Jeanette Ohlsson

Religionshistoriker med islam som specialitet

Jeanette Ohlsson Carlborg inspirerar till ökad insikt och medvetenhet i frågor som rör mångfaldsarbete, hederskultur och interkulturell kommunikation. Hon är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Jeanette har bott 20 år utomlands i bl.a Libanon, Jemen och Pakistan. Hon är en varm och engagerad föreläsare som bjuder på kulturkunskap, illustrerande exempel och verktyg att arbeta vidare med. Boka en föreläsning om mångfald, integration och kulturmöten här.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Perspektiv på mångfald – att förstå en samtid i förändring
 • Kulturmöten i vården – när patienter och vårdpersonal från olika kulturer möts
 • Kulturmöten i skolan – skapa dialog mellan skolpersonal och föräldrar/elever med olika kulturell bakgrund
 • Inspirationsföreläsningar – kulturmöten här och nu
 • Om hederskultur i Sverige idag
 • Om religion, kultur och samhällsliv i Afghanistan, Somalia och Syrien

Presentation

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med stort engagemang och mycket värme föreläser Jeanette i ämnet interkulturell kommunikation. Med erfarenhet från att ha bott 20 år utomlands i bland annat Libanon, Jemen, Pakistan, Indien, Argentina och Singapore har hon fått inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion och tradition påverkar männsikors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld.

Jeanettes föredrag och utbildningar är en blandning av humor och allvar samt teoretisk kunskap och egen erfarenhet från möten med människor från andra kulturer. Hon talar även om hedersrelaterad problematik, kulturmönster men även affärsnytta med mångfald. Föredragen vänder sig till alla företag, organisationer och myndigheter som vill komma vidare med sitt mångfaldsarbete.

Du kan också boka Jeanette Ohlsson Carlborg som moderator i sammanhang kring mångfald, kulturmöten, hederskultur, islam och den arabiska kulturen.

Måste vi prata om hederskultur i Sverige?

JA, det måste vi!  Svaret kan inte bli tydligare är så!

Enligt Ungdomsstyrelsens (Nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) kartläggning ”Gift mot sin vilja” tycker omkring 70 000 ungdomar mellan 16-25 år i Sverige att föräldrarnas kultur och religion begränsar ungdomarnas val av partner. Av dessa ungdomar är 8 500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja.

Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers rättigheter och frihet, med hänvisning till familjens heder. Under Jeanette Ohlsson Carlborgs 22 år utomlands har hon bott 8 år i länder där hederskultur förekommer. Genom hennes många möten med människor där, har hon fått ta del av berättelser om hur det är att växa upp och leva utan frihet och utan rättighet att själv bestämma över sitt liv.

Många kvinnor och ungdomar i Sverige lever under liknande omständigheter. Det kan handla om allt ifrån klädval, vilka vänner man får umgås med,  social rörelsefrihet,  till livsval såsom utbildning, jobb, val av partner, bli accepterad för sin sexuell läggning och möjlighet till skilsmässa. Kontrollen kan utvecklas från hot om våld till faktiskt våld som i värsta fall kan leda till dödligt våld.

Hederskultur, hedersförtryck och hedersvåld hör inte hemma i Sverige eller någon annan stans och måste motarbetas på alla sätt.

I Sverige gäller svensk lag för alla, här ska kvinnor och män ha samma rättigheter och skyldigheter, liksom att barn har självklara rättigheter!

Ur innehållet:
– Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?
– Hur skiljer det sig ifrån annan form av våld?
– Vem riskerar att drabbas av det?
– Hur hänger gruppheder och skam ihop?
– Klanens, stammens, släktens, familjens roll och betydelse
– Möten i Jemen, Pakistan och Afghanistan
– Berättelser från Sverige
– Vad säger lagen?
– Främjande och förebyggande arbete

Föreläsningen vänder sig till pedagoger (grundskolan – gymnasiet), socialarbetare, kuratorer, myndigheter, politiker och skolhälsan.

