Lisa Andersson Tengnér

Genuspedagog och författare

Behöver din arbetsplats en kunskapsplattform om bemötande, diskriminering och värdegrund? Om hur och varför sexuella trakasserier och härskartekniker sker? Hur kan du arbeta för jämställdhet, likabehandling och inkluderande bemötande både gentemot kund och kollegor emellan? Detta är frågor som Lisa Andersson Tengnér har som specialitet att föreläsa om på ett levandegörande och illustrerande sätt med många bilder som gör att ämnet berör och blir konkret.

Favorit

Lägg till i favoriter

Prisnivå

Språk

Stad

Rubriker

  • Likabehandling, diskrimineringsrätt & inkluderande arbetsklimat
  • Härskartekniker, #MeToo/Sexuella trakasserier och diskrimineringslag
  • Normmedvetet bemötande - fällor, tankeställare och tips!
  • Jämställdhetsmål, jämställd service
  • Jämställdhet, genus- och normmedveten pedagogik
  • Att bemöta och kommunicera normmedvetet och inkluderande
  • Hur ser bra riktlinjer och rutiner för trakasserier och sexuella trakasserier ut?
  • Att utbilda andra: Om utbildarrollen, planera utbildningar och möta motstånd
  • Värderingsövningar: Lärande genom case och olika reflektionsövningar
  • Våld i nära relationer: Vad är det? Hur förebygga?

Presentation

Med sin bakgrund som ämneslärare, och föreläsare/utbildare sedan 2003, har Lisa Andersson Tengnér stor erfarenhet av att utbilda, lotsa och ta ansvar för kunskapshöjning och grupprocesser på alla nivåer och i alla gruppstorlekar. Lisa har som specialitet att utbilda om hur normer funkar, arbetskulturer skapas, jämställdhet och likabehandling kan göras, förklara vad normmedvetet bemötande är i praktiken och många andra områden som har med att utveckla chefer, medarbetare, lärare, ledare och tränare etc. i att främja lika villkor där de verkar.

Lisa Andersson Tengnér är bra på att levandegöra det hon talar om, och använder illustrerande bilder, filmsnuttar och inflikade reflektionsövningar varvat med forskning, styrdokument och lagkrav. Hon talar och illustrerar gärna om hur makt och positioneringar fungerar i möten, en förståelse som är grund för kommunikation och bemötande som är icke-stereotypt och inkluderande. Även bakgrund till sexuella trakasserier, #metoo och härskartekniker är Lisa bra på att förklara och bygger upp föreläsningen på exempel och bjuder in deltagarna att reflektera över olika scenarion.

Lisa Andersson Tengnér är utbildad genuspedagog och även i bland annat diskrimineringsrätt, normkritisk pedagogik, sexuella trakasserier och våld i nära relationer. Hon är författare till ”Diskrimineringslagen – handbok för chefer” (Komlitt förlag 2018) samt ”Arbeta med jämställdhet i förskolan – med normmedveten pedagogik” (Gothia Fortbildning 2017).

Boka en föreläsning med Lisa Andersson Tengnér på teman kring värderingar, jämställdhet, diskriminering, härskarteknik och bemötande.

Foto: Tomas Gunnarsson

Längd: 1 timma – heldag
Språk: svenska
Målgrupp: Tex chefer och medarbetare i alla verksamheter, inkl. alla nivåer av skolpersonal utifrån skolans styrdokument.
Tillfällen: Tex som gemensam plattform för det fortsatta arbetet runt värdegrund, arbetsklimat, likabehandling etc, eller som påfyllnad av energi i ett pågående utvecklingsarbete.

Boka en föreläsning eller utbildning om värdegrund och jämställdhet med Lisa Andersson Tegnér på 031-780 32 35

SCB
SVT
Skolverket
Göteborgs Stad
Länsstyrelsen i Jönköping
SISU Idrottsutbildarna
Varbergs kommun
Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad

– En av författarna till Diskrimineringslagen – Handbok för chefer (2018, Komlitt förlag)
– En av författarna till Jämställdhet i förskolan. Med normmedveten pedagogik. (2017, Gothia fortbildning)
– Handledare/utbildare i en stor mängd jämställdhets- och likabehandlingsprojekt, t ex för sociala företag, alla kommunala verksamheter, museichefer, samverkansförbund, förskola-skola, idrott…
– Utbildar chefer och medarbetare i att förankra verksamhetens värdegrund ”Stabilt från grunden”
– Fil.kand i psykologi, examierad genuspedagog samt utbildad i bl.a normkritik, våld i nära relationer, diskrimineringsrätt, sexologi, forumspel och motiverande samtal.