Kristina Gow

Expert på värdegrund och hållbara arbetsmiljöer

Jämställdhet, mångfald, diskriminering och trakasserier är angelägna ämnen i dagens samhälle. Kristina Gow har utbildat i dessa frågor i mer än 20 år. Med humor och värme blandar hon teori och interaktiva övningar utifrån Era önskemål och prioriterade frågor på arbetsplatsen. Kristinas övertygelse är att ämnena är kopplade till lönsamhet, både på ett socialt och ekonomiskt plan. Målet är att bidra till inkluderande, hållbara arbetsmiljöer och starka varumärken. Boka Kristina Gow här!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Visdoms MeTooder - Säg ifrån!
 • Kan vi tjäna på det? - Hur jämlikhets- och jämställdhetsintegrerar vi vår organisation?
 • "Man ska inte puttas!” - Om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier
 • Härskartekniker – motstrategier och bekräftartekniker
 • Vi och dom – Om attityder fördomar och värderingar
 • Värdegrund – Hur jobbar vi med värdegrund på arbetsplatsen?
 • Kristina Gow skräddarsyr föreläsningen/workshopen utifrån Era önskemål

Presentation

Kristina Gow har arbetat med utbildningar och workshops i mer än 20 år inom både näringsliv och offentlig sektor. Hon har väglett och inspirerat tusentals deltagare till nya tankemönster – för jämställdhet och mångfald, mot diskriminering och fördomar, utifrån ett normkritiskt perspektiv. Tidigare arbetslivserfarenhet finns inom rättsväsendet och Svenska kyrkan.

Med stort intresse för personlig utveckling har Kristina Gow byggt upp en bred kompetens inom områdena mångfald, jämställdhet, diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Kristina är speciellt intresserad av kulturperspektivet i organisationer, dvs de betydelser som påverkas av normer, värderingar och beteende. Kristina Gow har bland annat utvecklat en process där värderingsövningar och forumspel används för att fördjupa kunskapen om härskartekniker. Metodiken har sina rötter i Paulo Freires pedagogik som utgår från hur var och en upplever sin egen verklighet.

Som en självklar utgångspunkt för Kristina Gow vilar övertygelsen om alla människors lika värde och om att olikheter är tillgångar. Målet är att bidra till inkluderande, hållbara arbetsmiljöer och starka varumärken. Stena Line, Arbetsförmedlingen, Räddningstjänsten och Göteborgsoperan är några av de många kunder som har anlitat Kristina Gow.

Boka en föreläsning med Kristina Gow på teman kring jämställdhet, härskarteknik, diskriminering, trakasserier, mångfald och värdegrund.

Fotograf: Jessica Gow

Med tjugo års erfarenhet har Kristina Gow lett utbildningar/workshops om jämställdhet, mångfald, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Med humor och värme blandar hon teori och interaktiva övningar så att deltagarna får medverka på olika sätt. Oftast skräddarsys upplägget i samråd med uppdragsgivarens önskemål för att komma åt de frågor som är viktigast på just den arbetsplats.

Boka en föreläsning, workshop eller utbildning med Kristina Gow på 031-780 32 35.

Arbetsförmedlingen
Stena Line
Trollhättans stad
Svenska kyrkan
Samordningsförbundet
Räddningstjänsten
Måleriföretagen
Elektrikerförbundet
SIDA
Stora Enso
Borås stad

– Medlem i Talarföreningen NSA
– Medlem i Mångfaldsföretagarna
– Grundare av och verksamhetsutvecklare för Visdom Utbildning sedan 1999
– Medverkar med ett avsnitt om härskartekniker koppat till rollspel i boken ”90 world-class activities by 90 world-class trainers”, skriven av Elaine Biech
– Medverkar i en bok om Inkludering (Inkludering på arbetsplatsen)
– Har skrivit olika metodmaterial om mångfald och jämställdhet. Nu senast Visdoms MeTooder Säg ifrån som handlar om mångfald, jämställdhet, trakasserier och sexuella trakasserier

 • Kristina har med stor entusiasm och glädje spridit medvetenhet och kunskap om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier för personal på Stena Lines fartyg. Kristina besitter en unik förmåga att möta och se individerna i dessa grupper, även de som på förhand är negativa. Jag kan starkt rekommendera till liknande uppdrag.

  • Lina Hestner Fri, mångfaldschef hos Stena Line
 • Vi upplevde att Kristina med stort engagemang och gedigen kunskap i ämnet ledde vår workshop på ett mycket professionellt sätt. Deltagarna tyckte det var berikande och intressant. Metodiken skapade ett stort engagemang och många intressanta diskussioner i gruppen.

  • Per Johansson, personalchef hos Trollhättan stad
 • Våra seminarier med Kristina Gow som kursledare har gett effekt och försett oss med verktyg att forsätta vårt mångfaldsarbete på egen hand. Idag är vi medarbetare bättre på att prata, ta ställning och sätta gränser. Kristina kombinerar hjärta och hjärna och fungerar som en väckarklocka. Dessutom har hon en stor portion ”glimten i ögat”.

  • Ann-Britt Stedth, personalchef hos Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Kristina har med stor entusiasm och glädje spridit medvetenhet och kunskap om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier för personal på Stena Lines fartyg. Kristina besitter en unik förmåga att möta och se individerna i dessa grupper, även de som på förhand är negativa. Jag kan starkt rekommendera till liknande uppdrag.

  • Lina Hestner Fri, mångfaldschef hos Stena Line
 • Vi upplevde att Kristina med stort engagemang och gedigen kunskap i ämnet ledde vår workshop på ett mycket professionellt sätt. Deltagarna tyckte det var berikande och intressant. Metodiken skapade ett stort engagemang och många intressanta diskussioner i gruppen.

  • Per Johansson, personalchef hos Trollhättan stad
 • Våra seminarier med Kristina Gow som kursledare har gett effekt och försett oss med verktyg att forsätta vårt mångfaldsarbete på egen hand. Idag är vi medarbetare bättre på att prata, ta ställning och sätta gränser. Kristina kombinerar hjärta och hjärna och fungerar som en väckarklocka. Dessutom har hon en stor portion ”glimten i ögat”.

  • Ann-Britt Stedth, personalchef hos Räddningstjänsten Storgöteborg
Close