och jag tänker att speciellt för oss i Boden med en av landets största flyktingförläggningar i förhållande till invånarantal så är ditt budskap nåt för oss att ta på allvar.

  • Christine Damström, Bodens kommun
 • Charlotte Signahl är en skicklig moderator som har publiken i fokus. Genom sitt sätt att interagera med deltagarna skapar hon en lättsam stämning och en bra grund för nätverkande. Charlotte har en förmåga att med intressanta frågor och humor som instrument få ut de bästa av talarna och få alla närvarande att känna sig avslappnade och glada.

  • Catrin Offerman, projektledare och rådgivare Aktuell Hållbarhet
Close