 

Om religion, kultur och samhällsliv i Afghanistan, Somalia och Syrien

Allt fler människor från Afghanistan, Somalia och Syrien söker asyl i Sverige och utgör idag de största asylsökande grupperna. Många ensamkommande barn och ungdomar kommer ifrån dessa länder. Men trots detta är kunskapen relativt låg om afghansk, somalisk och syrisk kultur, religion och samhällsliv. Vad innebär det att komma från en utpräglad klan eller stamkultur till världens mest individinriktade land?

När kulturer från hela världen möts i det svenska samhället uppstår frågor, funderingar och utmaningar. Därför blir det allt viktigare att diskutera  hur  önskemål ska bemötas och när gränser ska dras?

Genom att öka vår kunskap om varandras samhälls- och vardagsliv, historiska bakgrund, sociala strukturer, skolsystem, sjukvård, politik, traditioner , normer, seder och kultur kan vi undvika en del krockar och missförstånd och bli bättre på att mötas.

Förslag på innehåll:
– Kort historisk tillbakablick
– Klanens, stammens, släktens och familjens roll och betydelse
– Religion – kort om islam
– Giftermål
– Sexualitet
– Artighet / gästfrihet
– Barnuppfostran
– Skolgång
– Sjukvård
– Skillnader mellan stad och landsbygd

Föreläsningen vänder sig i första hand till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med personer från Afghanistan, Somalia och Syrien.

SAAB
Enköpings Kommun
Region Skåne
Tandläkarhögskolan Malmö
Stockholms Handleshögskola
Skånes Universitets Sjukhus
Allergan Norden AB
FinnAir
SEB
Sahlgrenska Sjukhuset
Umeå Kommun

Fil.mag Religionshistoria
Erfarenheter från 20 år utomlands
Initiativtagare till Paintings for Peace
Guidade turer i Indien

 • Jeanette Ohlsson är en lysande talare med breda kunskaper i religions-, kultur- och etnicitetsfrågor. Hennes engagemang och humor nästan trollband åhörarna

  • Björn Carlborg, Överläkare och docent UMAS
 • Jeanette Ohlsson presenterade innehållet på ett intressant och tankeväckande sätt som startade egna reflektioner hos många av deltagarna. Omdömen som inspirerande, roande, intressant, tänkvärt samt att det väckt en nyfikenhet och ökad förståelse för olika kulturer, var omdömen som kom fram.

  • Ewa Lidman, Sektionsledare, Palliativa enheten i NU
 • Vi är mycket, mycket nöjda med Jeanette både som moderator och föreläsare. Hon var öppen, tydlig, påläst, väl förberedd, intresserad och besitter en stor kunskap som hon förmedlade mycket väl. Vi kunde inte ha haft någon bättre. Hon var suverän.

  • Helena Martinsson, enhetschef Karlstads kommun
 • Jeanette Ohlsson är en lysande talare med breda kunskaper i religions-, kultur- och etnicitetsfrågor. Hennes engagemang och humor nästan trollband åhörarna

  • Björn Carlborg, Överläkare och docent UMAS
 • Jeanette Ohlsson presenterade innehållet på ett intressant och tankeväckande sätt som startade egna reflektioner hos många av deltagarna. Omdömen som inspirerande, roande, intressant, tänkvärt samt att det väckt en nyfikenhet och ökad förståelse för olika kulturer, var omdömen som kom fram.

  • Ewa Lidman, Sektionsledare, Palliativa enheten i NU
 • Vi är mycket, mycket nöjda med Jeanette både som moderator och föreläsare. Hon var öppen, tydlig, påläst, väl förberedd, intresserad och besitter en stor kunskap som hon förmedlade mycket väl. Vi kunde inte ha haft någon bättre. Hon var suverän.

  • Helena Martinsson, enhetschef Karlstads kommun
Close