Elin Nilsson

Forskare om konsumentbeteende och handeln

Dr. Elin Nilsson är prisbelönt forskare och föreläsare med många års erfarenhet på scenen. Som föreläsare är Elin alltid mycket inspirerande och full av energi. Hennes brinnande intresse för ämnena smittar av sig på publiken. Elin växlar vant mellan svenska och engelska. Boka Elin Nilsson som moderator eller för en föreläsning kring konsumentbeteende, gamification, framtidens butiker eller handelns nya förutsättningar.  

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Framtidens fysiska butiker
  • Den fysiska butikens roll i en digital värld
  • Konsumenternas förändrade preferenser och handelns nya förutsättningar
  • Digital interaktion för ökad kundupplevelse och kundvärde
  • Konsumentbeteende och sociala medier
  • Gamification – lek eller strategi?!
  • Föreläsningarna anpassas efter offentlig sektor, näringslivet och detaljhandeln
  • Moderator

Presentation

Dr. Elin Nilsson är prisbelönt forskare och excellent lärare med lång erfarenhet av att föreläsa så väl inom akademin världen över som för näringslivet. Elin har en stark förankring i forskning kring detaljhandel, butiksval, framtidens fysiska butiker, digital interaktion (gamification, augmented reality, sociala medier) och konsumentbeteende. Elins internationella prisbelönta doktorsavhandling berörde vad som påverkar konsumenternas val av livsmedelsbutiker och hur olika situationer påverkar valen.

Elin Nilsson har en doktorsexamen från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Elin är en mycket van föreläsare som år 2022 utsågs till excellent lärare vid Umeå Universitet. Som föreläsare är Elin alltid mycket inspirerande och lyckas presentera forskning på ett både lättillgängligt och intressant sätt – alltid med massor av energi och smittande engagemang. Elin brinner för forskning med nära kopplingar till företag inom detaljhandeln och hon har stor vana av att hålla föreläsningar och workshops för branschen. Elin Nilsson håller föreläsningar, utbildningar och workshops kring konsumentbeteende och digital interaktion.

Elin Nilsson är även en van och mycket omtyckt moderator för både konferenser och galor så som Supply Chain Outlook galan och Nordic Retail and Wholesale conference. Hon föreläser både på svenska och engelska.

Framtidens fysiska butik
Föreläsningar tar upp omvärldsanalys och trendspaning kring framtidens konsumtion och retail. Exempel på lyckade nya butikskoncept presenteras. Föredraget tar även upp enkla medel som branschen kan applicera för att utveckla deras fysiska butiker och göra dem mer attraktiva. Kopplingen mellan det digitala och det fysiska tas upp och vikten av att se det som en helhet och inte som två separata delar. Föredraget avslutas med enkla tips som publiken kan applicera direkt i sina butiker. Detta för att publiken skall lämna föreläsningen inte bara inspirerade, utan även med ett ”call for action” som de kan applicera när de kommer tillbaka till sina butiker. Detta föredrag tar upp de viktigaste trenderna som påverkar konsumtion och retail och ger nya idéer om hur en butik kan utveckla och stärka sin plats på den framtida fysiska spelplanen.

Gamification – lek eller strategi?!
En föreläsning som tar upp möjligheterna med gamification och hur det påverkar konsumenternas köpbeteende. Vad gamification är förklaras och exempel på företag som på ett lyckosamt sätt använt sig av gamification tas upp. De åtta mänskliga drivkrafterna diskuteras. Föreläsningar avslutas med tips på hur organisationen kommer igång med gamification.

 

Granngården
Svenska Stadskärnor
Interflora
Retail Tech conference
Avion shopping
Umeå Kommun
Supply Chain Outlook
Brilliant shopping – Västerås Handelsgala
Sveriges inköp och logistiks kvinnliga nätverk
Handelsrådet
Retail House
Stora Birk
Unionen
FORMEX
Digital Talks
Lexicon Mälardalen
Handelskammaren Mälardalen

– Lång erfarenhet av att föreläsa både inom akademin och för organisationer.
– Utnämnd till excellent lärare 2022
– Disputerade 2016 inom marknadsföring, konsumentbeteende på Handelshögskolan vid Umeå Universitet
– Internationellt pris för bästa avhandling inom handel.
– En av åtta kvalificerade för Nordic Business Forum Speaker sourcing competition
– Svenska stadskärnors forskningsråd sedan 2021