Maria Norberg

Grundare av Teknikkvinnor

Maria Norberg föreläser om jämställdhet och inkludering kopplat till tekniktunga organisationer. Hon är VD och medgrundare av Teknikkvinnor vars nätverk har över 26000 medlemmar. De senaste fem åren har hon hållit utbildningar och föreläsningar för tusentals personer om ledarskap, jämställdhet, mångfald och inkludering samt självledarskap. Hennes mål är att deltagarna ska kunna ta actions på något när de lämnar rummet. Boka en föreläsning med Maria Norberg här!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Vad pratar 26 000 Teknikkvinnor om
  • Agenda 5050 råd från erfarna Teknikkvinnor till Teknikkvinnor
  • Hur är det att arbeta i mansdominerad bransch?
  • Jämställdhet och inkludering – vad kan JAG göra?
  • Självledarskap – Varför gör du det du gör?
  • Moderator

Presentation

“Den humanitära ingenjören” sammanfattar vem Maria Norberg är, vad hon gör och varför hon gör det hon gör. Så länge hon kan minnas har hon varit intresserad av teknik och människor.

Maria Norberg har arbetat som ledare och ansvarat för grupper om mellan 5-130 personer sedan 2011. De senaste fem åren har hon hållit utbildningar och föreläsningar för tusentals personer om ledarskap, jämställdhet, mångfald och inkludering samt självledarskap.

De senaste konsultuppdragen hon har delaktig i eller drivit har varit för stora globala samt mindre nationella organisationer med fokus på ledarskapsutveckling, jämställdhet, kulturförändringar och strategiarbeten.

Boka en föreläsning med Maria Norberg, grundare av Teknikkvinnor, på teman kring jämställdhet, teknik och självledarskap.

Längd: 30 min – 8h
Språk: Svenska eller engelska
Målgrupp: Teknikföretag/organisationer, kvinnliga nätverk, Ledningsgrupper/styrelser etc

Vad pratar 26 000 Teknikkvinnor om – lyfter frågor som kvinnor i mansdominerade branscher pratar om i nätverket, vilken effekt det har och vad en individ och organisation kan göra.

Agenda 5050 råd från erfarna Teknikkvinnor till Teknikkvinnor – konkreta tips och råd på vad en som kvinna, chef, organisation och samhället kan göra för att öka jämställdheten.

Hur är det att arbeta i mansdominerad bransch? – Baserat på egna erfarenheter och alla hundratals samtal jag har haft med kvinnor och män under arbetet med Teknikkvinnor

Jämställdhet och inkludering – vad kan JAG göra? Lyfter forskning och samtal med individer för att vi ska ha en gemensam grund att stå på när vi sedan går över till övningar där en som individ och grupp diskutera och vara delaktiga.

Självledarskap – Varför gör du det du gör?  En upplevelsebaserad workshop där vi pratar om värderingar och styrkor för att hitta den inre kompassen och hur vi kan använda den för att ta beslut i livet.

Boka en föreläsning med Maria Norberg från Teknikkvinnor om jämställdhet, teknik och självledarskap på 031-780 32 35.

 

Teknikföretagen
Svenskt Näringsliv
Wästbygg
Chalmers
Luleå universitet
Sogeti
TalentEye
KTH
Sveriges ingenjörer

– Grundare och VD av Teknikkvinnor
– Civilingenjör Industriell ekonomi från KTH
– Föreläst för och utbildat för tusentals personer sedan 2013
– Projektledare för Hidden Dreams, ett innovationsprojekt tillsammans med Saeid Esmaeilzadeh