Elisabet Lindgren

Läkare och docent i hållbarhetsvetenskap

Elisabet Lindgren är läkaren som blev forskarpionjär inom hälsoeffekterna av klimatförändringar. Hon är internationell expertrådgivare till bla FN, WHO och Europeiska smittskyddsinstitutet, med fokus på globala miljöförändringar och hur vi kan må bättre och skapa hälsosamma hållbara samhällen genom att välja smarta lösningar, dvs bra för dig och bra för planeten. Boka en intressant föreläsning med Elisabet Lindgren om klimatförändringar, hälsa, hållbar mat och framtidens städer!

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Human health and global environmental change
  • Flerfaldiga vinster
  • Klimatförändring och hälsa
  • Infektionsspridning
  • Hållbar och näringsriktig mat
  • Hållbara hälsosamma städer

Presentation

Elisabet Lindgren är läkare och docent i hållbarhetsvetenskap och har i över 25 år arbetat med hälsoeffekter av globala miljöförändringar. Hon är utbildad på Karolinska Institutet och har under många år arbetat tvärvetenskapligt som forskare på Stockholms universitet, KI och Stockholm Resilience Centre. På senare år har hennes fokus omfattat inte bara risker – som spridning av infektionssjukdomar, effekter av klimatrelaterade katastrofer och värmeböljor, påverkan på vatten och mattillgång – utan också hållbara hälsosamma lösningar och anpassningsåtgärder, och hon har alltmer arbetat med beslutsfattare på olika nivåer och områden både i Sverige och internationellt.

Elisabet Lindgren har publicerat i kända vetenskapliga tidskrifter som Science och Lancet och har haft många prestigefyllda internationella uppdrag. Hon har till exempel varit en av huvudförfattarna till FNs klimatpanels (IPCC) rapport 2014 och expertrådgivare till bland andra Världshälsoorganisationen (WHO), Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC), samt till ett flertal internationella och nationella departement och myndigheter. Elisabet ansvarade för hälsorapporten i svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen 2005-2007. Hon var medlem i Regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor 2007, och är sedan 2018 ledamot av det regeringstillsatta Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Under 2015 arbetade Elisabet Lindgren som forskningschef för EAT Initiative och Stordalen Foundation, och under 2017 som rådgivare till SIGHT på Kungl. Vetenskapsakademien. Elisabet har också varit vetenskaplig ledamot i flera stora internationella organisationer, forskningsstiftelser och miljöprisstiftelser, som ex Wellcome Trust Foundation och Volvo Environment Price.

Elisabet Lindgren har hela tiden arbetat med att sprida kunskap om hur vi påverkar vår miljö och planeten. Hur detta både direkt och indirekt skapar problem för människors hälsa, överlevnad och välmående samt vad vi kan göra åt det. Elisabet engagerar genom föreläsningar, vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker och rapporter – och genom sin expertroll i media. Hon är en internationell föreläsare som passar lika bra för allmänheten som näringsliv och offentlig sektor.

Boka en föreläsning med Elisabet Lindgren om hållbarhet, hälsa, klimatförändringar, mat och framtidens städer här!

Human health and global environmental change
Beginning in large scale with the industrial revolution, humanity is now influencing every aspect of the Earth and the biosphere on a scale that matches the great forces of nature. A growing number of scientists think we have entered a new geological era – the Anthropocene.

Flerfaldiga vinster
Finns det hållbara lösningar som också ger bättre hälsa? Och andra vägen runt: Finns det hälsosamma åtgärder som också bidrar till ett hållbart samhälle. Vilka bra exempel finns på lösningar – i stort och smått – som tar hänsyn till din och din familjs hälsa men också är bra för miljön och ekosystemen, och som ger en hållbar framtid?

Klimatförändring och hälsa
Hur kan extremväder påverka vår hälsa och hur kan vi använda hållbara lösningar för att skydda både våra samhällen och oss själva? Hur väljer vi smarta lösningar som är bra för vår hälsa samtidigt som de bidrar till en minskning av den globala klimatförändringen och mildrar dess lokala konsekvenser?

Infektionsspridning
Hur påverkas smittspridningen av våra snabba transporter runtom på jordklotet? Hur bidrar klimatförändringen och människans förändring av naturen till epidemier av diarresjukdomar, smittspridning i haven, och en ökning av sjukdomar som sprids med insekter, fästingar och smådjur? Hur skyddar vi oss bäst?

Hållbar och näringsriktig mat
Hur kan planeten föda 9-10 miljarder människor på ett näringsriktigt och hållbart sätt? Hur klara vi detta med hänsyn till olika geografiska, ekologiska, socioekonomiska, kulturella och religösa förhållanden runtom i världen?

Hållbara hälsosamma städer
Allt fler människor bor i städer. Hur planerar vi för och väljer bra lösningar för hållbara, hälsosamma städer? Vad kan vi som enskilda individer göra?

Boka en föreläsning med Elisabet Lindgren på teman kring hållbarhet och hälsa på 031-780 32 35.

– Ordförande i Svenska Läkare för Miljön
– Forskningschef för Gunhild Stordalens EAT Initiative
– En av huvudförfattarna till FNs klimatpanels (IPCC) rapport 2014
– Expertrådgivare till bla Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC)
– Medlem i Regeringens Vetenskapliga råd för Klimatfrågor
– Vice-president i International Society of Doctor for the Environment
– Legitmerad läkare och docent i hållbarhetsvetenskap