Sonia Sherefay

Integrationskonsult och folkbildare

Sonia Sherefay arbetar sedan mer än 15 år tillbaka som integrationskonsult och är en mycket uppskattad och inspirerande folkbildare. Sonia diskuterar integrationsfrågor på ett allvarligt och humoristiskt sätt. Exempel på ämnen som Sonia föreläser om är: föräldraskap och integration, kulturella krockar, livet i exil, barn och ungas uppväxtvillkor, förskola och skola i det mångkulturella Sverige, multikulturell omvårdnad och relationer inom islam.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Multikulturell omvårdnad
 • Att arbeta med multikulturella elever, och vikten av föräldramöten
 • Exilen och familjestruktur: patriarkala och/eller matriarkala
 • Att förebygga hedersrelaterade våld
 • Integrationsarbete med kvinnor i fokus – vem ska definiera vems behov? Osynliga kvinnor som klarar sig mot alla odds!
 • Sjukvården: språk, krockar, kulturella koder, seder och traditioner
 • Vad är Islam? Att vara kvinna och muslim i Sverige
 • Relationer inom islam
 • Somaliska kvinnor i Sverige
 • Arabiska kvinnor då och nu

Presentation

Sonia Sherefay har sedan 1997 engagerat sig i frågor som berör föräldrar och barn i det mångkulturella Sverige. Genom att intervjua barn, ungdomar och all skolpersonal i två skolor i Stockholms förorter Tensta och Rinkeby, samt många föräldrar, skapade hon en lämplig föräldrautbildning för föräldrar i det mångkulturella Sverige.

Barnen I VÅRA hjärtan är namnet på Sonias föräldrastödsutbildningsprogram som är spridd till många delar i landet. Utbildningen försöker förklara de mekanismer som uppstår under migrationsprocessen, barnuppfostran i det nya landet och livet i ett modernt samhälle som Sverige. Utbildningen siktar även på att ge deltagarna redskap för att hantera de konflikter som ofta uppstår i relationen mellan barn, föräldrar, skolpersonal och andra, samt att skapa och främja nya former av förståelse och dialog mellan alla dessa parter. Det handlar om hjälp till självhjälp.

Sonia Sherefay föreläser kring integrations- och jämställdhetsfrågor på ett både allvarligt och humoristiskt sätt. Hennes föreläsningar lämpar sig väl för både stora och små grupper som gärna ser inslag av dialog och övning i grupp. Förutom att Sonia Sherefay är föreläsare och utbildare kan hon bidra med konsultstöd i frågor som berör mångfald, i t ex skolor, kommuner, myndigheter och olika arbetsplatser.

Fotograf: Dag Björne

Malmö Stad
Resurscentrum
Fortbildning AB
Bildningsförvaltningen, Upplands-Bro

Hedersdoktor
Goodwill Ambassadör
Årets arabiska kvinna
Guldstjärnas medalj
Författare till tre böcker
Nelson Mandelas Integrationspris
Årets Folkbildare
Utbildad Folkhögskollärare

 • Alltför få folkbildare idag når de "nya svenskarna", flyktingarna, invandrarna och deras barn. Dessa nya svenskar som är en av ABF:s viktigaste målgrupper och en stor del av folket som ordet folkbildning innefattar. Men det finns folkbildare som visar vägen. En av dessa är Sonia Sherefay som oförtröttligt, kunnigt och nydanande bygger broar mellan nya och gamla svenskar.

  • Fönstrets redaktion
 • Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning Malmö stad har inom ramen för det nationella uppdraget "Attityder i skolan – utbildning i värdegrundsfrågor för ökad måluppfyllelse" anlitat Sonia som föreläsare och handledare. Samtliga åhörare/deltagare har varit positiva.

  • Linda Tuominen, Resurscentrum
 • Föreläsningen gav många nya tankar och nu ska vi verkligen fundera på hur vi på förskolan och skolan kommunicerar med föräldrar från andra länder.

  • Stefan Ouas, Upplands-Bro kommun
 • Alltför få folkbildare idag når de "nya svenskarna", flyktingarna, invandrarna och deras barn. Dessa nya svenskar som är en av ABF:s viktigaste målgrupper och en stor del av folket som ordet folkbildning innefattar. Men det finns folkbildare som visar vägen. En av dessa är Sonia Sherefay som oförtröttligt, kunnigt och nydanande bygger broar mellan nya och gamla svenskar.

  • Fönstrets redaktion
 • Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning Malmö stad har inom ramen för det nationella uppdraget "Attityder i skolan – utbildning i värdegrundsfrågor för ökad måluppfyllelse" anlitat Sonia som föreläsare och handledare. Samtliga åhörare/deltagare har varit positiva.

  • Linda Tuominen, Resurscentrum
 • Föreläsningen gav många nya tankar och nu ska vi verkligen fundera på hur vi på förskolan och skolan kommunicerar med föräldrar från andra länder.

  • Stefan Ouas, Upplands-Bro kommun
Close