Pernilla Lovén

Genusvetare och sociolog

I mötet mellan människor skapas ojämställdhet men med kunskap, medvetenhet och en portion självreflektion kan vi skapa jämställdhet. I en konstruktiv och positiv anda ger Pernilla Lovén som föreläsare dig och din organisation konkret förståelse för vad jämställdhet är och nyttan med ett aktivt och strategiskt jämställdhetsarbete. Pernilla Lovén har 10 års erfarenhet av att utbilda, processleda och projektleda organisationer i deras interna och externa jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

 • Vad är jämställdhet och varför? -Vad är jämställdhet egentligen och varför ska vi hålla på med frågan?
 • Jämställdhet ur ett internt perspektiv - Fokus på organisationen.
 • Jämställdhet ur ett internt perspektiv - Fokus på verksamheten.
 • Jämställdhet och lönsamhet - Hur kan en rättighet vara lönsam?
 • Kvinnor och näringslivet - Hur ser framgångsfaktorerna ut för ett jämställt näringsliv?
 • Härskartekniker - Hur upptäcker man dem och hur bemöter man dem?
 • Trakasserier pga kön och sexuella trakasserier
 • Nya diskrimineringslagstiftningen
 • JGL – Jämställdhet Göra Lära
 • Fritt Fram -utbildning

Presentation

Pernilla Lovén är genusvetare och sociolog. Pernilla är djupt förankrad i jämställdhetsfrågan både teoretiskt och praktiskt. Hon har 10 års erfarenhet av att utbilda, processleda och projektleda organisationer i deras interna och externa jämställdhets- och mångfaldsarbete. Hon tycker att det är oerhört stimulerande att ge folk insikt i vilka grundläggande dimensioner kön är av våra liv. Pernilla arbetar alltid utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv.

Pernilla Lovén är en god pedagog och bra processledare. Hon är lyhörd, tydlig, öppen, inkluderande och social. Hon är bra på att skapa nätverk och använda dem. Pernillas framträdande är allt från rena föreläsningar till heldagar och utbildningsupplägg. Som föreläsare levererar hon konkret och matnyttig kunskap på ett lättillgängligt och positivt sätt.

En föreläsning med Pernilla Lovén ger dig och din verksamhet den kunskap liksom de redskap som behövs för ett strategiskt jämställdhetsarbete.

Vad är jämställdhet och varför? -Vad är jämställdhet egentligen och varför ska vi hålla på med frågan?
Jämställdhet ur ett internt perspektiv – Fokus på organisationen.
Jämställdhet ur ett internt perspektiv – Fokus på verksamheten.
Jämställdhet och lönsamhet – Hur kan en rättighet vara lönsam?
Kvinnor och näringslivet – Hur ser framgångsfaktorerna ut för ett jämställt näringsliv?
Härskartekniker – Hur upptäcker man dem och hur bemöter man dem?
Trakasserier pga kön och sexuella trakasserier – Vad är trakasserier? Vad säger lagen? Får man inte skämta längre?
Nya diskrimineringslagstiftningen – Vad innebär detta för dig som medarbetare och vad gäller för nya regler för arbetsgivare.
JGL – Jämställdhet Göra Lära. Handledare i denna basutbildning om jämställdhet som ägs och förvaltas av Försvarshögskolan.
Fritt Fram -utbildning. Handledare i denna utbildning om sexuell läggning och att skapa ett inkluderande klimat på arbetsplatsen
Pernilla specialskriver och anpassar material.

OM VERKSAMHETSOMRÅDE NORMKRITIK 

Jämställdhets,- mångfalds- och likabehandlingsplaner
Vi hjälper er att uppdatera eller ta fram en ny jämställdhets,- mångfalds- eller likabehandlingsplan. Vi säkerställer att er plan blir ett viktigt och konkret styrdokument. Vill ni bara ha ett dokument som ligger i skrivbordslådan ska ni vända er till någon annan.

Utbildningar/ föreläsningar/ seminarier/ processledning jämställdhet och mångfald. Innehållet kan exempelvis vara:
Normkritik
Mångfald
Likabehandling
Jämställdhet
Jämställdhetsintegrering
Härskartekniker
Trakasserier
Kränkande särbehandling
Diskrimineringsområdena

Konceptutbildningar
Machofabriken
Pernilla B. Loven är utbildare för Machofabrikens utbildningskoncept. Utbildningen är ett verktyg i arbetet för ökad jämställdhet och förebyggande arbete mot våld med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras.

JGL
Jämställdhet Genus Ledarskap. Pernilla B. Lovén är certifierad JGL-utbildare. En basutbildning om jämställdhet. Utbildningens syfte är att stödja praktiskt jämställdhetsarbete.

Arbetsmiljöenkät
Vi gör medarbetarenkäter med fokus på social och organisatorisk arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Våra enkäter kan med fördel användas som utgångspunkt för ett strategiskt och hållbart jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Kvalitetssäkring av lönekartläggning
Vi hjälper er att säkerställa att er lönekartläggning är fullständig och korrekt genomförd.

Kalmar länsstyrelse
Riksdagsförvaltningen
Klara K
Fackförbundet ST
Fackförbundet Civilekonomerna
Pliktverkets ledningsgrupp
Kalmar kommun
Barken Group

JGL-utbildning för ledningsgruppen på Pliktverket
Tagit fram steg två i Klara K’s karriärutvecklingsprogram
Kunskapslyft om genus och jämställdhet för Riksdagsförvaltningens jämställdhetsgrupp
Jämställdhetsbolaget är certifierat av Svensk jämställdhetskompetens

 • Roligt, intensivt, tankeväckande, nyttigt!

  • Deltagare, Klara K
 • Jag vill ringa dig och be dig komma till ett chefsmöte hos oss på SCB.

  • Deltagare, Fackförbundet ST
 • Superbt upplägg, utgick från vår verklighet.

  • Deltagare, Kunskapslyftet Riksdagsförvaltningen
 • Roligt, intensivt, tankeväckande, nyttigt!

  • Deltagare, Klara K
 • Jag vill ringa dig och be dig komma till ett chefsmöte hos oss på SCB.

  • Deltagare, Fackförbundet ST
 • Superbt upplägg, utgick från vår verklighet.

  • Deltagare, Kunskapslyftet Riksdagsförvaltningen
Close