Lena Leigert

Digital kompetens i skolan

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter! Så lyder målet i Sveriges digitaliseringsstrategi, och i strategin för skolväsendet slår man fast att ”moderniseringen av Sverige börjar i skolan”. Lena Leigert föreläser om barn och ungas nätvanor och digital kompetens i skolan. Hon är författare till Stoppa nätmobbningen - första hjälpen för skolan, och läromedlet Sök & Finn - informationssökning och källkritik på nätet. Lena Leigert hjälper er att bli nätsmarta!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Barn och ungas nätvanor och digitala vardag
  • Livslångt lärande i en digital värld
  • Skärmtid och sociala medier – fakta och myter
  • Nätmobbning – första hjälpen för skolan
  • Att undervisa i digital kompetens enligt Lgr 11

Presentation

Lena Leigert har mer än 20 års erfarenhet av kommunikation och digitala medier, bland annat som utbildare, författare och rådgivare åt företag, myndigheter och kommuner. År 2009 skrev Lena den första boken på svenska om sociala medier. Idag är hon författare till ett tiotal böcker där de senaste vänder sig till skolans värld – om nätmobbning samt informationssökning och källkritik på webben.

Nätet och sociala medier innebär både utmaningar och möjligheter! Både företag, organisationer och människor behöver bli mer nätsmarta. Barn och vuxna behöver kunna använda digitala kanaler på ett klokt, säkert, sunt och lärande sätt – med omtanke om sig själv och med hänsyn till andra.

Många barn har flera års internetvana och är flinka på att hantera plattor och tekniska prylar – men att ta in, söka, granska och värdera information är inget barn bara kan. Detsamma gäller digitala värderingar, nätsäkerhet och beteenden. Som vuxen har du alltid mycket att tillföra, även om du inte är ett ”teknikfreak”. Lena Leigerts föreläsningar vänder sig i första hand till lärare, skolpersonal och föräldrar.

Boka en föreläsning med Lena Leigert om digital kompetens, sociala medier, källkritik och nätmobbning!

Barn och ungas digitala vardag
Vad gör barn och unga på nätet? Hur ser deras digitala vardag ut? Vad behöver vuxna (föräldrar och lärare) ha koll på för att kunna stötta där det behövs?

Livslångt lärande i en digital värld
Aldrig förr har förutsättningarna för ett livslångt lärande varit så goda – förutsatt att man får lära sig att ta del av smörgåsbordet. EU-kommissionen identifierar digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, och inom FN benämns medie- och informationskunnighet (MIK) som en grundläggande mänsklig och medborgerlig rättighet. Men hur skapar man som förutsättningar för ett livslångt lärande redan i unga år?

Skärmtid och sociala medier – fakta och myter
Skärmtid är ett mycket omdebatterat ämne, liksom sociala mediers negativa påverkan. Men hur ligger det egentligen till? Vad säger forskningen och vad är rena myter?

Nätmobbning – första hjälpen för skolan
Även när mobbningen sker efter skolan och i digitala kanaler har skolan skyldighet att agera. Men hur gör man? Och hur sätter man stopp i sociala medier? Lena visar också en metod för förebyggande arbete i åtta steg och ger exempel på möjligheter att digitalsäkra trygghetsplanen.

Att undervisa i digital kompetens enligt Lgr 11
En föreläsning om allt från det digitaliserade samhället till nätsäkerhet, sociala medier, sökkompetens och källkritik. Konkreta råd och uppdaterade kunskaper för den som vill känna sig trygg i att undervisa i digital kompetens enligt Lgr11. Innehållet utgår från läroplanen, Skolverkets rekommendationer och aktuell forskning.

Boka en föreläsning med Lena Leigert på 031-780 32 35.

Myndigheter, kommuner, kommunala skolor och friskolor.

– Mer än 20 års erfarenhet av digitala medier
– Mer än 10 års erfarenhet som föreläsare och utbildare
– Författare till flera böcker om sociala medier och digital kommunikation
– Ofta anlitad föreläsare och utbildare