– ”Den digitala tekniken får nu så snabbt genomslag att jag absolut tror att det rör sig om en omfattande global påverkan. Man kan jämföra med industrialiseringen och elektrifieringen. Vi lever i en tid där teknik utvecklas exponentiellt.” säger Claudia Olsson